Nowa Ziemia, Nowa cywilizacja – (A. Deyev – cz.4)

W poprzednim artykule skończyliśmy na wątku cyklicznych zmian przez jakie przechodzi nasza Ziemia co 22 tysiące lat. Teraz chciałbym przedstawić jak to wyglądało na Ziemi podczas ostatnich tego typu wydarzeń. Jesteśmy czwartą wielką cywilizacją na Ziemi –  pierwsza z nich powstała 88 tysięcy lat temu. Czas trwania każde cywilizacji jest ograniczony do 22 tysięcy lat. Tyle też ma czasu każda z nich by osiągnąć określony poziom rozwoju duchowego. Chodzi tutaj o cywilizacje jakie powstają i rozwijają się na poziomie 3 gęstości.
Proces, o którym chcę powiedzieć to grupowe przejście wibracyjne z przeniesieniem społeczności istot/ludzi, razem z planetą na której oni żyją. Planety podążają swoim trybem ewolucyjnym – około 2 miliardów lat Ziemia potrzebowała na przygotowanie się na przejście z 3 do 4 gęstości. Tak naprawdę to dusza planety przechodzi z danej częstotliwości na wyższą. Ziemia będzie istniała dalej na wielu gęstościach jednocześnie, ale świadomość jej duszy będzie zakotwiczona na 4 gęstości – od 2milardów lat pierwszy raz przechodzimy ten proces razem z Ziemią.
Istoty które nie są gotowe na przeniesienie zostaną na poziomie 3 gęstości, do momentu rozpoczęcia okresu oczyszczania i regeneracji planety, który zacznie się za 90 lat i będzie trwało następne 11 tysięcy lat. Każda cywilizacja przed zakończeniem danego cyklu dostaje możliwość przejścia na wyższy poziom ewolucyjny, na wyższą gęstość, częstotliwość. Każda z nich skorzystała z tej możliwości z lepszym albo gorszym rezultatem.
Pierwsza cywilizacja to była cywilizacja gadoidów/reptilian – 90% skorzystało z tej szansy i przeskoczyła na 4 gęstość. Druga cywilizacja była humanoidalna i skorzystała jedynie w 15% w przejściu na 4 gęstość. Poprzednia – trzecia cywilizacja – skorzystała w 70% z tej możliwości.
Te wszystkie trzy cywilizacje ziemskie istnieją obecnie na płaszczyznach 4 gęstości wraz z jedną jeszcze cywilizacją, która nie przechodziła tego procesu na naszej Ziemi (z innej planety). Tak samo jak my za 40 lat wszystkie 4 cywilizacje doświadczą impulsu ewolucyjnego pozwalającego przeniesienia świadomości ich dusz na 5 gęstość. Tylko dwie z nich będą mogły realnie z tej szansy skorzystać. Te, które nie wyewoluują dalej zostaną całkowicie wymazane z 4 gęstości, zwalniając tym samym miejsce na powstanie naszej nowej cywilizacji – Nowej Ziemi.
Jak już mówiliśmy o zmianach na 4 gęstości – widzimy, że jest określony egzamin jaki trzeba przejść, by ewoluować jako cywilizacja na kolejną warstwę gęstości. Jakie są warunki zdania egzaminu? Każda warstwa to określone treści i nauki, które trzeba opanować i zrozumieć aby przejść na kolejny etap rozwoju ewolucyjnego. Spróbujmy teraz opisać bardzo powierzchownie ogólny zarys nauk przez jakie przechodzimy w 3,4,5,6 i 7 gęstości.
Zacznijmy od 1 z 4  warstw 3 gęstości – czyli najniższego poziomu z którego startuje się na tej gęstości. Aby go zaliczyć, musimy nauczyć się jednej prostej rzeczy: wychodzenie ze stada i podejmowanie indywidualnych decyzji. Zadaniem tutaj jest nauczyć się żyć, myśleć i działać jak jednostka indywidualna. W czasie przechodzenia przez 2 warstwę 3g istoty muszą nauczyć się panować nad podstawowymi lękami panującymi w naszym życiu: przed śmiercią, chorobą, samotnością, ubóstwem. W 3 warstwie – musimy nauczyć się wychodzenia poza własne wewnętrzne ograniczenia, zadaniem jest przełamywanie barier i granic – łamanie zasad cywilizacyjnych, kulturowych, społecznych, wychodzenie poza schemat. 4 warstwa – to już zdolność panowania nad swoimi emocjami, kontrolowanie ich, nie uleganie im, nie podążanie za nimi – tzw. unikanie 5 trucizn umysłu – to o czym piszę na swojej stronie.
Chciałbym podkreślić, że to oprogramowanie jakie nazywam „duszą anioła” otrzymujemy właśnie wtedy, gdy nauczymy się kontrolować nasze emocje i kiedy tracimy taką zdolność cofając się na 3 warstwę 3g to oprogramowanie automatycznie zatrzymuje się na danym poziomie – tylko na 4 warstwie można je rozpakowywać. Warto jeszcze dodać, że na świat przychodzimy (rodzimy się) na danym poziomie, na którym skończyliśmy poprzedni nasz żywot.
Teraz porozmawiamy o 3 warstwach 4 gęstości do których zmierzamy. Pierwsza z nich – ta najbliższa nam i którą musimy opanować w najbliższych latach – to panowanie nad swoim umysłem, a dokładnie panowanie nad czasem, materią i przestrzenią. Trzeba poznać umiejętność łączenia tych elementów w różny sposób, w różnych kierunkach – umiejętność pełnej kontroli nad nimi – ograniczać nas będzie jedynie wyobraźnia i siła naszego umysłu.
Na drugiej warstwie musimy nauczyć się, co to znaczy życie w prawdziwej społeczności, osiąganie wspólnego priorytetu i celu w życiu. Na 3 warstwie – zrozumienie celu i działania Boga oraz wyższego celu istnienia.
5 gęstość ma dwie warstwy. Pierwszą znamy bardzo dobrze – każdy z nas przebywa w niej w czasie od momentu śmierci do kolejnych narodzin – jest to stan „bardo” – co jest opisane dobrze w starożytnych buddyjskich tekstach. To jest poziom przygotowania się przed następnym żywotem, zrozumienie zasad kierujących prawem karmy. 2 warstwa 5g jest to wyjście poza prawo karmy, tj. to co nazywam oświeceniem – całkowita wolność. Nazywamy to wielką mocą, albo uniwersalnym uzdrawianiem. Jest to zdolność skorzystania z pełnej mocy Boga – jest wówczas możliwość decydowania o długości naszego życia, określamy sami wiek biologiczny naszego życia itp.
6 gęstość ma tylko 1 warstwę – nazywa się wszechwiedzą – całą wiedza jaką posiada wszechświat.
7 gęstość jest dla nas najbardziej ciekawa – jest ona bardzo wyjątkowa i tu chciałbym powiedzieć nieco więcej – dlaczego w swych artykułach piszę o tym, że nasza dusza stwarza potencjał szczęśliwego życia.
Szczęście jest to uniwersalna energia  – jest to delikatna równowaga pomiędzy wewnętrznym a zewnętrznym światem powodująca poczucie spokoju, równowagi, zadowolenia, radości, miłości, chęci do życia. Tę energię z każdego żywota zbiera rdzeń naszej duszy. Tak więc wartość danego wcielenia określa ilość energii szczęścia zebranej podczas jego trwania. Czym więcej szczęścia „zbierzemy” tym więcej warte jest nasze życie. Celem każdej duszy jest stworzenie sytuacji, w której możemy żyć szczęśliwie jak najdłużej. Dusza jest w stanie wszędzie i w każdych warunkach pokierować nas do realizacji szczęśliwego życia i dlatego tak ważne jest, by podążać za jej wskazaniami.
Nasza dusza jest wypożyczona nam od Boga na jedną „kałpa” – jest to długość trwania jednego wszechświata, co w buddyzmie oznacza okres od jego powstania do wygaśnięcia. Pod koniec tego okresu wracamy do źródła naszego wszechświata i ta energia szczęścia zawarta w duszach istot jest zbierana w rdzeniu wszechświata. Ta energia jest budulcem z jakiej powstaje Nowy, jeszcze bardziej doskonały wszechświat.

Tak więc w ten sposób każdy z nas jest Twórcą Nowego wszechświata!

A co z ludźmi którzy nie przejdą zmian?
Za chwilę do tego przejdziemy. Chciałbym powiedzieć jeszcze raz o zmianach przez które obecnie przechodzimy. Ich czas jest zależny od momentu przechodzenia naszego Układu Słonecznego na nową gęstość – jest to konkretny czas 70 lat. Wszyscy ludzie którzy do tego momentu zrealizują swą przemianę razem z Ziemią zaczną budować Nową Ziemię na 2 płaszczyźnie 4 gęstości, która w tej chwili będzie zwolniona dla nas.
Koniec świata jaki znamy obecnie na naszej Ziemi nastąpi za 90 lat i teraz opiszemy, co stanie się z ludźmi, którzy pozostaną w tej rzeczywistości. Będzie zajmowała się tym ostatnia ekipa jaka odwiedzi ten świat za 85 lat – ostatnia ekipa pomocy humanitarnej, od przeprowadzek. Ten etap będzie wyglądał właśnie jak ogromna przeprowadzka na egzoplanetę – o zbliżonych warunkach życiowych do naszej Ziemi.
Świadomość 40 tysięcy ludzi i 200 tyś. zwierząt zostanie przeniesiona do odpowiednich ciał genetycznie zmodyfikowanych, przystosowanych do warunków na tamtej niezamieszkałej planecie. Tak powstanie nowa cywilizacja w nowym miejscu – Nowy Eden. Następnie Ziemia doświadczy oczyszczania i regeneracji – będzie to trwało 11 tysięcy lat – zostaną usunięte wszelkie ślady po naszej cywilizacji. Będzie to generalne sprzątanie przed rozpoczęciem nowego cyklu i Nowej Cywilizacji.

Aleksander Deyev

Więcej znajdziecie na stronach:

http://szkolaaniolow.pl/   oraz  http://aleksanderdeyev.pl/

Reklamy