Proroctwo Indian Hopi – czekanie na „prawdziwego Białego Brata”

Hopi oznacza „pokojowi”. Hopi nie określają siebie tą nazwą. Zostali tak nazwani przez innych. W nazwie tej zawarty jest postulat etyczny, który Hopi do dziś uważają za swój cel moralny. Hopi w minionych latach stali się znani bardziej przez swe proroctwa i przepowiednie, dotyczące czasu ostatecznego, aniżeli przez swą zasadniczą postawę wobec „Matki Ziemi” i ogólnie – życia. Podczas gdy ogromna większość „białych ludzi” nie daje się pouczyć, to jednak pewna ich część zwróciła uwagę na proroctwa Hopi. Czego więc dotyczą przepowiednie?
Gdy jako mały chłopiec byłem tam na dole, na polu, ojciec mój powiedział do mnie, że pewnego dnia ziemia wywróci się. Dzień, w którym to się stanie, będzie dniem oczyszczenia. Niebo się zaciemni, a my będziemy pełzać jak mrówki, które nic nie widzą. Wówczas stanie się tak, jakby gromady samolotów zaciemniły słońce i zrzuciły na Ziemią masę rzeczy jak deszcz. Dojdzie do zaistnienia czterech zjawisk: będzie deszcz, Ziemia się przewróci, uniesie się ocean oraz będą grzmoty – to stanie się na całej Ziemi, we wszystkich narodach.
Tak Rudolf Kaiser w swej książce Głos wielkiego Ducha cytuje pewnego starszego religijnego wodza Hopi. Takie i podobne przepowiednie – nieraz bardzo szczegółowe, stanowią część składową myślenia i filozofii życiowej Hopi.
Mimo różnorodnych pokus amerykańskiego stylu życia, Hopi zachowali swą odrębność. Cechuje ich bliskość z przyrodą, przede wszystkim z Ziemią, skromne, pracowite i proste życie. Nasi ludzie służą krajowi swoimi modlitwami i swoimi darami. Wszystko jest błogosławione – rośliny, zwierzęta, gwiazdy – wszystko, co zostało stworzone, w ten sposób Hopi zdobywają prawo do miejsca w tym świecie*). W innym miejscu jest: Troszcz się o Matkę Ziemię, a ona zatroszczy się o ciebie. Troszcz się o twego brata. Bierz tyle, ile potrzebujesz, ale nie więcej. Dziel z innymi to, co masz i dziękuj duchowemu źródłu – Kosmosowi.
NASTAŁ CZAS OSTATECZNY
Te słowa podobne są w pewnej mierze do Kazania na Górze Jezusa z Nazaretu. Hopi go nie znali. Utrzymywali jednak połączenie z „Wielkim Duchem” i żyli według tego. To, co przynieśli im biali dużo później jako tzw. „chrześcijaństwo”, pozostawało daleko za tym, co Hopi już od dawna praktykowali w swoim życiu.
Dla poziomu ich życia znaczenie miało także ich pojmowanie powstania świata, rozumienie życiowych współzależności, jak również przepowiednie o wielkim oczyszczeniu Ziemi i ludzi na niej żyjących oraz o upadku tego świata.
Faktem pokazującym, że te wypowiedzi Hopi traktowane są poważnie, a nie jak legenda z zamierzchłych czasów jest to, że ujawnili się oni ok. 40 lat temu ze swoją duchową wiedzą i zawartymi w niej ostrzeżeniami. Był to niezwykły krok jak na Hopi. Bowiem z zasady nie „misjonują”. Fakt, że to uczynili, ma następujące tło:
Na jednym z zebrań w rezerwacie Hopi, w roku 1947, religijni wodzowie narodu Hopi dyskutowali o sytuacji świata po drugiej wojnie światowej. Jeden z nich oznajmił obecnym, że w młodości, kiedy kształcił się na religijnego wodza, powiedziano mu: Kiedy z nieba spadnie łupina dyni pełna popiołu, wtedy powinien on ogłosić publicznie nauki proroctwa i tradycje narodu Hopi, które dotąd trzymane były w tajemnicy. Inni wodzowie plemienni powiedzieli, że coś podobnego mówiono i im, o publicznym ogłoszeniu tych wskazówek i proroctw o przyszłości. Szybko uzgodniono między sobą, że pod „łupiną dyni pełną popiołu” rozumieć należy bombę atomowa, którą przed dwoma laty zrzucono na Hiroszimę i Nagasaki.
Również dalsze przepowiedziane znaki wydawały się być już jasne; dwa wielkie wstrząsy ludzkości przed ostatecznym dniem oczyszczenia – dwie wojny światowe; ulice na niebie z pojazdami lub kołami, pajęczyny nad krajem, dzięki którym można ze sobą rozmawiać i inne. Wielu obecnych doszło do wniosku, że nadszedł czas ostateczny , a tym samym czas ogłoszenia nowiny – Hopi.
Doszedł kolejny powód podania tego do wiadomości publicznej. Nawracanie na wiarę chrześcijańską, jak również dostosowanie się Hopi do kultury białych bardzo się w ostatnich latach nasiliło i wielu Hopi czuło się w swoim sposobie życia coraz bardziej zagrożonych. Dlatego ich wodzowie uznali, że nadszedł czas, aby przeciwko temu błędnemu rozwojowi coś przedsięwziąć.
Trzy lata później grupa starszych Hopi wystosowała pierwsze pismo do ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Harry’ego Trumana. Napisano w nim między innymi:
Ta Ziemia jest świętą ojczyzną narodu Hopi i wszystkich Indian w tym kraju… Granice naszego kraju zostały w sposób trwały ustanowione i zapisane na kamiennych tablicach, które jeszcze posiadamy. Jedna tablica dana została Starszemu Białemu Bratu, który… z nią powróci do Hopi… On przywróci znowu porządek i wszystkich ludzi będzie tutaj sądził…
Nasza tradycja i nasze religijne wychowanie zabraniają nam naprzykrzania się komuś, wyrządzania szkody lub zabijania.
Dlatego jesteśmy przeciwni, by nasi młodzi mężczyźni byli zmuszani do służby wojskowej, aby być mordercami i niszczycielami.
W kolejnych latach i dekadach wystosowywano jeszcze wiele pism do aktualnych prezydentów Stanów Zjednoczonych, do instytucji i poszczególnych ludzi oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych. Efekty tych starań były jednak zerowe.
WODZOWIE W SZKLANYM DOMU PRACUJĄ DLA ZŁA
Thomas Banyaca był członkiem pewnej delegacji, która jeździła do ONZ w Nowym Jorku. Pisał on do pewnej kobiety w Niemczech:
Jako tłumacz tradycyjnych Wodzów-Hopi muszę im towarzyszyć podczas tej historycznej podróży, którą oni spełniają jako swą świętą misję, w zgodzie z ich prastarymi naukami. Zgodnie ze swą wiedzą proroczą Wodzowie-Hopi odczuli, że nadszedł czas, aby pójść do wschodniego brzegu ojczyzny, gdzie według przepowiedni stoi dom ze szkła lub miki, w którym zbierają się wielcy wodzowie z wielu krajów, aby pomóc każdemu narodowi, który jest w potrzebie…
W zasadzie były trzy powody, dla których wodzowie Hopi zwrócili się do ONZ. Po pierwsze chcieli rozejrzeć się za Prawdziwym Białym Bratem, którego oczekiwali ze wschodu. Następny powód – chcieli dla siebie sprawiedliwości, a wreszcie chcieli ostrzec reprezentantów ONZ przed mającymi nastąpić dniami oczyszczania, które nadejdą zgodnie z ich przepowiednią, jeśli ci źli spośród białych zniszczą wszelkie życie, tak jak w dniach przed wielkim potopem, przez który, zdaniem Hopi, kiedyś już raz całe życie zostało zniszczone.
Wodzowie Hopi wiedzieli także, że prawdopodobnie drzwi ONZ zostaną przed nimi zamknięte. Tak się też wtedy stało, przede wszystkim jeśli chodzi o przyjęcie nowiny Hopi przez zachodnich polityków. Jeśli to się stanie, wtedy będzie wiadomo, że wielcy wodzowie w domu ze szkła spoglądają na złych spośród ludzi i dla nich pracują. Jeśli wielcy wodzowie w domu ze szkła nie słuchają głosu Pokojowych Hopi, wówczas spełniło się jedno z proroctw.
Powiada ono:
Jeśli wielcy wodzowie w domu ze szkła odmówią otwarcia wam drzwi, kiedy przed nimi staniecie tego dnia, to nie upadajcie na duchu i nie zawracajcie z waszej drogi, lecz wzmocnijcie waszą śmiałość, wasze zdecydowanie i miejcie radość w waszym sercu, bowiem w tym dniu biała rasa… zerwała połączenie z Wami i zmierza ku największej karze w dniu oczyszczania. Wielu zostanie zniszczonych z powodu swoich grzechów i złych czynów. Tak zarządził Wielki Duch i nikt tego nie może ani powstrzymać, ani zmienić, ani niczego dodać. To się dokona.

PRZYJDĄ „CZERWONI”
Hopi wierzą, że na tej Ziemi dojdzie do trzech wielkich wojen: Jeden zacznie wojnę, która będzie trwała chwilę i gdy już zbliży się ku końcowi, ktoś inny ją ponownie rozpocznie, po czym na małą chwilę zaprzestanie; wtedy rozpocznie się trzecia wojna, i ona nie będzie miała końca, dopóki wszystko na Ziemi nie zostanie oczyszczone, a źli nie zostaną zniszczeni.
Takie i inne proroctwa według wielu Hopi są także uwidocznione na pewnym rysunku na Prophecy Rock (na „skale proroczej”) w rezerwacie Hopi. Można tam znaleźć m.in. symbol grzechotki dyni. Figury na grzechotce, jak cytuje Rudolf Kaiser pewnego wodza Hopi, pokazują symbole tych krajów, które wstrząsną światem trzy razy. Myślą, że swastyka pośrodku symbolizuje naród niemiecki, gdyż on miał ten znak jako swój symbol. Wprowadzili usa w pierwsza i drugą wojnę światową… Symbol słońca oznacza naród japoński, który również wmieszał usa w drugą wojnę światową. Pasivaja (pewien stary religijny wódz) powiedział mi, że trzeci naród, który się podniesie, będzie miał swe narodowe symbole w kolorze czerwonym…
Zgadza się to z inną wypowiedzią z innego wywiadu (Hopi Mental Health Conference 1984): wg zdania tego starego mężczyzny oni (Niemcy) oczyścili się sami przez te dwie wojny.
A powstanie nowa generacja i rozpozna prawdziwe zadania świata i oni wytrwają razem, aby ten kraj i życie oczyścić dla Wielkiego Ducha… Wtedy, powiedział mi ten stary mężczyzna, powstanie jeszcze ktoś inny. Będzie on nosił czerwoną czapkę lub czerwony kapelusz, lub jakąś inną czerwoną część garderoby. On ma wielką ludność i również on wynajdzie wiele potężnych rzeczy i próbował będzie innych w tym prześcignąć.
Wśród kilku Hopi istnieje przekonanie, że między ukazaniem się Białego Brata na końcu tego świata i zapowiedzianym oczyszczeniem Ziemi a narodem niemieckim istnieje związek.
W roku 1869 pewien starszy religijny wódz Hopi tak powiedział:
Stoimy teraz na skrzyżowaniu dróg: Albo pójdziemy drogą prowadzącą nas do wiecznie trwającego życia, albo drogą prowadzącą do totalnego zniszczenia. Hopi wciąż jeszcze zachowują święte tablice kamienne i czekają teraz na przybycie ich prawdziwego Białego Brata…*)
NARÓD NIEMIECKI A PRAWDZIWY BIAŁY BRAT
Wodzowie Hopi znają wiele proroctw, w których zapowiedziany jest powrót Starszego lub Białego Brata; kiedy ludzie odwrócą się od duchowych nauk, a skierują się na materialne rzeczy, gdy źli pośród białych zniszczą kraj i życie swoich indiańskich braci; kiedy wynaleziona zostanie skorupka dyni pełna popiołu, która spowoduje nieurodzajność ziemi; kiedy wodzowie odwrócą się od Wielkiego Ducha i dadzą posłuch złu.
Wówczas, gdy te wydarzenia ziszczą się, nastąpi powrót Starszego Białego Brata, który nazwany jest także Massau’u, co nasuwa językowe podobieństwo do słowa `Mesjasz’. Pewien wódz Hopi powiedział: Spoglądam bezustannie na wschód ku wschodzącemu słońcu i modlę się, aby przybył mój Prawdziwy Brat i oczyścił Hopi. Ta wypowiedź przypomina wierzenie Eskimosów, że prorok Boży przybędzie o czasie nocnym ze wschodu, aby oświecić i prowadzić ludzi*).
wg „Christusstaat” nr 19, październik’92
*) Wszystkie cytaty z: Rudolf Kaiser, Die Stimme des großen Geistes, Prophezieungen und Endzeiterwartungen der Hopi-Indianer (Głos Wielkiego Ducha, proroctwa i oczekiwania czasu ostatecznego Indian Hopi), Kösel 1990, wyd.2.
(Źródło: http://zb.eco.pl/zb/73/hopi.htm)
Reklamy

20 odpowiedzi na „Proroctwo Indian Hopi – czekanie na „prawdziwego Białego Brata”

 1. WEDA pisze:

  1 .Biały Brat ( ARIOWIE czyli SŁOWIANIE czyli ich potomkowie ( haplogrupa R1a1 )
  2. Swastyka to staro-słowiański symbol szczęścia dobrobytu i powodzenia (skradziony przez germana i zbrukany)
  3. Polska flaga BIEL i CZERWIEŃ (Koloru białego używa się w heraldyce jako reprezentację srebra. Oznacza on także wodę, a w zakresie wartości duchowych czystość i niepokalanie. Kolor czerwony jest symbolem ognia i krwi, a z cnót oznacza odwagę i waleczność.
  4. Mieszkamy na wschodzie
  5. Swaróg BÓG SŁOŃCA staro-słowiański
  więc my Polacy ( Słowianie ) odzyskujemy tożsamość ( odrzucamy po-rzymski porządek świata ) i powracamy do korzeni i będziemy żyć jak nasi pra pra pra pra ………. dziadowie czyli tak jak Indianie hopi bliskość z naturą i ziemią itp…..
  PRZYPADEK ?

 2. xxl pisze:

  swastyke to niemcy sobie przywlaszczyly

 3. Anonim pisze:

  jak dobrze mysle to swastyke Niemcy sobie przywlaszczyli

 4. zk pisze:

  niestety pomimo ze czlowiek juz ma silnik wodorowy w dalszym ciagu uzywa sie benzyny i ropy do dzisiaj nie wiedzac jaka funkcje pelni w ziemi, dotyczy to tez innych mineralow.

 5. Anonim pisze:

  a moze to ONA JA potomkini INKOW. MARIA ?

 6. xxx pisze:

  biel to symbol czystości serca wojownika czyli człowiek z dobrym sercem!!! jedynie przenośnia jakiegoś wydarzenia:)

 7. Marzanna pisze:

  Nader , trochę smutne, że tylko durnie dają się oświecac , gdybyś miał więcej szacunku dla samego siebie, może i mógłbys cos z ta wiedza zrobić.

 8. Nader pisze:

  Bialy brat to ten ktory wyjawi prawde, I odpowie na dwa pytania nurtujace ludzkosc od samego jej zarania ,TZ .Powstanie wszechswiata, i ,Sens życia na ziemi . Wstrzasnie to całom naukom I religią (a takze postrzeganiem ,siebie samego ,I, uswiadomieniu swej egzyatecji ,twozac i bedac czescia otoczenia ,w zgledem czasu I przestrzeni ) jednoczesnie powołujac na swiadka religie, a nauke biorąc jako dowud i odpowiadajac na te dwa pytania ,to wtedy połączy ze sobą nauke I religie w jedność, rozpisujadz w prawowitym pozadku wszystko od poczatku. Moze to za brzmi dziwnie,ale mam na nazwisko Nader Bialy I mieszkam w Berlinie a co najciekawsze jest to ze znam odpowiedzi na te 2 pytania w sposób religijno fizoloficzny, naukowo logiczny. Ludzie smieją sie z prawdy bo sie jej boją a ona jest taka prosta. P.s sorry za bled ale jestem dyslektykiem I nie mam studiów ale posiadam wiedze którą 2 lata temu z wszechswiata odziedziczylem .I tak sie zastanowiłem dlaczego wlasnie ja I wiecie co bo nikt z was by sie nieodwarzył zeby jak cos niewyjsc na durnia a ja siebie samego za akceptowałem,mam tylko nadzieje ze ludzkosc wygra walke . I sama sie nie zkarze na unicestfienie …

 9. luc777 pisze:

  Biały Brat to zdecydowanie Pan Jezus Chrystus, a Wielki Duch – Bóg ( w Piśmie mamy, że Bóg jest Duchem i należy oddawać mu cześć w duchu i w prawdzie), dzień oczyszczenia – apokalips Jana symbolicznie opisuje przyszłe wydarzenia – ziemia z powodu zła będzie potrzebować kolejnej interwencji Stwórcy i Zbawiciela. Ten obrazek z ich skał widziałem także – świetnie pasuje do symboliki proroctwa biblijnych.

 10. Anonim pisze:

  „Spoglądam bezustannie na wschód ku wschodzącemu słońcu i modlę się, aby przybył mój Prawdziwy Brat i oczyścił Hopi.” czytało się fajnie aż do tego momentu. Wschodzące słońce to symbol Lucyfera. Cała ta nagonka na NWO, Illuminati itd. może być celowym działaniem, które ma na celu zwieść ludzi. Sztucznie wywołane wojny, kryzysy itd. a wszystko po to by przyszedł zwodziciel, który będzie się miał za mesjasza i który da ludziom pokój i dobrobyt. To zresztą w Biblii jest przepowiedziane.

 11. 4 wymiar i nieznany swiat bosniackie piramidy = 12000 p.n.e.
  Ich czubki po nakresleniu daja nam trojkat rownoboczny.
  Giger – 8 pasazer Nostromo zmarl 12.5.2014 = 6 od obrazen
  spowodowanych „upadkiem”.
  Naval Radio Transmiter – ELFy sa na Sycyli w Conneto di Caronia
  a wg. Hopi ludzie zgina nie od atomu a od ELFicznego promieniowania
  jakie moze spalic caly swiat przepisane przez pisarza
  J.F. Blumrich – Kasskara i 7my swiat.

 12. Ktoś pisze:

  Białym Bratem będzie/ jest Polak (żaden kłamliwy zyd, żaden katolik ale chrześcijanin/ rodzimowierca) – przepowiednia o „Iskrze z Polski” się kłania. Ona o nim mówi.

 13. Anonim pisze:

  w żadnym wypadku nie chodzi o niemców – jako biały brat moze to byc ktos z krajow slowianskich (tez zachodnio-europejskich). Wedy słowiańsko aryjskie mowią podobne rzeczy-mowia tez o wielkości słowian.. no i na pewno siłą tej wojny nie wygra. Kto zainteresowany -szybko znajdzie Wedy słowiańsko-aryjskie.

 14. Anonim pisze:

  W żadnej z legend , mitologii bądź przekazów plemiennych nie pisano , bądź mówiono o ” Wielkim Białym Bracie ” jako narodzie , który ma Nam pomóc wyzwolić się , czy pokazać kierunek w którym mamy podążać. jest to nagminne doklejenie sobie znaczenia[ ” narodów wyzwoleńców ” ],które ma tak naprawdę podporządkować sobie inne narody, a co z natury już jest złe , bo rodzimy się wszyscy wolni. Odkupienie narodu niemieckiego polega zupełnie na czym innym i ciągle trwa . „Biały Brat”, to może zarazem oznaczać stan duch, który osiąga się bez względu na kolor skóry, narodowość, wieku czy wyznania[religie],w tym stanie istnieje tylko doskonałość i nie ma religii , koloru skóry, narodowości- wszystko jest jednym , czyli w swej naturze jest już doskonałe. Nie skupiajcie się na tym co Nas różni , ale na tym co Nas łączy. Wszyscy spoglądamy w jedno niebo , nad każdym z Nas świecie jedno i to samo słońce a nocą księżyc i gwiazdy. Gdyby narody miały być przewodnikami [wyzwoleńcami] , to i Bóg występowałby „w Naszych Kulturach” jako naród wyzwoliciel , a tak nie jest , czy to w przekazach proroków, czy legendach, mitach , mitologiach ,przekazach plemiennych a nawet , ostatnio bardzo modnych , wizjach jasnowidzów. ” Odwrócenie Ziemi” stanie się , czy chcemy tego czy nie;),ale to idzie wszystko ku dobrem i przestańcie panikować. Idźcie do przodu jakby nic nie miało się stać, czyniąc uczynki miłosierdzia.

 15. iwona pisze:

  Pierwszy raz w zyciu napisalam komentarz.Siedze tu sobie i czytam i czytam.
  Niemiecki to jeden z niewielu jezykow obcych,ktore znam.I wydaje mi sie to bardzo niepokojace, ze wiele niemieckich przekazow znowu „wywyzsza” rase niemiecka w przyszlosci.Autorem tej ksiazki jest tez niemiec – i znowu to samo -niemcy spelnia szczegolna role w przyszlosci.Dlatego chcialam wiedziec co oznacza dokladnie tytul
  „Narod niemiecki aprawdziwy bialy brat”. Rozumiem jednak,ze w chwili obecnej wszyscy sa zbyt zaabsorbowani tym, co sie dzieje w radiu bc.Pozdrowienia

 16. Neo pisze:

  czego się boisz? 🙂

 17. obrus pisze:

  hmmm moze to bedzie tropem skoro wodz hopi mowil o niemcach…http://moje-riese.blogspot.com/2011/07/jarecki-dnia-dzisiejszego.html pozdrawiam poszukiwaczy prawdy

 18. OlO pisze:

  Istoty w ludzkim istnieniu, co takiego żeście zrobiły że ta planeta cierpi i płacze z dnia na dzień? Macie tu swoją zapłatę…

 19. iwona pisze:

  Sorry. Przed chwila z przeoczenia podpisalam sie moim pelnym nazwiskiem.Bylabym wdzieczna – w przypadku opublikowania tego „komentarza”, ktory wlasciwie jest tylko pytaniem – gdyby usunieto moje nazwisko a pozostawiono tylko imie.Pozdrowienia.

 20. iwona natzheim pisze:

  Hallo. Ostatni podtytul brzmi:”Narod niemiecki a prawdziwy bialy brat”. Co to znaczy? W tym akapicie nie zostaje wyjasnione jaki jest zwiazek miedzy tymi dwoma pojeciami.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s