ROLA INTERNETU ● Czy walka o wolność Internetu to walka o Umysł Planety? ● NIKT nam nie zwróci przyszłości

Wiedza i cytaty zostały zaczerpnięte z „Księgi Tronu”, pierwszego tomu „Kronik Historii Kosmicznej”. „Księga Tronu” to klucz do „pierwszej komnaty” w Kosmicznej Bibliotece. „Księga” została spisana w 2002 roku, pierwsze wydanie oryginału w wersji angielskiej ukazało się w 2005 roku, wersja polska zamanifestowała się 22 grudnia 2011, w dziesiątym gamma szóstego księżyca w roku szóstego Maga, w kinie 103 – Niebieska Krystaliczna Noc na Fali Człowieka. Gamma współpracuje z czakrą trzeciego oka.
Zgodnie z Nauką Kosmiczną, zapisaną w „Księdze Tronu”, zbliżamy się do końca fazy czysto ludzkiej, która domknie się 21 grudnia 2012. Nową fazą będzie noosfera (gr. noos znaczy umysł). Noosfera jest sferą czy też warstwą umysłu – powłoką psychiczną planety Ziemia. Okres przejściowy, czyli faza przejścia świadomości człowieka hybrydowego (nas) na poziom noosfery, rozłożony na 42 lata, został zainicjowany 7 marca 1970 (kin 188, Żółta Rytmiczna Gwiazda) i domknie się 25 lipca 2013. W tym okresie, w skali zbiorowej, jesteśmy postrzegani jako hybrydy, ponieważ w skali globalnej naszą egzystencję i myślenie wciąż kształtuje światowa technologia.

Telewizja była pierwszą transnarodową siecią technologiczną, zaś Internet – drugą. Za ich pośrednictwem została przygotowana hybryda.
(…) Telewizja i Internet są zjawiskami globalnymi, ale o postawach większości ludzi na świecie w sytuacji, gdy muszą bronić konkretnego punktu widzenia, można powiedzieć wszystko oprócz tego, że mają charakter globalny. Cały błędny umysł światowy musi zostać odrzucony.

Z punku widzenia Nauki Kosmicznej celem zaistnienia telewizji i Internetu było uświadomienie i jednocześnie umożliwienie nam doznania naszej trójwymiarowej rzeczywistości jako jednego organizmu planetarnego zjednoczonego w sieci przez elektroniczny system nerwowy telewizji i Internetu.

Telewizja i Internet (podobnie jak wszystkie towarzyszące subtechnologie – komputery, telefony komórkowe, radio, telefaksy itd.) obejmują całą wirtualną noosferę, zwaną przez nas cybersferą.
● TELEWIZJA to wirtualny umysł poznawczy istnienia planetarnego,
● Internet to magazyn komunikacji i odzyskiwania danych, czyli „wirtualny bank psi”.

Te dwie technologie stanowią jednolity system nerwowy sześciu miliardów ludzi, za którego sprawą cała ludzkość staje się jednym organizmem i jednym istnieniem planetarnym. To właśnie ten byt wirtualny musi zostać przemieniony i ożywiony w jednej chwili, by przybrać postać w pełni świadomej i prawdziwie zjednoczonej noosfery planety, Umysłu Ziemi.

Technologia stanowi przyczynę, dla której organizm ludzki został włączony w tę sieć; stało się tak po to, by ludzkość uświadomiła sobie, że w istocie jest jednym organizmem – nie ze względu na technologię, lecz na swą przyrodzoną naturę i cel, któremu służy.

Idiom komunikacji jest szczególnie istotny w ramach tego procesu. Umysł świata przebudzi się przez umiejętne wykorzystanie wirtualnego/elektronicznego systemu nerwowego.

To dzieje się teraz, na naszych oczach. Teraz może zaświta w głowach największym sceptykom. – Układ ACTA, za parawanem zwalczania piractwa, chce temu skutecznie zaradzić. Co więcej, otworzy także furtkę dla GMO: „Sprawa jest poważna, gdyż dzięki zastosowaniu porozumienia ACTA… wielkie korporacje forsujące uprawy GMO zyskają ogromne możliwości ścigania nawet tych rolników, których uprawy zostały zapylone bez ich wiedzy… Społeczność internetowa może stać się po raz pierwszy od lat barometrem i obrońcą nieprzemyślanej polityki, w której interes ludzi, nie konsumentów czy zasobów ludzkich, dawno przestał być wartością podstawową” – źródło: onet.pl/strefa tajemnic.

Trójwymiarowa technologia zaczęła wpływać na naszą nieświadomość, ale zdominowana przez „sekciarskie twory” szybko zaczęła wyznaczać sposób naszych zachowań.

Tak będzie się działo aż do momentu, gdy nastąpi masowa i gwałtowna przemiana, która zmusi nas do uświadomienia sobie, że nie jesteśmy telewizją czy Internetem, lecz bytem planetarnym.

Tylko przez uświadomienie będziemy mogli wkroczyć w kolejną fazę trajektorii ewolucyjnej, którą można określić jako fazę nadludzką, czyli fazę człowieka nadpsychicznego. Dopiero na tym etapie zaczniemy wkraczać w świadomość prawdziwie kosmiczną.

Co na to nasze ciała?

Nie musimy się niczego obawiać. Ciało ludzkie jest przygotowane do tej fazy. Nasze ciała mają charakter czterowymiarowy i działają jak izolator wewnętrznego systemu generującego, którego odzwierciedleniem są trójwymiarowe organy:
● szyszynka,
● tarczyca,
● serce,
● splot słoneczny,
● wątroba,
● śledziona,
● narządy płciowe
● i mózg.

Generatory mają zatem swoje odpowiedniki na poziomie fizycznym, nikt nigdy jednak nie odnalazł (i nie odnajdzie) czterowymiarowych generatorów czy czakr w procesie sekcji zwłok.

TERAZ jest czas…

Zrozumienie – pojęcie – uzmysłowienie – uświadomienie sobie istnienia noosfery jest możliwe tylko przy przestawieniu naszej świadomości na naturalny rytm czasu, rytm 13×28+1. Dlatego Kalendarz 13 Księżyców jest teraz niezbędnym, wręcz jedynym w tej chwili narzędziem – doskonałym synchronizatorem, umożliwiającym łagodne wejście w częstotliwość nowej fazy ewolucyjnej na przełomie 2013 Dreamspell-roku.
Dla wszystkich pozostałych, wzbraniających się przed naturalnym rytmem, jest zarezerwowane miejsce w noosferze. Jednak ich przejście będzie o wiele trudniejsze, bolesne, czasem nawet dramatyczne. Nie będziemy mogli im pomóc fizycznie – nawet jeśli będzie to ktoś bardzo nam bliski, bo to ma być ich lekcja, ich doświadczenie, ich wybór.
Prawa Kosmiczne są dogłębnie sprawiedliwe i do bólu konsekwentne. Dlatego tylko wtedy, gdy znajdziemy się w naturalnym standardzie chronometrycznym skoordynowanym z naturalnym standardem wszechświata (który synchronizuje wszystko, co istnieje), będziemy zdolni do ustanowienia pola telepatii uniwersalnej w ramach pola świadomości ludzkiej… To jest możliwe obecnie, właśnie TERAZ. Internet jest ostatnim przystankiem przed osiągnięciem tego celu.

Chcąc po ziemsku, kompleksowo, ogarnąć skalę aktualnej problematyki i tak silne – w oczach niektórych „nieuzasadnione” – protesty internatów przeciw paktowi ACTA, przeczytajcie dwa rozdziały w książce „NIKT nam nie odda przyszłości” Grażyny Fosar i Franza Bludorfa –„Człowiek w Sieci” i „Umysł nie ma firewalla”.
Dopiero teraz stają się w pełni zrozumiale słowa autorów:

»Polem walki przyszłości będzie mózg ludzki«
Młodzi ludzie swoim dziewiątym zmysłem (zmysł Czasu) odebrali ten impuls i podjęli skomasowane, zsynchronizowane działania – ale tylko pozornie o swoją wolność w Sieci, bo w rzeczywistości o wolność nas wszystkich. Fala protestów ogarnęła całą Europę. – Pakt ACTA to nie „zuinifikowana” walka papieży globalnego porządku z podróbkami i piractwem – od dawna bowiem są już podpisane i wdrożone cztery umowy międzynarodowe do walki z tego rodzaju przestępczością. Po co zatem wprowadzać ponownie coś, co istnieje od dawna? Dziś, nawet oficjalne odstąpienie szefów rządów od porozumienia ACTA nie daje gwarancji, że nie wprowadzą czegoś podobnego tylnymi drzwiami. W jakim celu ministerstwo zakupiło narzędzia i programy hakerskie? (z. artykuł z 14.11.2011, „Nowy zawód – haker państwowy”)
Tak czy inaczej trzeba być czujnym, ale jednocześnie trzeba zachować bezwzględny umiar, ponieważ niebezpieczeństwo utraty wolności ludzkiego umysłu jest zbyt wielkie, a przeciwnik zbyt silny. Na to właśnie uczulają nas obecne heksagramy 30 i 29, nieprzypadkowo zacytowane w poprzednim artykule. Przeczytajcie je ponownie w tym właśnie kontekście.

NIKT nam nie zwróci przyszłości

Czy jesteśmy bezbronni i przegrani, skoro nasz umysł nie ma żadnej zapory? – NIE. Jest na to skuteczny i niezawodny sposób. Poniższe cytaty pochodzą z książki „Nikt nam nie odda przyszłości”.

„W tym wypadku może pomóc konsekwentna praca nad poznaniem samego siebie. Osoba świadoma własnej mapy uczuć, pracująca nad pokonaniem własnych lęków nie daje sobą tak łatwo manipulować…”
Musimy się pogodzić z faktem, że przez kolejne lata „będzie nam towarzyszyć sztuczna inteligencja komputera, dlatego musimy się jak najszybciej rozwijać, aby pewnego dnia nas nie prześcignęła”.
Można ograniczyć ludziom wolność, ale „zdolność postrzegania nie podlega, także w przypadku ludzi, żadnym ograniczeniom”. Można ją jednak sztucznie zaburzyć, wedrzeć się do naszej świadomości jak do komputera.

NA FINISZU

Według Kalendarza Majów w grudniu br. domknie się 5200-letni Wielki Cykl i 26-letni fraktalny okres porządkowania historii naszego upadku, w którym cofamy się do punktu początku, punktu zerowego. Dlatego to, czego doświadczamy obecnie, już kiedyś przeżyliśmy – kilka tysięcy lat temu. Wtedy daliśmy się złapać w pułapkę, ale dziś mamy zupełnie inną świadomość i większą zdolność postrzegania, i nic dziwnego, że podświadomie się przed tym bronimy. Czy zwyciężymy?

Są na to duże szanse. Ewolucja świadomości dokonuje się znacznie szybciej niż ewolucja fizyczna, gdyż biologiczne czynniki nie są tu tak istotne jak socjologiczne. („Nikt nam nie odda przyszłości”)

Natomiast jak się w tym wszystkim odnaleźć i jak się chronić? – o tym traktuje cytowana wyżej książka. Ważne by być w porę poinformowanym.

(Źródło: http://www.maya.net.pl/opinie.php?LANG=pl&sub=listy&id=501)

Reklamy

Jedna odpowiedź na „ROLA INTERNETU ● Czy walka o wolność Internetu to walka o Umysł Planety? ● NIKT nam nie zwróci przyszłości

  1. Dorsey1081 pisze:

    Trx Sport Great For Your Well being

    Now each person working day the vast majority of the men and ladies travel spherical the world for enterprise or personal function. Fairly a couple of dialects, specifically French to English and English to French language translation appears to be to turn out to be the foremost extensively utilized. To obtain primary superb, French to English language, it is really necessary for the translation to get an approved trx suspension coaching exercises individual with deeply information in the language of every dialects. Companies with each other with the subsequent and stable array of translations typically make use of the using of translators to fulfill their needs, nevertheless keep a individual or added full-time translators present various problems with reference to it gradual, power and really worth. As a outcome of current day engineering, you may advantage of those individuals on-line professional solutions. a person among the the perfect advantages of utilizing the solutions of the web translation services or business arrives from the really worth good aspects. Acquiring a complete-time translation running trx suspension training exercises about the home-utilized might be a trendy make a distinction, considerably for very small and medium business inside of which worth has to be much much more correctly supervised. A number of with the really worth of originated and entry to required translation gear like translation memory software package deal dictionaries and licensing cost are lessened when on-line companies are affordable selected. In the perform which you merely or your mates are fascinated, they are going to also sign-up independently, even though not needing on any individual and pay out income for expert services on-line also. After completion of your translation from Italian into English, the individual should be able to help maintain the sentence composition irregular methods to numerous, notably verbs that want management. Throughout the English on the Italian translation, precisely exactly where the Italian could be a widespread technique extra, to be in a position that connection in the pronoun, the noun in addition to the adjective ought to reflect the masculine or feminine gender-neutral is just not correctly utilized. A fantastic comprehension of grammar and discussion is the fact the real important that should be believe about about for top of the variety outcomes of the translation. Some companies will frequently flip to your specs of numerous nations about the world simply because of additional of communication together with the purchaser options. This will generally have a broad range of do the job towards the compiler that transforms the entire program on the demands in the client’s software, the English Italian to Italian language. In the course of this circumstance, the compiler in the home is nearly as good simply because the solutions provider with each other with the globe broad web translation supplier typically offered becoming an inexpensive technique is as a result not available for queries as quickly as the require for time zone versions will usually outcome in issues in communication. An on-line translation provider Italian or company today are turning into extra intelligent and also have began to offer provides that might match the budgets on the end customers. You’ll also select the times soon following you require to e-book conferences with business’s translation consistent with the available 24/seven. This trx exercise plan on-line translation service maintains a rigorously picked cluster of certified translators with encounter and skill via a range of different locations. Functioning which has a net translation company provides you and your organization access to translators that has trx exercises a massive variety of specialize things like Italian, if you want that translators in the property generally may not have the option to provide. Lastly, creating use of translators perpetually running in the direction of supplying greatest potential dependent typically on your personal want and want, they may be executing not assure a a hundred % conversion, unless of course you attain out for help. As a outcome, it truly is perpetually sensible to figure which has a revered on the internet or all through the Italian translation in-house or agency that trx suspension training employs excellent conduite for making persuaded an outstanding final solution.
    trxmall.com

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s