Ogłoszenia szczegóły:

Cena ogłoszenia za jeden miesiąc:
 – W zakładce ogłoszenia 30 zł
 – Dodatkowo na stronie głównej w postaci artykułu i banneru po prawej – 50 zł
Istnieje możliwość wykonania grafiki dla ogłoszenia (banneru) oraz umieszczenia ogłoszenia w Telewizji Nowego Świata. W tych sprawach proszę o kontakt mailowy.
Opłata za ogłoszenie na nr konta poniżej. Szczegóły, opis ogłoszenia proszę przesłać na mail: mikolajrozbicki@vp.pl

52 1090 1362 0000 0001 0081 4741 (BZ WBK SA)

Reklamy