Nowe wzory listów do mediów i władz odnośnie ekonomii!

Poniżej list odnośnie sytuacji ekonomicznej, przeznaczony dla stacji komercyjnych 🙂
Witam, 
Bardzo mocno zastanawia mnie to, że pozostajecie głusi i ślepi na to co dzieje się w chwili obecnej nie tylko w naszej , lecz również w gospodarce światowej. Nie od dzisiaj wiadomo, że zawirowania ekonomiczne, które obecnie mają miejsce, nie są spowodowane jakąś niewidzialną ręką rynku,  Smithowiskim słowem- wytrychem, które nic nie uzasadnia.
To nic odkrywczego, że dzisiejszy świat jest przestrzenią kontrolowaną przez bankierów oraz wielkie korporacje za pomocą pieniądza fiducjarnego, którego wartość nie znajduje odzwierciedlenia w sumie dóbr i usług znajdujących się na chwilę obecną w gospodarce.  Stanowi to  doskonały instrument do tego, żeby poprzez różnego rodzaju mechanizmy spekulacyjne doprowadzać do nagłych wahnięć na rynkach- wahnięć, które są w stanie rozregulować gospodarki najbardziej zaawansowanych ekonomicznie państw takich jak np. Szwajcaria.
A Wy zamiast informowac o rzeczywistych źródłach takiego stanu rzeczy,  niewiele znaczące ekonomiczne „diagnozy”  ekspertów oparte na opracowaniach najczęściej opłaconych przez korporacje „znawców tematu”. „Znawcy”  owi używają na przykład PKB jako wskaźnika zamożności społeczeństwa, nie uwzględniając tego, że jest to średnia arytmetyczna, która nie bierze pod uwagę rozkładu tych dóbr pomiędzy poszczególnymi  jego strefami . PKB nie obrazuje rzeczywistej alokacji dóbr- nie trzeba być omnibusem, żeby to zrozumieć!
Promowani przez Was eksperci i znawcy jakoś też nie potrafią zaradzić, ani kompleksowo wyjaśnić powodów, dla których kursy niektórych walut potrafią w ciągu tygodnia wahnąć się względem siebie nawet o 10 %. Nie ciekawi Was kto tak naprawdę na tym zarabia? Nie trzeba chyba mieć doktoratu na Oxfordzie, żeby nie wiedzieć, że kapitał najlepiej się rozmnaża w czasie kryzysu, a kapitały spekulacyjne celowo wywołują takie stany gospodarcze, by bardziej efektywnie przejmować kontrolę nad faktycznymi zasobami i coraz bardziej uzależniać inne podmioty (w tym również państwa) od siebie.
Wy natomiast zamiast obnażać mechanizmy takich grabieżczych procederów wolicie powielac nic nie znaczące frazesy typu „na rynkach panują nerwowe nastroje”, „istnienie euro jest zagrożone” , „PKB w Polsce wzrasta”. Jesteście stacją informacyjną, czy przedsiębiorstwem zajmującym się fabrykacją PUSTOSŁOWIA?
Drenaż ekonomiczny we współczesnym świece jest jedną z bardziej efektywnych metod sprawowania władzy i kontroli. To praktyka nagminnie stosowana przez instytucje sprawujące rzeczywistą władzę na tym świecie. A Wy  wciskacie ludziom kity, że gospodarki padają, bo ludzie nie potrafią oszczędzać!
A to, że pieniądze są tworzone z długu – to o tym wspomnieć nie WARTO? Nie warto wspomnieć o tym, że gospodarka i ekonomia nie może być zdrowa, jeśli sam pieniądz jest  w niej towarem, podlegającym prawom popytu i podazy? Jakich więcej dóbr przybyło na okoliczność tego, że jakiś trader na forexie ugrał np. 100 tysięcy euro na parze walut EUR-CHF? Może ktoś musiał zapłacić wyższą ratę za kredyt mieszkaniowy w tym czasie, by ktoś inny mógł taki wynik osiągnąć? A kto jest odpowiedzialny za istnienie takich wahań? Nie interesuje Was to? Bo samosię to się raczej nic nie robi!
Domyślam się, że musicie powielac te komunały, bo jeśli nie to Was albo z pracy usuną, albo nie pozwolą na awans. Mam jednak nadzieję, że chociaż dostrzegacie ten problem i macie świadomość, że te wszystkie eksperckie diagnozy nie są warte funta kłaków.  Może czas skończyć z powielaniem i fabrykacją tych nic nie wartych pseudoinformacji?
Zaręczam, że jest sporo osób takich jak ja, takich, które mają świadomość tego wszystkiego co się aktualnie dookoła nas dzieje. Ci z Was, którzy będą mieli na tyle odwagi cywilnej, żeby się wychylić i zacząć mówić prawdę- na pewno znajdą wśród nas wsparcie.
Łączę pozdrowienia
—————————————————–
Witam,
 
Piszę do Państwa, żeby zaapelować do o większe nagłośnienie różnych kwestii związanych z sytuacją gospodarczą jaka ma obecnie miejsce w Polsce i na świecie. Wahania ,jake występują nieustannie na rynkach walutowych, krachy gospodarek takich jak Grecji czy Włoch – to tylko niektóre obajwy zaawansowanego raka, jaki toczy światową ekonomię.
Ludzie zaczynają burzyć się w różnych miejscach na Swiecie, czego protesty na Wall Street są najwymowniejszym przykładem. Dlaczego takie informacje nie są udostępnianie w main steram mediach?
Przecież wiadomo nie od dzisiaj, że światem rządzi wąska grupa wysoko uposażonych ludzi, a cała reszta ludzkości jest zakładnikiem systemu monetarnego, który został sprytnie spreparowany w całkiem nieodległej przeszłości tak, żeby  stworzyć efektywny system nowoczesnego niewolnictwa. Nasi „władcy” nie muszą nas koszarować w obozach koncentracyjnych, wystarczy, że kontrolują pieniądz, który na naszej planecie jest jedynym uznawanym środkiem dla wymiany dóbr.
Dlaczego nie informujecie ludzi o mechanizmach jakimi rządzi się pieniądz fiducjarny? Przecież to żadna nowość, że jeśli ten środek płatniczy nie ma odzwierciedlenia w realnej wartości dóbr i usług dostępnych w gospodarce oraz jest zwyczajnym produktem podlegającym prawu popytu i podaży- to stanowi piękny instrument do szeroko zakrojonych spekulacji, które potrafią rozłożyć na łopatki najbardziej prężne gospodarki świata!
Próba opisania i wyjaśniania tych zjawisk jakie obecnie mają miejsce, za pomocą klasycznej ekonomii akademickiej, zwyczajnie mija się z celem. Dzisiejszy świat ma charakter plutonomii– rządów najbogatszych.  Jeśli  kilka procent ludności globu skupia praktycznie 100% dóbr- to jak wskaźniki typu PKB mogą rzetelnie odzwierciedlać to, co dzieje się w gospodarce? W takiej sytuacji może zdarzyć się tak, że owe kilka procent najwyżej uposażonych generuje 80% przyrostu PKB. Nie można na takich bzdurach opierać oceny sytuacji gospodarczej, tylko dlatego, że są one uświęcone wielowiekowymi tradycjami najbardziej renomowanych katedr naukowych tego świata!
Jest wiele osób w tym kraju, które mają świadomość tego, co się dzieje w tej materii. My chcemy udostępnienia na szeroką skalę informacji mówiących jasno i wprost  tym, że współczesny pieniądz jest dosłownie produkowany z długu, którego spłaceniem są potem obarczani zwykli obywatele. Jednocześnie -to nie rozrzutność Greków doprowadziła ich kraj na skraj bankructwa, lecz grabieżcza polityka banków oraz innych instytucji finansowych. Przykłady takie można byłoby mnożyc, a uskładałoby się z nich materiału na wiele opasłych tomisk wiedzy.
Wierzę jednocześnie, że znajdą się w Waszych szeregach osoby na tyle otwarte, żeby poruszać takie kontrowersyjne tematy i rzetelnie je naświetlać. To bardzo ważne- przecież to mechanizmy świata w jakim przyszło nam obecnie żyć.
Ludzie mają prawo znać prawdę.
 
Łączę pozdrowienia
——————————————————————–
Panie Premierze,
 
Zwracam się do Pana z apelem, aby w swoich posunięciach  politycznych zaczął Pan uwzględniać przesłanki oparte na rzeczywistych i PRAWDZIWYCH mechanizmach ekonomicznych.  
Jeśli nie wiedzą- to ludzie wyczuwają, że obecna sytuacja gospodarcza naszego kraju jest co najmniej podejrzana. Firmy zaczynają tracić płynność finansową, kursy walut są bardziej nieprzewidywalne niż pogoda w marcu, a main steram media mielą te same co zawsze frazesy, składające się z pustosłowia upupionych przez system ekspertów, którzy nie potrafią niczego wprost wyjaśnić.
Panie Premierze- myślę, że jest Pan jedną z osób, które lepiej niż cała reszta społeczeństwa zdaje sobie sprawę z tego, że nie tylko nasz kraj, lecz również cały świat jest głęboko uzależniony od wytycznych i dyrektyw ustalonych przez największe instytucje finansowe tego świata.
Kryzys ekonomiczny jaki depcze nam po piętach jest tworem sztucznym. Został wykreowany dzięki temu, że instrument kontroli, jakim jest współcześnie pieniądz fiducjarny, stwarza takie możliwości. To nie tendencje globalizacyjne są temu winne, to również nie rozrzutność polskiego społeczeństwa.
Winne temu są posunięcia faktycznych władców tego świata, którzy mają na celu jeszcze większe zaciśnięcie nad nim kontroli, między innymi gospodarczej. Pieniądze tworzone są z długu i to takiego, który może być wytworzony tylko wyłącznie przez certyfikowane instytucje. Dlaczego w konstytucjach różnych państw, w tym również naszego, są zapisy o tym, że jedynym miejscem od którego państwo może pożyczać pieniądze na procent jest jedynie Bank Centralny? Czy nie jest ciekawe, że ten jest kontrolowany przez Bank Europejski, a ten ostatni przez Bank Światowy?
Utrzymanie „porządku” i „przeciwdziałanie inflacji” jako usprawiedliwienie wyżej nakreślonej sytuacji – to są argumenty przemawiające na korzyść istnienia obecnego stanu rzeczy, obecnego porządku ekonomicznego. Czy ten porządek jednak jest zgodny z naszym interesem? Zdecydowanie uważam, że NIE.
Proszę się zastanowić, o jakim kryzysie my tu mówimy, kiedy istnieje potrzeba do istnienia ruchu w gospodarce: firmy chcą kupować, sprzedawać, klienci finalni nabywać różne dobra. Jedynym czynnikiem uniemożliwiającym zaistnienie tej interakcji jest na chwile obecną brak pieniądza, który raz po raz jest skutecznie z obiegu ekonomicznego „wypompowywany”. Tym samym jesteśmy zakładnikami bankierów oraz innych włodarzy finansowych – a za obecny stan ekonomiczny obwinia się obywateli. Ile można jeszcze milczeć na ten temat?
O tym jednak się nie mówi, ponieważ to jest „niepolityczne”. Jak długo jednak można siedzieć z ustami zasznurowanymi na supeł, panie Premierze? Czy naprawdę nie widzi Pan do czego to wszystko zmierza? Czy ambicją Was, polityków jest grac jedynie rolę pacynek w tym całym żałosnym przedstawieniu?
Nie uważa Pan, że należałoby jednak poinformować otwarcie społeczeństwo, co jest rzeczywistą przyczyną obecnego, ekonomicznego stanu rzeczy ? Proszę pamiętać, że jest wiele osób, które mają świadomość tego, co faktycznie ma obecnie miejsce i nie zawahają się udzielić poparcia słowom prawdy.
 
Łączę pozdrowienia

—————————————————-

Szanowny Marszałku,Wysoka Izbo,
Przyczyną faktu, skierowania do Was niniejszego pisma, jest kondycja polskiej gospodarki. Jesteśmy jednym z krajów, których zasady życia gospodarczego kreowane są pod dyktando  ponadpaństwowych instytucji finansowych.
Nie ma sensu przytaczać w tym miejscu argumentów przemawiających za tym, że to jest naturalna konsekwencja zachodzących obecnie procesów globalizacyjnych i że Polska nie chcąc zostawac zaściankiem Europy- musi w tych procesach uczestniczyć.
Prawda jest jednak taka, że pozwalając się panoszyć korporacjom oraz bankom po terenie naszego kraju,  zgadzamy się na bycie lennem- tym razem nie innego państwa, lecz instytucji, które kontrolują swoje „włości” za pomocą narzędzi w postaci pieniądza fiducjarnego. Jest on tworzony z długu i podlega prawom popytu i podaży tak jak inne dobra, co przeczy  podstawowej idei pieniądza jako środka płatniczego.
Waszym OBWIĄZKIEM jest stać na straży interesów obywateli naszego kraju,  a nie wydaje mi się, żeby było nim dokładanie swoich trzech groszy do tego, żeby instytucje będące bezpośrednio odpowiedzialne za taki stan rzeczy, sukcesywnie powiększały swoje wpływy.
Kryzys, który obecnie ma miejsce jest kreowany sztucznie. To nie rozrzutność obywateli jest przyczyną jego istnienia, lecz finansowa machina, która ma na celu coraz głębsze uzależnienia od siebie lokalnych gospodarek. Odkąd Polska wstąpiła do UE dług publiczny znacznie wzrósł. A to dlatego, że trzeba dysponować własnym kapitałem aby Unia mogła udostępnić dofinansowanie. Wiadomo przecież, że samorządy lokalne nie dysponują takimi nadwyżkami gotówki, by móc je spokojnie w projekt unijne zainwestować. Skąd zatem wziąć środki na finansowanie takich imprez? Oczywiście, że od banków!
To tylko jeden z przykładów na jakiej zasadzie to wszystko działa- można byłoby je mnożyć. Jednak czy miałoby to sens? Bo nie jakoś wątpię w to, żeby starczyło Wam odwagi na to, aby nie grac w tym teatrze tylko marionetek odgrywających scenariusz wyreżyserowany przez największe instytucje finansowe tego świata.  Nie przeciwstawiając się tym tendencjom i naciskom skazujecie nasz kraj na granie roli nędznego latyfundium, cieszącego się, że skapną mu jakieś ochłapy „wspaniałomyślnie” rzucone przez włodarzy tego świata. A potem na okoliczność tych „resztek z pańskiego stołu” piórczycie się, jakich to cudów dla społeczeństwa i kraju nie udało się Wam ugrać!
Uważam, że w takiej sytuacji nie można milczeć- tak jak wspomniane było na początku- Waszym OBOWIĄZKIEM  jest dbać o nasze interesy, a nie interesy korporacji i banków. Obudźcie się w końcu i zacznijcie wypełniać to, do czego zostaliście powołani! Jest wiele osób, które widzą dookoła co się dzieje: bądźcie pewni tego, że ci z Was, którzy zaczną działać w oparciu o ogólnoludzkie, a nie tylko partykularne interesy- na pewno zyskają wśród nas wsparcie.
Łączę pozdrowienia
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s