„Rok 2013 – prawdziwy początek Nowego Świata” – Aleksander Deyev

W poniższym artykule zamierzam poruszyć najważniejszy temat dla Naszego życia. Bardzo wiele nauk ezoterycznych i duchowych w obecnym okresie mocno podkreśla wielką rolę serca w prowadzeniu nas w naszej ścieżce doświadczania. Mowa jest o słuchaniu serca, o kierowaniu się sercem oraz życiu w zgodzie z sercem. To wszystko bardzo pięknie brzmi, ale chciałbym przedstawić w tym temacie nieco szerszy punkt widzenia. Chciałbym zwrócić uwagę na coś, co cały czas nie jest do końca jasne i klarowne.
Serce na poziomie fizycznym jest biologiczną pompą dla naszego ciała, które w nawet w skrajnych przypadkach można zamienić na mechaniczne urządzenie. Dlatego chciałbym podkreślić, że w moim rozumieniu serce jest tylko opakowaniem na poziomie ciała 3 gęstości, jest ono domem dla naszej duszy i to ona właśnie czyni nas ludźmi. Chciałbym uświadomić Wam jak ogromną wartość dla Naszego życia ma dusza. Dusza jest tworem wielowymiarowym, przenika ona przez wszystkie gęstości w jednym czasie. Pierwotnym jej budulcem jest energia 7 gęstości, ale pokryta jest ona kolejnymi warstwami rzeczywistości, przez którą przechodzi do naszej płaszczyzny istnienia.
7 gęstość reprezentuje aktywne przejawienie Boga.
A więc jej 7 gęstościowa energia otoczona jest potem 6 gęstościową, następnie schodząc dalej w głąb rzeczywistości otacza ją warstwa 5, 4 i następnie 3 gęstości – na poziomie ciała. Rdzeń naszej duszy jest więc energią 7 gęstości pokryty następnymi warstwami. Każda gęstość jest też podzielona na swoje warstwy i przykładowo nasza 3 gęstość podzielona jest na 4 warstwy, gdzie każda z nich ma określoną wibrację, którą można zmierzyć. Zasady przejścia na 4 warstwę 3 gęstości opisałem w tym artykule „Powrót do siebie”. Świadomość każdego człowieka zakotwiczona jest na jednej z warstw 3 gęstości. Każda warstwa ma określone wzorce myślowe, wartości i cele życiowe. W ciągu życia zmieniamy te warstwy zmieniając jednocześnie nasze priorytety i cele istnienia. Każda warstwa to określona wibracja naszej duszy, którą powinniśmy zwiększać w trakcie naszego życia.
To nazywamy rozwojem duchowym, a właściwie jest to rozwój naszej duszy. W tej chwili możemy już zrozumieć, a nawet realnie doświadczyć słowa przewijające się w duchowości, że „Bóg jest we mnie” lub „Jesteś Bogiem” – jak widać ma to logiczne uzasadnienie. 
Obecnie całe nasze społeczeństwo, właściwie każda rodzina, czy związek złożone są z ludzi, których świadomość zakotwiczona jest na innych warstwach świadomości duszy, co oznacza coraz trudniejsze uzgodnienie wspólnych celów życiowych, priorytetów i wartości. Jest to ogromny podział, niemalże przepaść w świadomości! Obserwujecie to na pewno także w Waszym prywatnym życiu. Sami widzicie, że rozwijając własną świadomość (zwiększając wibrację własnej duszy) często dostrzegacie jak wielka jest przepaść, odczuwana odległość pomiędzy Wami, a innymi bliskimi, którzy albo wcale albo nie wiele zajmują się własnym rozwojem. To staje się niemal nie do pogodzenia, to dwa różne światy i coraz trudniej je łączyć, dlatego powoduje to wiele perturbacji i nieporozumień w Waszych relacjach. Ta rozbieżność będzie się powiększała z każdym dniem i to dosłownie. 
Kolejnym poziomem zakotwiczenia świadomości duszy jest 1 warstwa 4 gęstości, ale by osiągnąć ten poziom – co z resztą jest celem tej transformacji, najpierw trzeba osiągnąć wibrację duszy odpowiedniej do 4 warstwy 3 gęstości, na której otrzymamy odpowiednie oprogramowanie (o tym mówiłem w poprzednich artykułach). To programowanie jest bardzo konkretne i rozpoczyna się od programu startowego, który trwa 11 miesięcy i powoduje rozbudowanie naszego biologicznego komputera.To ma za zadanie stworzenie fundamentu do dalszej rozbudowy programu głównego, a więc chodzi o uporządkowanie spraw emocjonalnych, finansowych, osobistych, odrzucenie starych i niepotrzebnych, szkodliwych i ograniczających programów umysłu, otwarcie się także na nowe ścieżki rozwoju i zmianę. Główny program podzielony jest na 5 pakietów, z których każdy związany jest z określonymi zmianami, łącznię więc mamy 66 miesięcy rewolucyjnych zmian. Celem całego tego oprogramowania po jego rozpakowaniu i wykorzystaniu jest przeniesienie kotwicy naszej świadomości na drugą warstwę 4 gęstości – i to jest płaszczyzna, na której powstaje Nowa Ziemia. Niektóre osoby dostają wyjątkowe oprogramowanie, które pozwoli im osiągnąć świadomość 2 warstwy 5 gęstości, dostają wówczas program startowy plus 8 części głównego oprogramowania – łącznie 99 miesięcy. Jest to 3 % ludzkości. 
Chciałbym teraz powiedzieć o następnym zagadnieniu, które do tej pory opisywano w bardzo niekonkretny i nieprecyzyjny sposób – mowa jest o „strażnikach światła”, „trzech falach światła” i tzw. desancie i masowych wcieleniach istot światła. W ostatnim artykule mówiliśmy o pomocy humanitarnej na zewnątrz naszego świata, a teraz powiem o pomocy wewnętrznej. Ta pomoc wygląda w podobny sposób, jak pomoc wysyłaną przez nas do krajów tzw. 3-go świata. Polega na wysłaniu do naszego świata istot trzech specjalizacji: lekarzy, nauczycieli i inżynierów – i dokładnie taką pomoc właśnie uzyskaliśmy z zewnątrz, od innych cywilizacji. Dla nich obecnie jeszcze jesteśmy cywilizacją 3-go świata. Te istoty są z nami od 4 pokoleń, potrzebowały tyle czasu by nauczyć się być człowiekiem, nauczyć się porozumiewać z nami, poznać nasze wartości, sposób myślenia i życiowe priorytety. Można powiedzieć, że są to istoty nie posiadające obywatelstwa Ziemskiego, ale mają stały pobyt.
Ten rok – 2013 – będzie rokiem odzyskiwania pamięci tych istot o swym pochodzeniu i celu misji pokojowej w jakiej zostali tu wysłani. Wysłana była bardzo konkretna ilość istot z tamtych światów: lekarzy było wysłanych 1000 osób ze światów 5 gęstości – oni będą się zajmować się leczeniem naszych dusz, nauczycieli było wysłanych 15 tysięcy należących do 5 i 6 gęstości, którzy będą nas uczyć zasad życia w 4 gęstości, a najwięcej wysłano inżynierów 30 tysięcy – oni będą nas uczyć budowania Nowej Ziemi na 4 gęstości, bo sami z tej gęstości pochodzą. Są to prawdziwy fachowcy i profesjonaliści. Ich plan jest konkretny i precyzyjny. Warunkiem udziału w tej misji ratunkowej dla Ziemi, było bowiem uczestnictwo w przynajmniej dwóch podobnych misjach pokojowych w naszej galaktyce. Dlatego chciałbym powiedzieć, że Ty Mikołaju – jak i tysiące innych osób na świcie w tym roku zaczniecie sobie powoli przypominać kim naprawdę jesteście i jaki jest prawdziwy cel waszego pobytu tutaj na Ziemi. Od momentu waszego pobytu na Ziemi określone istoty, które są prawdziwymi władcami naszego świata (gady, reptilianie) stworzyły ogromną ilość blokad mentalnych i wprogramowali sztuczną pamięć o waszym pochodzeniu i ścieżce ewolucyjnej, która nie pozwoliła wam w żaden sposób być naprawdę sobą. Tylko w tej chwili, gdy wasze oprogramowanie zaczyna działać, pozwoli ono uzyskać tę prawdziwą pamięć o sobie. W naszej historii było wiele takich istot, nauczycieli z wyższych wymiarów – jedną z nich była postać nauczyciela Tonpa Szenrab Miwoczie, który pochodził z 6 gęstości i nauczał prawie 70 lat w ciągu swego życia – ponad 18 tysięcy lat temu. Jego nauki stały się fundamentem dla religii Bon – rdzennej kultury Tybetańczyków i pozostawił po sobie setki nauk, które są spisane i przechowywane. Realizacja jednej z wyjątkowych jego praktyki DZOGCZEN pozwoliła tysiącom adeptów w ciągu jednego żywota osiągnąć świadomości 5 gęstości (wyjście poza prawo karmy i osiągnięcie oświecenia) i przenieść się tam w momencie śmierci, realizując tzw. tęczowe ciało, polegające na rozpuszczaniu ciała w różnokolorowe światła, zostawały po ciele jedynie włosy i paznokcie.
Dlaczego obecnie dzieje się to co się dzieje, dlaczego przebiega ta transformacja i te zmiany? Dla mnie odpowiedź jest prosta, jest to związane z cyklicznym wydarzeniem we wszechświecie, powtarzającym się co 22 tysiące lat – nazywam to resetem wszechświata. Ta fala wychodzi z centrum wszechświata i dotyczy wszystkich istot z 2 i 3 gęstości, umożliwiając w ten sposób stworzenie wolnej przestrzeni na powstanie i rozwój Nowych Cywilizacji. Mniejsze fale przechodzą co 11 tysięcy lat i mamy na Ziemi namacalne dowody znikania cywilizacji w tym czasie.Te procesy są ogromnym bodźcem do naszego szybszego rozwoju i nie ma przed nimi ucieczki – każdy z nas musi przez to przejść i wybrać swoją drogę.

 

Aleksander Deyev

 

Więcej znajdziecie na stronach:

http://szkolaaniolow.pl/   oraz  http://aleksanderdeyev.pl/

Reklamy