Kim są Dzieci Indygo?

Niedawno ktoś podesłał mi link do ciekawego artykułu o dzieciach indygo. Jak dla mnie wiele z tez w nim zawartych jest oczywistością, ale wiem też, że dla wielu są to sprawy niejednoznaczne i trudno „udowadnialne”. Niemniej tak to już bywa – „szkiełko i oko” nie zawsze dadzą odpowiedź na wszystko – trzeba czegoś jeszcze… Zapraszam do czytania:
KIM JESTEŚMY I JAKIE MAMY CELE?
Jeśli czujesz się choć trochę „inny” lub identyfikujesz się z dziećmi indygo, to poniższy tekst jest dla ciebie.
    Aldona w wieku 3 lat
Przyszliśmy na ten świat, by zainicjować konieczne zmiany i wskazać kierunek dalszego rozwoju ludzkości.
Według Virtue Doreen („Dzieci Indygo – opieka i wsparcie”):
„Najwcześniejsze Dzieci Indygo pojawiły się w niewielkich grupkach w późnych latach 50-tych i w 60-tych, aby zbadać tę planetę na użytek większej grupy, która ma podążyć ich śladem
.”
Pionierzy znaleźli się wśród twórców ruchu hippisów, potem nas przybywało. Główna fala narodzin przypada na potomstwo dzieci-kwiatów (początek lat 70-tych XX w.) Tak czy inaczej trudno nas namierzyć po dacie urodzenia, łatwiej rozpoznać po ewidentnych cechach charakteru. Lee Carroll i Jan Tober („Dzieci Indygo”) opisują nas jako: bardziej intuicyjne, bardziej duchowe, bardziej wymagające, inteligentniejsze, bardziej konfliktowe,  a w niektórych przypadkach nawet bardziej brutalne niż jakiekolwiek pokolenie przed nimi.

Najwyższy czas, byśmy wypowiedzieli się na ten temat sami.
CO NAS WYRÓŻNIA?
Jesteśmy starymi duszami. Każdy z nas ma głębokie, wszystkowiedzące oczy już we wczesnym dzieciństwie. Posiadamy Wiedzę, której nikt nam nie przekazywał i której nie czytaliśmy w książkach. Wykazujemy się ogromną świadomością zadań życiowych, potężną wewnętrzną siłą i determinacją.
Inaczej czujemy i kierujemy się innymi potrzebami duchowymi niż nasi bliscy.
Jesteśmy bardzo inni i za nic nie chcemy dopasować się do reszty. To reszta musi nas zrozumieć i stworzyć nam odpowiednie warunki do życia. Nie bez powodu piszą o nas książki.
– Bezwiednie „czytamy” w kronice Akaszy.
Cokolwiek potrzebujemy wiedzieć, po prostu WIEMY (nie wiadomo skąd). Wielu z nas jednocześnie odbiera te same sygnały i wpada na te same pomysły…
Aldona i zwierzaki– Uwielbiamy życie ziemskie we wszystkich jego przejawach. Kochamy zwierzęta, Naturę, harmonię i piękno.
Jesteśmy gotowi zrobić WSZYSTKO, by uczynić tę planetę miejscem bezpiecznym i pełnym miłości. Działamy, jakbyśmy mieli wmontowany kompas, nakazujący zmierzać w kierunku najwyższego dobra wszystkich mieszkańców Ziemi.
Posiadamy doskonałą intuicję, silną empatię i – czasami – niezwykłe zdolności telepatyczne.
Wiemy, kiedy jesteśmy oszukiwani i kiedy oszukiwani są inni ludzie.  Gwałtownie reagujemy na cudzą krzywdę.
Mamy głębokie poczucie wspólnej JEDNOŚCI, dlatego to, co boli innych, w takim samym stopniu boli i nas.
Pragnienie usunięcia (własnego) bólu jest motorem naszych działań.
– Cechą, która zdecydowanie różni nas od reszty ludzi jest częściowo pokonany  „GEN NIEWOLNIKA”
Podobno dawno temu przybysze z Kosmosu („bogowie”) zmodyfikowali nasze DNA, by posiąść idealnych niewolników do prac fizycznych.  

Jak mawia stare przysłowie „niewolnik nie chce być wolny, pragnie tylko zostać panem niewolników„. 
Dlatego, gdy zostaliśmy sami, rozpoczęliśmy historię wzajemnych podbojów i albo jesteśmy podporządkowani albo zniewalamy innych. Toczymy nieustanne boje o dominację i strefy wpływów.
Nowa Era ma przerwać błędne koło obłąkańczych relacji, ale tylko gdy dokonamy całkowitej przemiany świadomości i skupimy się na siłach duchowych! Musimy „przeskoczyć” istniejące dotąd uwarunkowania genetyczne i ujrzeć wreszcie w drugim człowieku…  samego siebie.
Dzieci indygo stanowią żywy przykład,  jak nie dać się zdominować silniejszym i nie dążyć do władzy nad  słabszymi. Poprzez nieokiełznaną niezależność samym naszym istnieniem wymuszamy na otoczeniu nowy obraz świata.
Posiadamy dominującą wolę.
Niektórzy przypisują nam królewską godność, choć jest to wyłącznie poczucie godności Człowieka
Ono nie pozwala uznać żadnej, ograniczającej nas władzy. Po prostu nie potrafimy żyć wbrew własnym uczuciom, obce nam jest samozakłamanie. Nie umiemy poddać się niezdrowym układom w domu, w szkole, w pracy… Nie damy narzucić sobie zbędnej dyscypliny, nie ugniemy karku przed głupszymi od nas.
Przykładem pokazujemy, że życie w zgodzie ze sobą i wewnętrzną Prawdą jest możliwe.
Jesteśmy WOJOWNIKAMI ŚWIATŁA.
Zgodnie z naszą naturą wobec ludzi pragących zmian jesteśmy ciepli, przyjaźni i pełni miłości. Stajemy się jednak bezwzględni, zimni i bezkompromisowi, gdy ktokolwiek stanie na drodze naszych celów, wywiera na nas presję, stara się przejąć nad nami władzę, zdominować lub wciągnąć w swoje brudne gry. Tego typu ludzi traktujemy  okrutnie!
W umiejętność tę wyposażył mnie TON GALAKTYCZNY (kalendarz Majów). Pomaga zmrozić w sercu empatię i miłość, gdy trzeba udzielić komuś twardej lekcji.   
Ilekroć uda nam się postawić na swoim, czujemy się, jakbyśmy przeforsowali w Akaszy kolejną „ustawę”, bezwzględnie zakazującą wykorzystywania człowieka przez człowieka.
w EgipcieBuntownicza Natura i wyjątkowo ostry temperament sprawiają, że można nas zabić, ale nie można nas do niczego zmusić.
W temperament też wyposaża nas KOSMOS (ja mam w Marsa w Baranie).

Jesteśmy nieposłuszni i niesubordynowani wobec etycznie ułomnych zwierzchników, gdy nie dają wyboru, odbierają prawo do samodzielnego myślenia i działania, dbają tylko o siebie zamiast o wspólne cele…
W naszym świecie prawdziwa władza może zaitnieć tylko tam, gdzie wszyscy uczciwi podwładni ujrzą w niej sukces dla siebie!!! 
Jesteśmy głęboko świadomi UNIWERSALNYCH PRAW i nie uznamy żadnych innych. 
Nie ma nad nami  „boga” ani prawa, w imię których ktokolwiek mógłby egzekwować od nas czyny, sprzeczne z naszym wewnętrznym JA.
Nie da się nas wtłoczyć  w stare ramy edukacyjne, w przebrzmiałe systemy społeczne, religijne, polityczne czy prawne….  Nieustanna walka z tymi, którzy się o to starają, jest dla nas wielkim problemem ale i drogą.
Każda wygrana to zburzenie kolejnej struktury, której brak prawości i szans na wolny rozwój człowieka.
Jesteśmy brutalnie szczerzy i konfliktowi.
Zawsze i wszędzie mówimy, co myślimy, a raczej szybciej mówimy niż zdążymy pomyśleć.
Mamy wstręt do dyplomacji. Otwarcie wyrażamy, co czujemy lub co mogą czuć inni w niezdrowej sytuacji.
Przez nadmierną szczerość robimy sobie wielu wrogów. Niestety, tych nie brakuje nam nigdy.
– Wyobcowani i zbuntowani żyjemy już w innym – swoim własnym -świecie.
Miksujemy różne prądy duchowe tak, by nasza filozofia życiowa znalazła współbrzmienie z ogólnym WIELKIM PORZĄDKIEM. Wybieramy ostatecznie to, co pozwala być spontanicznym i bez krzywdy dla kogokolwiek daje nam szczęście. Ustalamy NOWE, własne reguły i natychmiast się im podporządkowujemy. 

Jest to dla nas jedyna droga, by w sposób czysty i prawy czynić to, co dyktuje i serce i rozum.  
Przykładem zachęcamy do podobnych przemian innych.
MiloscJesteśmy nieprzekupni i odporni na stan posiadania.
Jedyne, co dla nas cenne, to MIŁOŚĆ i nasze ideały. Wypełnia nas bogactwo ducha.
Świat materii jest tylko tłem. Pieniądz – tylko środkiem.
Osiągając dojrzałość czerpiemy bezpośrednio ze źródła obfitości  i w celu tworzenia RAJU NA ZIEMI łatwo zdobywamy każdą sumę.
Równie łatwo ją wydajemy, bo zbędne są nam rezerwy, rzadko gromadzimy coś na zapas. Nie obciąża nas przywiązanie. 
Dzięki temu nie można nas przestraszyć BRAKIEM czy STRATĄ czegokolwiek.
Jesteśmy  i pozostajemy WOLNI!
–  Posiadamy dużą skłonność do ryzyka. Wiemy, że tego, co naprawdę do nas należy (z własnym życiem włącznie), stracić nie można. Konsekwentnie robimy więc swoje, nie oglądając się na nic (najmniej na dobra materialne). 
Jesteśmy szczególnie wrażliwi na przejawy absurdu.
Absurdem jest dla nas wszystko, co jeśli nawet społecznie lub religijnie poprawne, wchodzi w konflikt z Uniwersalnym Prawem. Jakakolwiek dyferencja między Prawdą a idiotyzmem ziemskich „urzędasów” drażni nas brakiem logiki! Odruchowo obnażamy wszelki bezsens, zmuszając otoczenie do koniecznych przemyśleń. 
W ten sposób jako całość (wszystkie dzieci indygo) dokonujemy powolnych przemian w myśleniu ludzi na całej planecie. 
To mrówcza, niewdzięczna praca. Z tego powodu wielu ludzi postrzega nas jako konfliktowych, a nasza „wzniosła rola” często  w tym właśnie punkcie się kończy.
Bo jeśli ktokolwiek sądzi, że zmiany pojawią się SAME, przywiezione przez nas w kosmicznych walizkach, jest w błędzie. Przemiana musi dokonać się we wnętrzu każdego człowieka, by stała się wyraźnie odczuwalna w jego życiu, a potem w życiu całej ludzkości.
Wykazujemy się błyskotliwą inteligencją, wyposażoną niekiedy w ostre, satyryczne poczucie humoru.
Bo jest to najskuteczniejsza broń, pomocna w nieustannej walce o przeforsowanie naszej wizji świata. Dlatego humor i optymizm towarzyszą mi w najgorszych nawet opresjach.
Myślimy niemal wyłącznie abstrakcyjnie i zawsze w sposób nowatorski. Nie ma dla nas nic niemożliwego. Mamy niewyczerpane pokłady twórczej energii i liczne talenty. Inspiracje czerpiemy wprost ze Światła, ze snów, z słów zasłyszanych na ulicy…
Nieustannie atakujące nas pomysły pojawiają się w naszych głowach szybciej, niż zdołamy je realizować.
Mnie osobiście wyposażyła w moc idei, snów i dostatków NIEBIESKA NOC (kalendarz Majów, kin 203, na portalu). Od najmłodszych lat „umierałam” z  frustracji, gdy coś odbierało mi prawo do wprowadzania zmian czy ulepszeń.
Nie jesteśmy prymusami.
Wysoki iloraz inteligencji w połączeniu z ogromną niezależnością sprawia, że nasza błyskotliwość i talenty gasną podczas nudnych lekcji w szkole. Dla nauczycieli jesteśmy ekscentryczni i niezrozumiali. Mamy opinię zdolnych, ale leniwych. Niektórzy z nas bywają uznani za cierpiących na zespół ADD lub ADHD. 
Różnica między nami a chorymi dziećmi polega na tym, że my jesteśmy inteligentni.
Otwierramy się tylko na Wiedzę, przydatną w życiu i do samorealizacji, z pasją rozwiniemy talenty, w które wyposażyła nas Natura. Zmuszeni do nauki przedmiotów zbędnych, odmawiamy koncentracji i uwagi, a gdy nie ma innego wyjścia, chorujemy.  (Uzdrowienia wymaga system edukacji.)
orbsy– W naszej obecności często manifestują się różne, bliżej niezbadane zjawiska.
Na zdjęciach pojawiają się najdziwniejsze energie, przedmioty zachowują się w sposób niekonwencjonalny.
Na pewno nie jest z nami nudno.
W SPRZYJAJĄCYCH WARUNKACH BYTOWYCH jesteśmy radośni, idealistyczni i pełni pomysłów na ulepszenie świata.
Ogólnie rzecz biorąc jesteśmy najzwyklejszymi ludźmi pod Słońcem, podlegamy tym samym uwarunkowaniom astrologicznym, numerologicznym i tak samo obarczeni jesteśmy karmą…  Kieruje nami pragnienie szczęścia w idealnym świecie naszych marzeń.
Wyposażeni w wyjątkową wrażliwość na wszelkie wypaczenia uparcie szukamy sposobu na realizację własnych ideałów. 
Na tej ścieżce – tak samo jak wszyscy – jesteśmy zmuszeni rozwijać wewnętrzne mistrzostwo. Do doskonałości mamy równie daleką drogę.
KIM NA PEWNO NIE JESTEŚMY
Stanowimy zjawisko, które wielu ludzi traktuje na równi ze wszystkim, co paranormalne, a to wielki błąd.
Jasnowidzenie, jasnosłyszenie…   przydatne są w pracy egzorcystów czy różnej maści szpiegów (często do poszukiwania zwłok). To praca „na usługach”, która nikogo nie skłoni do wielkich przemian. 
Zdolności psychiczne jak jasnowidzenie są cechą niższą, spotykaną u zwierząt. My skupiamy się na rozwoju mocy duchowych: kreatywności i INTUICJI.  
Żadne z nas nie jest channel-medium. –Silne poczucie niezależności nie pozwala nam oddać ciała (aparatu mowy, piszącej ręki…) we władanie tak naprawdę nie wiadomo czyje. 
W przypadku, gdy  istoty z innych wymiarów chcą nam coś przekazać albo – co często się zdarza – POMÓC – mają otwartą drogę do świata naszych snów. Tędy przychodzi do nas mnóstwo ułatwiających życie wskazówek i wiele ostrzeżeń.  
Nie jest prawdą, że nasza aura ma kolor indygo. Kolory aury to odpowiednik uczuć i emocji; dysponujemy całą paletą – jak każdy człowiek. Bo w istocie jesteśmy zwykłymi ludźmi. Barwa indygo przeważa tylko w dzieciństwie, gdy w sposób wzmożony tworzymy samych siebie i swój świat.  
NASZE ZADANIA
– Musimy zainicjować proces uzdrawiania i transformacji.
Jesteśmy związani z ekologią, prawem, medycyną, parapsychologią… , by od wewnątrz wprowadzić ulepszenia.
Do naszych zadań należy wymuszenie nowego systemu edukacji, który następnie zmieni oblicze struktur społeczno-politycznych.
Własne, najczęściej przykre doświadczenia życiowe i nadmiar pomysłów wskazują nam drogę.
– Staramy się obalić stary system tam, gdzie to konieczne. Dowodzimy, że struktury odarte z PRAWDY nie mają już prawa bytu. Demaskujemy i dążymy do usunięcia przestarzałych konwenansów, bezsensownych przepisów, praw i reguł tam, gdzie ograniczają właściwy rozwój i nic dobrego nie wnoszą. 
W tym punkcie niezbędny bywa nasz upór i siła.
Czuwamy, by nowe kierunki nie podlegały starym wypaczeniom.
Dbamy, by obnażyć królestwo jakiejkolwiek manipulacji. Wszelka nowość wtłoczona w stare ramy mistyfikacji, najdrobniejsze oszustwo działa na nas jak przysłowiowa płachta na byka.
Wielu z nas pomaga innym dotrzeć do naturalnych potencjałów i wewnętrznej Prawdy. Chcemy, by każdy mógł podążać wyłącznie własną ścieżką (nie naszym śladem) i realizować wyłącznie własne cele (nie nasze) – w harmonii z Całością, w poczuciu własnego szczęścia i spełnienia, w oceanie miłości…. Zależy nam ogromnie na rozszerzeniu świadomości wszystkich ludzi na Ziemi. Pragniemy, by każdy człowiek stał się  WOLNY. 
piramidaZe swojej strony staram się, jak umiem.
Od roku 1990 propaguję pracę duchową z energią piramid Yantra. Brałam udział w wystawieniu ich dla świata  we francuskich Pirenejach. Ich energia budzi wewnętrznego mistrza i umożliwia stały dostęp do wiedzy duchowej.
Aktualnie dołączyłam do niej szamańskie RYTUAŁY AYAHUASCA , które są idealnym dopełnieniem rozpoczętej pracy.
(Patrz:  AYAHUASCSA CZYLI SPOTKANIE Z ESKULAPEM –             http://www.eioba.pl/a130431/ayahuasca_czyli_spotkanie_z_eskulapem – przypis Julita)
Obie metody budzą ludzkiego ducha i przyczyniają się do globalnego rozwoju świadomości.
Ufam, że moje wysiłki zainspirują wielu ludzi do głębokiej przemiany szarego życia w cudowną, przepiękną przygodę.  
Źródło: http://www.eioba.pl/a/2t1y/dzieci-indygo#ixzz1Zi3O1PaS

210 odpowiedzi na „Kim są Dzieci Indygo?

 1. Darek Grabczynski pisze:

  …to co napisałeś w małym felietoniku,nie zdziwiło mnie ale miło zaskoczyło.Niewiele ludzi o tak wysokim poziomie intelektualnym po tym świecie chodzi😎i nie jest łatwo im żyć między innymi ludzmi o marnych zainteresowaniach i tylko w ciągłej pogoni za zdobyczami materialnymi tkzw.”ludzie”kamienie,roślinki mniej lub bardziej żywotne,1-no rocz.lub wielolet.i.t.d.

 2. Radosław pisze:

  Witam. Myślę że około 70-80% opisanych cech mogło by pasować do mnie, zarówno jako dziecko jak i dorosly.

 3. Anonim pisze:

  Wiele zobaczyłam w tym artykule siebie. Ale póki co to w większości to jest walka z wiatrakami. Wiem trzeba cierpliwości. Czasami jednak ręce opadają i robi sobie człowiek wrogów. Ja zawsze mówię. To jeszcze nie twój czas. Pozdrawiam i przesyłam pozytywną energię. 😃

 4. Kaja Wika pisze:

  O dzieciach indygo czytalam juz pare lat temu i przyznam ze twój artykuł dadal pare ciekawostek do tego co juz wiedzialam Indygo. . z pewnością wiele osób znajdzie w tym ciekawostka, niektórzy zobaczą swoje odbicie w twoim tekście. Wysyłam pozytywna energie i pozdrawiam.

 5. Danielem pisze:

  https://youtu.be/o2QMaO6KGAA Alcyon Pleiades 29-2: Sensitive Indigo-Crystal children of the new race. DNA in action Dzieci Indygo – Kryształowe Jezusa Chrystusa Z Indygo To Jest Trochę Kosmos Jak Urodzeni Z Plejad Do Serca Jezusa Chrystusa Połączenie

 6. Bogusław michalak pisze:

  Bóg stworzył Nas na Swoje podobieństwo. Problem jest jeden. Jedni wybierają dobro, drudzy stoją po stronie zła. Wybór należy tylko do Ciebie-człowiecze.
  Z szacunkiem
  Bogusław michalak

 7. Kakil pisze:

  Czy na te bajki są jakieś dowody ? Czy to kolejny wymysł New age… jak reptilianie czy sfałszowane filmy na YT gdzie się oczy zmieniają? Wiele z tekstu zgadza się z moja osoba ale nie uważam się za żadne dziecko insygo. Było to moja droga duchowa i rozwój świadomości! Takie poersoly są właśnie dla niewolników umysłu od davida ICKE którym się wmawia takie gowno i maja nasrane w głowie zamiast zająć się czymś wartościowym, czytają śmieci i w głowie maja śmieci

 8. Substancja Wolna pisze:

  Nie polecam tej grupy, na fb ” dzieci indygo Polska ” – totalna pomyłka.

 9. Kasper Wilk pisze:

  Na Facebooku jest grupa „dzieci indygo Polska”. Zapraszam

 10. Marcin pisze:

  Część dalsza przemyśleń. System ten jest kontrolowany i kreowany od tysiecy lat.
  Znajdujemy się w momęcie kulminacyjnym wprowadzenia tego czego oni pragneli. Czyli władzy totalitarnej ktura wykożysta technologie oraz elektronike do kontroli każdego aspektu naszego życia. Ograniczy nas do wegetacji czyli jedzenia pracy srania szczania i spania. Całkowitą kontrolę przejmą w momęcie gdy wprowadzona zostanie waluta elektroniczna. A portfel znajdzie się na rece pod skórą lub na czole. Niewiem czy jesteście świadomi fenomenu rfid. Są to chipy podskórne z przypisanym kodem 18 cyfrowym 6+6+6=18
  666 liczba biblijnej besti antychrysta. W ue już istnieje komputer o nazwie bestia. Na forum ewg przewodniczacy oświadczył ze panuje taki chaos ekonomiczny ze teraz może nas uratować tylko bóg lub demon w rece kturego oddadzą władzę. Sa to oficjalne informacje do wglądu w internecie. Wyczerpią ludzi fizycznie duchowo i ekonomicznie. W tedy bluebeem wyswierli na niebie cuda ludzie uznają to za zbawce. Gdy to bedzie bardzo zly czlowiek zapoczatkuje on właśnie chipowanie ludzi.
  Szukajcie i namawiajcie ludzi do szukania informacji poza głuwnym sciekiem medialnym jeśli tylko czujecie potrzebę i czujecie obrzydzenie do kłamstwa. Samo sie nic
  nie zrobi. Nwo zostanie wprowadzone czy tego chcemy czy nie.i potrwa nie dlugo. Obalimy ten system. Albo wszyscy zginiemy

 11. Marcin pisze:

  Jesteśmy tu by odmienić swiat. By człowiek nie wykorzystywał człowieka. By żyć w charmoni ze wszystkim i we wszystkim. By obalić system niewolnictwa oparty na pieniądzu najwiekszej bolączce tego swiata.
  By pokazać ze można inaczej.
  Dziś każda moneta każdy banknot jest emotiwany przez banki kture są w rekach ludzi bardzo złej woli. Generalnie polega to na tym że każdy pieniadz jest emitowany i pożyczany na % skoro wszystkue takie są oznacza to nieuchronnie wiekszą sumę długu niż faktycznej ilosci pieniadza w obrocie. Przez co ludzie z braku środków spłaty kredytu kradna oszukują. Twoży to system ktury nie pozwala żyć poza bo oznaczało by to odrebność od wszystkich. Musimy pracować w kierunkach kture sa obrane przez korporacje i panów tego świata. Takie rodziny jak rockefeller, rotshild.
  Specjalnie pisze z małej litery nazwiska tych skurwieli. Jeśli ktoś czuje sie indygo, powinien wzrastać duchowo i uświadamiać innych. Ludzie ci ktuży kontroluja fundamentalnie naszą populacje modlą sie do lucyfera. Są zadeklarowanymi satanistami. Nie kryją sie z tym. Powstaliśmy do pracy fizycznej poprzez manipulacje genetyczną istot bardziej rozwinietych ktuży żywią się negatywnymi emocjami. Biblia nie nauka jest faktyczną historią ludzkości. Nie jest to żadna ksiega objawiona przez boga a zbior ksiag opisujacych nasza chistorie( stary testament) bóg starego testamentu to wlasnie te istoty. Kture nas kontrolują. I chcą wprowadzić władze totalitarna dyktatorską. Nowy testament opisuje dzieje życia chrystusa ktury przyszedł tu by zapoczątkować uwolnienie nas z pod jażma tych żmij. Był istotą światła kierował sie miłoscią. Kosciół katolicki to doktrynalna instytucja mająca na celu trzymać w szychach wiedze i kontrolować wyznawców biblii jedyne co maja na celu to przedstawić biblie jako zbiór mitów i baśni kiedy to nauka oficjalna teoria evolucji jest fałszem. Polecam muzykę adasia kubiaka podam kilka tytułów ( jeden krok , a oto droga życia, a oto droga śmierci, przebudzenie, droga ku czyśccu) głownymi oryganizacjami kontrolującymi populacje sa illuminati masoneria bilderberg noi oczywiscie banksterzy. Nwo zostanie wprowadzone ludzi zachipują pod przykrywka dobra. Ale na nie dlugo ten totalitaryzm zostanie obalony przez wybranych indygo najbardziej świadomych tych któży wiedza jak to zrobić. Zapoczatkuje to zlotą ere dla całej ludzkości bez przemocy. Opierajaca sie na wzajemnej wspólpracy dla dobra ogółu jak i jednostki każdej z osobna. Bóg z wami. Bog to nie pan z aureolką nad głową a źrudło wszystkiego swiatłośc miłość cos co na tą chwile nie możemy jeszcze pojąć. Wprawia wszystko w ruch i w zycie. Skoro jest jak jest to znaczy ze oparte jest to na boskich prawach robcie co wam serce każe. Nie mozna brać żadnych tabletek depresyjnych one spowalniają proces przemiany świadomości i oddala ostateczny upadek niewolnictwa.

 12. Xxx pisze:

  Pomoz mi bo nie wiem kim jestem…tak chcialam napisac i zdecydowalam, ze to zrobie. Cale zycie borykam sie z tym, ze cofam sie i cofam kiedy w gre wchodza moje odczucia. Ciezko mi mowic o swoich problemach. Nie chodzi o moje zycie, bo je akurat lubie. Rodzina, facet, szarosci i blaski dnia. Czuje ze potrzebuje czegos wiecej niz egzystencji. Chcialabym porozmawiac z kims kto tez szuka wiedzy. Tej ukrytej. W nas. Tej zakopanej w piaskach czasu. Nie wierze w boga, to dla mnie synonim niewolnictwa. „Nie bedziesz mial bogow cudzych przede mna…”. To nie dla mnie. Chrzanie system i wszystkie opowiastki wyslannikow jego. Nie wierze rowniez w przypadki, wiec jesli nie bog to kto, co? Pragne porozmawiac z kims kto tak jak ja szuka wiedzy. Chce wiedziec, ze nie jestem sama, ze nie jestem dzieckiem X i Y tylko po to by pracowac, zrec i zdechnac. Mam 25 lat, nie moge spac od pol roku, mysle o smierci ale w kategoriach zwyczaju, bo smierc powinna byc zwyczajna a nie tabu. Kazdy umrze…po prostu jak pomysle o Wrzechswiecie to plakac mi sie chce i ogarnia mnie ten ogrom. Kim jestem ja, ta malutka? Mam poczucie wlasnej wartosci. Mam az nadto ale nie wiem kto i po co mnie nim obdarowal skoro mam byc mrowka w mrowisku….Rzad, system…W prawo burżuazja a w lewo handel ludzmi. Milion roznych swiatow w jednym spojrzeniu. Czasem jak mysle o tych rzeczach to mam tzw „Alicje w krainie czarow”. Widze wszystko z bardzo daleka. Do dzis pamietam z dziecinstwa taka melodie, nawet nie potrafie jej zanucic, to bylo chyba z wiersza, mama mi ja spiewala/mowila, i ona budzila we mnie te emocje. Ja, ogrom Wszechswiata i smutek. Naprawde smutek. Nie wiem skad. Smutek dziecka oderwanego od mamy. Taki dokladnie. A propo „ziemskich rodzicow”. Moja mama byla kiedys opetana. Oboje z ojczymem interesuja sie ezoteryka. Mama jaka by nie byla to dzieki niej teraz wiem to co wiem. Tylko zasadnicze pytanie brzmi: po co mialam tu sie urodzic i zyc? W jakim celu? Bo zgubilam droge i nie wiem gdzie ide. Boje sie, ze jak sie zatrzymam to zamienie sie w cierpiacy glaz . Na powierzchni twarda i pusta a w duszy bedzie rozdzierac mnie bol tego co moglam i do czego bylam stworzona a czym sie stalam.. i tak wiem, ze pewnie tego nie przeczytacie ale samo wylanie zali obcej osobie dalo mi +25% samozaparcia. Pozdrawiam

 13. Indygo pisze:

  Artykuł rzeczywiście ciekawy, jednak wszystko co w nim opisane zawierają w sobie autyzm, zespół aspergera, ADHD i inne zaburzenia społeczne, czy po prostu błędy wychowawcze rodziców którzy nie potrafią lub nie chcą przyznać, że mają problem z dzieckiem lub samymi sobą. Zanim ktoś ogłosi siebie, lub swoje dziecko mianem indygo, warto zasięgnąć porady specjalistów.
  A co do samego tekstu, to najciekawszy był fragment o dzieciach hipisów, wśród których było najwięcej takich dzieci; wiadomo lsd, heroina i inne używki wpływające na tworzenie ciekawych teorii lub/i upośledzające poczęte dzieci. Pozdrawiam.

 14. Anonim pisze:

  Wtf

 15. Anonim pisze:

  Wtf

 16. Ania pisze:

  Witam na temat dzieci niebieskich trafiłam przez pprzypqdek ale w sumie ktoś kiedyś powiedział ze nie ma przypadków …😀właściwie zastanawiałam się czy napisać coś w tym komentarzu.
  Od dziecka czułam ze nie do końca utożsamiam się z większością społeczeństwa całe moje życie to poszukiwanie jednego mianownika z większością ale to o to w życiu nie chodzi. Po krotce i konkretnie byłam dzieckiem trudnym który szedł swoimi drogami doskonale pamietam swoją indywidualność i niezrozumienie dorosłych nauka skrajności hehe albo piątki albo 2 z tematów mało mnie interesujących ale tez często filozoficzne myśli i tematy snów kosmosu 😀w klasie nie wiem pierwszej czy 2 zaczęło się wszystko od żółtej koparki przyśniła mi się i jak się obudziłam stała przed oknem od tego czasu zwracałam uwagę na sny hehe dość nieprawdopodobne ale tak to wszystko się zaczęło sny prorocze czytanie szukanie malowanie kosmosu itd …nie wiem czy inni mieli podobnie bo tez do końca nie wiem czy faktycznie jestem tym dzieckiem niebieskim ale z tego tekstu powyżej myśle ze na 89 procent utożsamia się z mną …właściwie to dziękuje za to ze w pewnym sensie ktoś mnie uświadomił jeśli chodzi o postaw waleczna i indywidualizm to faktycznie od dziecka mam coś takiego 😀i tu zawsze przypomina mi do jak będąc mała dziewczynka broniłam mamę przed złem tego świata paradoks
  Jeżeli chodzi o nasz świat to często zastanawiam się ze do niego nie pasuje i tu mam na myśli innych ludzi i ich światopogląd fakt jeżeli chodzi o wrażliwość to aż za całe moje życie i najgorsze czy ja wiem czy najgorsze często nie mogę sobie poradzić z krzywda zwierząt czy wy tez tak macie
  Reansumujac dziękuje za ten artykuł wierze ze wiele ludzi którzy go przeczytają uświadomią sobie ze w pewnym sensie poznają swoją drogę i cel na tej planecie pozdrawiam wszystkich Ania obecnie jeszcze 39 lat

 17. Anonim pisze:

  Ciekawe, bardzo ciekawe. Wszystko co jest napisane w tym artykule idealnie pasuje do mnie. Nie wiem czy jestem indygo, purpurowy , pomarańczowy czy srebrny… ale wiem ze jestem inna! Zwłaszcza w dzieciństwie. Pamiętam tyle rzeczy z wczesnego dzieciństwa… moi rodzice zawsze byli tym bardzo zaskoczeni. W dzieciństwie zawsze czułam jakby stara osoba była w ciele dziecka. Najbardziej zawsze mnie zaskakiwało, ze zawsze wiem kiedy ktoś kłamie. Ja wiem to od razu. sama nie wiem skąd, ale to jest takie normalne , jak jedzenie, spanie i inne tam takie hahaha…. Czasami boję się coś pomyśleć bo te myśli stają się za minutę , za rok, za miesiąc itp… dlatego radzę wszystkim , aby uważać co się myśli.Od jakiegoś czasu szukam i szukam ludzi , czegoś na temat takich zdolności. Mogłabym pisać i pisać o innych rzeczach , zdolnościach czy co to tam jest. Pewnie pomyslicie, że jakaś nawiedzona jestem albo mam coś pod sufitem… no właśnie nie hahaha … to prawda, Pozdrawiam niedowiarków.

 18. Substancja Wolna pisze:

  „Jesteśmy drogą, która ma prowadzić do zgody między ludźmi.”

 19. Piotrek pisze:

  Zafascynował mnie ten artykuł. Czuję jakby w dużej mierze był o mnie. Chciałbym kiedyś spotkać kogoś podobnego i móc sobie normalnie o tych sprawach porozmawiać.

 20. el R pisze:

  @Magdalena Grzybowska

  Ale to sa pojedynczy ludzie a nie grupa czy organizacja… to jest opis cech i tego co czuja i co mysla i do czego daza choc w sumie nie daza tak jak inni… I modla sie tez do Boga bo czuja ze wszelka inspiracja wlasnie od niego pochodzi.. 😉

 21. Dla mnie to Bóg jest wzorem a nie jakiś tam Indygo . I wszystko w temacie .Na moje jesteście sektą …..

 22. Paulina pisze:

  Witam przeczytałam artykuł jestem zafascynowana tym co pani tutaj napisała. Od pewnego czasu mam wrażenie, że ze mną dzieje się coś nie tak czuję się inna. Sądziłam, że to jest depresja bo jeszcze inne są przyczyny dla których tak myślę ale coś nakierowalo mnie żebym przeczytała i posłuchala na temat dzieci indygo. Mój narzeczony nie rozumie dlaczego to robię mam wrażenie, że on nie rozumie co do niego mówię i brak mi sił na tłumaczenie tego przez co mam wrażenie, że uważa mnie za dziwna osobę. W sumie sama tak uważam mam inne spojrzenie na ten świat może nie, aż takie żeby uratować świat w sumie nawet nie wiem ale jest inne. Jestem bardzo wrażliwa reaguje bardzo na ludzką krzywdę dlatego też bardzo chce zostać ratownikiem pomimo tego, że wiem, że nie zdam matury co mi strasznie przeszkadza i doluje. Uwielbiam ratować ludzi pod względem ratowniczym. Zdążyłam sobie zrobić kursy kwalifikowanego ratownika ale to mi nie wystarcza… Potrzebuje rozmowy z osobą, która mnie zrozumie ale nie mogę jej znaleźć. Pozdrawiam.

 23. Substancja Wolna pisze:

  „Powrócony – duch ludzki, który zaliczył przynajmniej ósmy poziom istnienia i nie ma już cząstki energetycznej, więc jest niezniszczalny. Rodzi się na planecie jako człowiek, budzi i po osiągnięciu ludzkiej doskonałości, tworzy kanał zejściowy dla Sił Światłości – ma moc wpływania na świadomość wielu tysięcy ludzi. Powrócony, podobnie jak schodzący, musi się nauczyć siebie od nowa, zapanować nad wolą, nad siłami ducha, rozbudzić kreację oraz istnienie, czyli zaliczyć całość. Musi być też podłączony pod wszystkie poziomy Głębi.
  Powróconych zeszło około 40 tysięcy. Jednak zaledwie co dwudziesty „obudzony” powrócony podnosi wysiłek wzrastania w Duchu Świętym. Pozostali starym zwyczajem zamiast pracować nad sobą i wyzwalać w sobie miłość do świata, siedzą pod ceglanymi murami i w duchowym lenistwie płacą za iluzję odpuszczenia win przez samozwańczych kapłanów. Nie spłacają kredytu za darowaną im moc i ta masowo zaczęła ich opuszczać. Smutne to, ale prawdziwe. Bezmyślność i duchowe lenistwo znów zbierają swoje żniwo. Po 2012 roku jedynie około 50 powróconych będzie działać aktywnie na rzecz wyzwolenia ludzkości. Na szczęście ta garstka apostołów całkowicie wystarczy, aby ich przykład poniosły w przyszłości na ołtarzu własnej pracy, kolejne szeregi schodzących powróconych. „

 24. Substancja Wolna pisze:

  Kryształowe Dzieci

  ” Kryształowe Dzieci, zwane również dziećmi indygo, charakteryzują się prawdziwym człowieczeństwem. W przeciwieństwie do pozostałych, wyróżnia ich włączona na stałe świadomość, czyli odczuwanie świata takiego, jakim jest naprawdę. Dzieje się tak, ponieważ w dzieciach tych nie rządzi umysł wraz z psychiką i dzięki temu mogą się one skutecznie odciąć od niskich wibracji, wynikających z negatywnych emocji.
  Ludzie na naszej planecie dzielą się na „robotów”, „psychicznych” oraz Kryształowe Dzieci. Dwie pierwsze grupy to „marionetki” funkcjonujące w ramach wkodowanego im oprogramowania systemowego (religijnego, politycznego, społecznego, kulturowego itp.). Nazwa „robot” jest więc wyznacznikiem ich uzależnienia od programów, czyli braku wolności. Wolność tak naprawdę jest stanem umysłu, który gdy połączony jest ze świadomością staje się odporny na wszelką manipulację, czyli systemową iluzję. Obudzona świadomość podpowiada bowiem jaka jest prawda i dlaczego trzeba funkcjonować w oparciu o prawo duchowe (czyli Prawo Wolnego Wyboru), a nie prawo systemowe (Prawo Totalnego Podporządkowania), które nastawione jest na zrobienie z człowieka doskonałego niewolnika, czyli osobnika, jaki sam z siebie lubi niewolę i nie chce się z niej wyzwolić. Człowiek „robot” jest bezduszny – niewrażliwy i odporny na wszelkie przejawy budzenia świadomości do tego stopnia, że niszczy i atakuje wszelkie ruchy oraz idee wolnościowe, stając się zagrożeniem dla Kryształowych Dzieci, nawet wtedy, gdy są to jego własne dzieci.
  Wielu ludzi dostrzega fakt, że otaczający świat nie jest taki, jakim być powinien, że ludzie niepotrzebnie cierpią, giną na wojnach i umierają z głodu. Nawet wielu „psychicznych” podziela taką opinię, ale gdy zapytamy ich, jak można to zmienić, powiedzą że się nie da i że cierpienie jest nieodłącznym atrybutem życia na Ziemi. Tylko Kryształowe Dzieci czują, że świat może wyglądać inaczej i posiadają w sobie odpowiednie zapisy, aby zmienić go na lepsze. Dlatego są tak cenne, a zarazem niebezpieczne (dla Systemu) i przez to bezlitośnie niszczone. Pierwszym filmem, który pokazał ten proces był Matrix, zachęcam więc do jego obejrzenia (nawet ponownie, po latach), aby uświadomić sobie o jaką stawkę toczy się obecnie walka na Ziemi…
  W Polsce schodzenie Kryształowych Dzieci rozpoczęło się tak na dobre po II wojnie światowej. Od roku 1950 rodziło się jedno Kryształowe Dziecko na 100 porodów. W roku 1995 co dziesiąty poród dawał już życie Kryształowemu Dziecku, a po roku 2020 będzie się ich rodziło już 60%. To przyspieszenie ma związek ze zmianami jakie zachodzą na Ziemi w ostatnich dziesięcioleciach i jakie przyspieszyły po 2012 roku. W skrócie powiem, że dotyczą one połączenia się ziemskich czakramów oraz słabnięcia szarej strefy, w której działało i działa zło. Zmiana ziemskiej energetyki powoduje wzrost wibracji na naszej planecie i sprzyja budzeniu się świadomości ludzi na Ziemi. Oczywiście budzenie się świadomości ludzkości ma związek z inkarnacją Kryształowych Dzieci i coraz mniejszą ilością wcieleń ludzi „robotów” i „psychicznych”. Już niedługo tacy ludzie nie będą w ogóle rodzić się na Ziemi, zło straci więc mechanizm, dzięki któremu rządzi naszą planetą.
  Dotychczas los Kryształowych Dzieci był niepewny, gdyż katolicki okultyzm (chrzest, komunia) zabijał w 99% ich energetyczne serce, przez co się nie mogły obudzić. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zaczęły rodzić się Kryształowe Dzieci posiadające drugie serce, umieszczone w przestrzeni energetycznej, które można uaktywnić, mimo zabicia przez System tego pierwszego.
  Jeśli ktoś z Was drodzy czytelnicy chce się dowiedzieć czy jest Kryształowym Dzieckiem, zachęcam do obejrzenia wideoblogu Zbigniewa Jana Popko: „Dzieci indygo. Test na Kryształowe Dziecko”, do którego link znajduje się pod tym adresem: Link
  Nowy test znajduje się pod tym adresem: Link”

 25. Substancja Wolna pisze:

  „Samotność – jest darem, którym można otworzyć każde drzwi, tylko ten nie lęka się być samotnym, kto odnalazł ścieżki łączące go ze wszystkim i wejścia do nich zawarł w sobie.”

  „Zło – m.in. 95% zła to są nasze myśli, to jest potęga, której się nie tylko nie widzi,
  ale to jest energia poprzez która się niszczy!”

  ” Szczęście tego Świata tworzy harmonia ludzkich myśli.”

 26. jacek sztajer pisze:

  Witam podobnych do mnie a tych co wypisują kiepskie komentarze pragnę poinformować że mam to gdzieś 🙂 Ale do rzeczy .Tydzień temu natrafiłem w sieci na krótką wzmiankę o dzieciach indygo (wcześniej też natrafiałem na temu podobne ale nigdy się tym tematem nie zainteresowałem uważając to za jakieś bzdury) i bardzo mnie zastanowił.Dlaczego?Całe życie a mam już ponad 50 lat próbuję siebie zdefiniować i nie potrafię.Pasuje do mnie introwertyk ale to za mało bo nie mieszczę się w tej skali.Urodziłem się wrażliwy we własnym świecie – dziś by stwierdzono autyzm tyle ze ja nie miałem problemów z kontaktem z rzeczywistością .Zawsze kochałem przyrodę i zwierzęta do tego stopnia że mówiłem np.do ptaków a one nie uciekały,mógłbym je nawet dotknąć ale tego nie robiłem .Z czasem te zdolności pod wpływem otoczenia zanikły ale do dziś mam bardzo dobry kontakt ze zwierzętami do tego stopnia że nie zabijam pająków a muchy wyganiam otwierając okno (prawie buddyzm).Absurdalne i śmieszne – podobno:)W wieku 8-10 lat pojawiły się inne zdolności choć niechętnie o tym mówię bo nie jest to dla mnie w jakiś sposób istotne.Nie wiem jak i dlaczego doradziłem raz czy dwa dorosłej osobie w jej problemach mało tego mówiąc jaki tego będzie skutek.Czysty absurd ale matka wtedy stwierdziła że trzeba mnie okadzić :)W wieku 15-16 lat widząc dysonans w postępowaniu dorosłych odrzuciłem wszelkie paradygmaty i zacząłem układać sobie swój światopogląd i stwierdziłem że nic się nie zgadza .Wskoczyłem w świat dorosłych i tu nastąpiły pierwsze starcia a że oprócz wrażliwości natura obdarzyła mnie mocną psychiką i ciałem wychodziłem z tego może nie wygrany ale cały.Jak to mówią ćwiczenia czynią mistrza tak że wkrótce osiągnąłem pewien stopień mistrzostwa stosując różne techniki np. manipulując otoczeniem( czego się brzydzę).Idąc przez życie cały czas miałem wrażenie że coś się nie zgadza .Nieraz zadawałem sobie pytanie po co natura stworzyła kogoś takiego jak ja – dobry(moje przekleństwo),wrażliwy a z drugiej strony brutalny wręcz okrutny wobec osób które mnie w ten sposób zaatakowały lub kogoś z mojego otoczenia.Zawsze osiągałem wytyczone cele i jak to mówiono potrafię wycisnąć pieniądze z kamienia.Tyle że ja nigdy tego nie robiłem dla pieniędzy tylko dla niezależności które one dają.Kupując nowy samochód musiałem udawać że się z tego cieszę .I tak mi zostało do dziś dobra materialne interesują mnie o tyle o ile mogę żyć tak jak chcę a będąc minimalistą nie są mi tak naprawdę potrzebne. Tak jak nadmieniłem przeczytałem te kilka słów o dzieciach indygo i coś mi się nie zgadzało bo wyglądało na to że to są anioły a ja niestety do nich się zaliczyć nie mogę.Dopiero dziś natrafiając na artykuł na tej stronie uspokoiłem się gdyż będąc istotą tak skomplikowaną nie poddaję się żadnym schematom.Testy na inteligencję są absurdem bo jak zmierzyć wrażliwość i empatię nie mówiąc o innych zmiennych.Dużo by tu pisać a i tak nie wyczerpał bym tematu właśnie z powodu skomplikowanego ego.Reasumując muszę się nad tym wszystkim zastanowić bo życie nauczyło mnie odrzucać wszystko i w nic nie wierzyć gdyż wszystko jest zmanipulowane .Wiem kim jestem ale czy na pewno ? Być może nie wiem o sobie nic.Nigdy nie spotkałem nikogo podobnego do mnie (oprócz swych dzieci ale to można wytłumaczyć genami).Nie mam przyjaciół bo podobno za dużo wymagam- uczciwość ,lojalność,prawda .Czy to dużo oceńcie sami .Tylko ja mówię o tych atrybutach w sposób bezwzględny bez naruszania ich sensu.Chciałbym aby dzieci indygo były prawdą a na razie idę swoją drogą walcząc z całym światem tyle że teraz mam nadzieję że znajdę sens w moim dotychczasowym życiu i cel ku któremu zmierzam.Pozdrawiam wszystkich którzy tak jak ja szukają swojej drogi i podobnych sobie którzy już ją znaleźli Pozdrawiam oczywiście też antagonistów bo czemu nie :). Jacek

 27. Robson pisze:

  Dziękuję👌

 28. Orion pisze:

  Wiem, że dzieci indygo widzą także ,,energie”.
  Gdy chodziłem do przedszkola w nocy przed zaśnięciem widziałem latające kolorowe kropki, które potem łączyły śię w sylwetke. Poszedłem nastęnego dnia do przedszkola i powiedziałem to samo mojej koleżance. Ona powiedziała, że widzi dokładnie to samo. Zapytaliśmy się czy inni też to widzą, wszyscy powiedzieli, że nie. Pamiętam że powiedziałem razem z moją koleżanką w tym samym czasie:
  -Ciekawe co to?
  Popatrzyliśmy na siebie i znów w tym samym momencie powiedzieliśmy:
  -Może to anioły?
  Może to była telepatia między nami tylko o tym nie wiedzieliśmy.
  Ps. Ja jestem za tym by zrobić funpage na fb.

 29. Rafał Bałata Bałi Joker pisze:

  Wszystko w pigułce;-) świetna robota pozdrawiam;-) do roboty kurwa indygo i krysztalowi bo samo sie nic nie zrobi.
  Kto tworzy grupe na fb?
  Czekam na propozycje.

 30. qwe pisze:

  Szok. Żydek bredzi a wy się ekscytujecie. Właściwie nie bredzi… tylko was bezczelnie okłamuje, manipuluje wami. Durnie… co wy tu robicie?

 31. Anonim pisze:

  Szok. Żydek bredzi a wy się ekscytujecie. Właściwie nie bredzi… tylko was bezczelnie okłamuje, manipuluje wami. Durnie… co wy tu robicie?

 32. Kot Lotnisk pisze:

  Czuję od was energię ludzi którzy srają mlekiem zabranym cielakom które poszły na rzeź. Śmierdzicie.

 33. dziele się pisze:

  ”O EMPATII I EMPATACH

  Empatia to – celowa lub przypadkowa – zdolność rozumienia ludzi i zestrajania się z nimi. Empaci mają talent do skanowania psychiki, badania myśli i uczuć innych – do przewidywania przeszłych, bieżących oraz przyszłych życiowych zdarzeń. Wielu empatów nie zdaje sobie sprawy, jak naprawdę to działa, chociaż już dawno zaakceptowali fakt, że są tacy wrażliwi.

  Empaci wyczuwają głębokie emocje

  Empatia pozwala wyczuwać prawdziwe emocje innych, empata może wykryć prawdziwe uczucia, ponieważ ma predyspozycje do tego, aby wejść znacznie głębiej i dostrzec to, co wypływa na powierzchnię. Ludzie zwykle pokazują pewien zewnętrzny wizerunek siebie. To jest cecha wyćwiczona, dzięki której ukrywają rzeczywiste emocje w coraz bardziej wymagającym społeczeństwie.

  Empata wyczuwa prawdę ukrytą za maską i będzie działał ze współczuciem, ponieważ czuje potrzebę niesienia pomocy osobie, aby ta mogła się wyrazić swobodnie i nie czuła się beznadziejnie osamotniona.

  Empata może doświadczać empatii wobec rodziny, dzieci, przyjaciół, bliskich współpracowników, zupełnie obcych osób, wobec zwierząt, roślin, a nawet przedmiotów nieożywionych. Empatia nie jest związana z czasem ani przestrzenią. Zatem empata może poczuć emocje ludzi lub rzeczy na odległość. Niektórzy są empatyczni wobec zwierząt (zaklinacz koni), wobec natury, układu planetarnego, urządzeń mechanicznych czy budynków. Inni mogą mieć różne kombinacje powyższych cech.

  Empaci posiadają głęboką wewnętrzną mądrość

  Termin „empata” jest powszechnie stosowany do opisania uwrażliwienia na cudze emocje i uczucia. Empaci są bardzo wrażliwi. Osoba dotknięta tym darem może mieć głębokie poczucie wiedzy, które towarzyszy poszerzonym zmysłom, często bywa współczująca, taktowna, wyrozumiała wobec innych.

  Istnieją różne poziomy empatii, które mogą być związane z różnymi poziomami indywidualnej świadomości i zrozumienia mocy tego daru czy też jego akceptacji przez otoczenie. Empatia jest cechą wrodzoną, może rozwijać się z biegiem czasu, raczej nie można się jej nauczyć (chociaż można wyćwiczyć spostrzegawczość, jednak to nie jest to samo). Empatia przeważnie jest dziedziczona

  Empatia jest zapisana w genach, w DNA, bywa przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jest badana zarówno przez tradycyjne nauki jak i alternatywne placówki praktykujących uzdrowicieli.

  Empatia ma aspekty zarówno biologiczne / genetyczne jak i duchowe.

  Empaci często mają zdolność wyczuwania innych na wielu różnych poziomach. Z pozycji obserwacji tego, co kto mówi, czuje lub myśli, przechodzą do zrozumienia. Możecie być niezwykle biegli w sczytywaniu innych osób poprzez język ich ciała lub analizy ruchu ich gałek ocznych. Jednak to samo w sobie nie jest empatią lecz produktem ubocznym, wywodzącym się jedynie z uważnej obserwacji i umiejętności analizowania. W pewnym sensie empaci dysponują pełnym pakietem komunikacyjnym.

  Jak działa empatia

  Chociaż wciąż niewiele wiadomo, na jakich zasadach działa empatia, mamy już pewne informacje. Wszystko, co nas otacza, posiada energetyczną wibrację lub częstotliwość, które empata jest w stanie wyczuć, potrafi nawet rozpoznać subtelne różnice czy zmiany niewykrywalne gołym okiem ani pięcioma zmysłami.

  Słowa, za pomocą których każdy z nas się wyraża, zawierają specyficzny energetyczny wzór mówcy. Mają szczególne znaczenie dla tego, kto je wypowiada. Za wyrażaniem się ukryta jest moc lub pole siłowe, lepiej znane jako energia. Na przykład słowom nienawiści często towarzyszy intensywne uczucie.. Słowo nienawiści jest wzmacnianie uczuciem mówiącego. To jest energia osoby odbierana przez empatów, niezależnie od tego, czy słowa są wypowiadane, pomyślane czy po prostu wyczuwane bez werbalnej lub cielesnej ekspresji.

  Empaci są często poetami ruchu. Są urodzonymi pisarzami, piosenkarzami i artystami z dużą dozą kreatywności oraz wyobraźni. Są znani z licznych talentów, zainteresowań, są kochający, lojalni i pełni humoru. Często interesują się obcymi kulturami, które obserwują z otwartością. Są matkami, ojcami, dziećmi, przyjaciółmi, pielęgniarkami, lekarzami, opiekunami, nauczycielami, sprzedawcami … psychologami, jasnowidzami, uzdrowicielami itp. (oczywiście nie są to wszystkie kategorie empatów. Ich lista jest obszerna i właściwie bez znaczenia. Znacznie bardziej istotne jest to, że empaci są wszędzie, w każdej kulturze i na całym świecie.

  Empaci są dobrymi słuchaczami

  Empaci często mając bardzo ciepłą osobowość i sposób wyrażania, są wspaniałymi słuchaczami oraz doradcami (nie tylko w sferze zawodowej). Ciągle znajdują się w sytuacjach, w których pomagają innym i często przy tym odkładają własne problemy na bok. Z kolei inni empaci mogą być bardzo cisi, izolujący się od świata zewnętrznego, zdeprymowani, neurotyczni, mogą być samotnikami, marzycielami lub nawet mogą wykazywać cechy narcystyczne.

  Przeważnie są pasjonatami natury i szanują jej piękno oraz bogactwo. Często spotkamy ich na łonie natury, na plażach, w lasach, podczas wycieczek turystycznych. Mają pociąg do przyrody czując, że pośród niej mogą uwolnić energie, które się do nich przyczepiły. Natura jest właściwym miejscem, aby ponownie wzięli w posiadanie swoje zmysły, aby poczuli spokój pośród hektycznego życia, które ich otacza. Empata bardzo potrzebuje chwil wytchnienia i oderwania od otaczających go ludzi oraz relaksu pośród natury. Empaci bardzo często zwracają uwagę na zwierzęta, lecz nie traktują ich jako źródło energii lecz istoty, które należy kochać. Nie rzadko empata ma w swoim domu zwierzę – jedno lub kilka.

  Cechy empaty

  Empaci często są cisi, i nieraz musi potrwać, zanim poradzą sobie z tym, żeby wypowiedzieć komplement, chociaż raczej zwracają uwagę na pozytywne cechy otoczenia. We wszystkich dziedzinach połączeń emocjonalnych są bardzo wyraziści i wyrażają się prosto oraz bezpośrednio. Mogą też mieć pewne problemy z wyrażaniem własnych uczuć i być dla siebie zbyt surowi.

  W przeciwnych sytuacjach wycofują się z życia i pozornie na nic nie reagują. Mogą nawet wydawać się ignorantami. Niektórzy potrafią blokować się przed otoczeniem. To nie zawsze jest czymś złym, przynajmniej w ten sposób uczą się radzić sobie z zalewem cudzych emocji a także z własnymi uczuciami.

  Empaci mają większą skłonność do otwartego czucia tego, co jest poza nimi niż tego, co jest w nich samych. Może to powodować ignorowanie własnych potrzeb. Zasadniczo empata nie jest gwałtowny czy agresywny, skłania się raczej do bycia rozjemcą. Każde miejsce, w którym panuje dysharmonia wzbudza w nim poczucie dyskomfortu. Kiedy znajdzie się w środku konfrontacji, będzie się starał rozstrzygać sytuacje tak szybko, jak to możliwe. Jeśli wypowie ostre słowa we własnej obronie, prawdopodobnie weźmie sobie za złe brak samokontroli i preferencji do szybkiego oraz pokojowego rozstrzygnięcia problemu.

  Empaci są uwrażliwieni na telewizję, wideo, filmy, wiadomości i podobne programy. Przemoc lub emocjonalne dramaty, szokujące sceny związane z emocjonalnym lub fizycznym bólem dotykającym dorosłych, dzieci czy zwierzęta, łatwo mogą doprowadzić empatę do płaczu. Czasami mogą się z tego powodu czuć fizycznie chorzy. Niektórzy empaci zmagają się z tym, żeby zrozumieć okrucieństwo i mają poważne trudności z wyrażaniem siebie w obliczu ignorancji, bigoterii i wyraźnego braku współczucia u przeciwnika. Nie potrafią usprawiedliwić cierpienia, które czują i widzą.

  Ludzie z różnych warstw społecznych oraz rośliny czują się przyciągani przez ciepło i prawdziwe współczucie empaty. Niezależnie od tego, czy ktoś zdaje sobie sprawę, że ma do czynienia z empatą, będzie do niego przyciągany jak metal do magnesu! Oni są jak latarnie morskie.

  Nawet zupełnie obcy czują się dobrze w towarzystwie empaty, opowiadają mu o osobistych sprawach i zanim się zreflektują, nieświadomie otwierają przed nim swoje serca. Wydaje się, jakby takie osoby na nieświadomym poziomie i instynktownie wiedziały, że empata wysłucha ich ze współczującym zrozumieniem.

  Empaci to słuchacze życia. Potrafią rozwiązywać dylematy, coś wymyślić i przeanalizować. Kiedy skupi się na jakimś problemie, będzie go drążył tak długo, aż go rozwikła. Wszystko po to, aby odnaleźć wewnętrzny spokój.

  NA CO NALEŻY ZWRACAĆ UWAGĘ, KIEDY JEST SIĘ W POBLIŻU EMPATY

  Przyjmij radę

  Przyjmij to, co mówimy, na poważnie. Kiedy prosisz nas o radę, to nawet jeśli odpowiedź brzmi nieco niedorzecznie, jest w niej sporo prawdy. Po prostu wiemy o pewnych sprawach, i jest dla nas naprawdę bardzo meczące, kiedy prosisz o poradę, a później ją odrzucasz. Czasem pewne sprawy mają dla nas sens na długo przed tym, zanim nabiorą sensu dla was, włącznie z pewnymi zbiegami okoliczności, które tak naprawdę wcale nie są przypadkami.

  Porzuć kłamstwa, mów prawdę

  Kłamstwa nie mają miejsca w jakiejkolwiek dyskusji z nami. Najlepszym sposobem na zrujnowanie przyjaźni z empatą jest ich ciągłe okłamywanie. To naprawdę smutne, a dla nas również bardzo bolesne. Potrzebujemy tylko spojrzeć w oczy naszym przyjaciołom i w ułamku sekundy dostrzegamy w nich zawahanie, wtedy dosłownie czujemy, jak kłamstwo wnika w nasze ciało. Nie potrafię tego wyjaśnić. Nie potrafimy tego wyłączyć, chociaż jest to niezbyt wygodna cecha.

  Życie w kłamstwie jest dla nich prawie niemożliwe. Jeśli ktoś prosi, aby zrobić coś, czego nie lubimy / z czym nie rezonujemy …, znajdujemy sposób, aby tego nie robić. Wciąż musimy uczyć się mówić NIE. Podobnie, jeśli ktoś prosi nas, abyśmy coś w jakiś sposób zatuszowali lub skłamali dla niego, musimy uczyć się powstrzymać gniew i sprzeciw w ryzach, nie wyrażając go.

  Mówcie prawdę. Jeśli jesteśmy ze sobą, a także z innymi, nieszczerzy, w naszych głowach pojawiają się rozbieżności. Wtedy w kółko odgrywamy daną sytuację powtarzając sobie: należało to zrobić tak: … lepiej było powiedzieć, że … a oni by tego nie zaakceptowali. Kiedy zadzieje się coś takiego, następuje zmiana naszej energetyki, która pozostaje w nas bardzo długo.

  Jeśli jesteś całkowicie szczery, zwłaszcza wobec siebie, możesz skutecznie się oczyszczać i stwarzać miejsce na większą ilość bardzo czystej energii. Jeśli jesteś szczery wobec innych, robisz to samo, a także tych innych wspierasz. Nie wyrażaj się w uwłaczających słowach, lecz jeśli ktoś prosi cię o szczerą opinię na jakiś temat, zapytaj go, czy rzeczywiście chce usłyszeć prawdę czy raczej coś, co pasuje do jego światopoglądu. Wkrótce jedynymi, którzy poproszą cię o radę, będą ci ludzie, którzy chcą usłyszeć tylko prawdę.

  Pomoc dotycząca uzdrawiania

  Uzdrawianie często jest ich sposobem życia. Czasem mogą być postrzegani jako coś w rodzaju pomostów. To wydaje się być właściwe. Są pomostami. Widzą, co musi być zrobione, i to proponują. Czy chodzi o propozycje, testy, rzeczy do domu, alternatywne metody, zmiany sposobów myślenia albo perspektyw, ruchu, pożywienia czy też terapii ogólnych, z łatwością to dostrzegają. Tak, jakby chodziło o ich własne dobro, przedstawiają własny program wellness, który jednak – nadając się dla każdego – pomógł już setkom innych ludzi. Ich zadaniem jest wypełnienie luki pomiędzy nowoczesną medycyną a tym, co musi być zrobione z organizmem.

  Śmiech

  Empaci muszą codziennie się śmiać. Jesteśmy związani z ciałami, czasami. Najczęściej jesteśmy w naszych głowach. Jednak możecie nam pomóc prosząc o spędzenie kilku wspólnych chwil. I wspólnie się śmiać. Aby wypędzić z nas wrażenie, że jesteśmy w nastroju eremity, ponieważ czasem świat jest dla nas po prostu zbyt ciężki do udźwignięcia. Musimy sobie przypomnieć, jak ponownie się połączyć.

  Przyczepy energii

  Często wyglądamy na zmęczonych. Kochamy wszystkich, naprawdę. Jednak przestańcie nas pytać dlaczego mamy ciemne cienie i podkrążone oczy. One są tam od zawsze. Wielu empatów otrzymuje diagnozę chronicznego przemęczenia, ponieważ nie wiedzą, jak chronić się przed wampirami energetycznymi. Niektórzy potrzebują przeprowadzenia przez odpowiednie nauki (patrz poniżej).

  Rozejrzyj się wokół siebie, dostrzeż czy to dotyczy ciebie czy twoich przyjaciół / znajomych …. jednak jeśli się z tym identyfikujesz, zapewne wiesz, co to znaczy być empatą. Na szczęście raczej zawsze jest przy nas jakiś przyjaciel / są przyjaciele, których cenimy i którzy rozumieją, aby dać nam przestrzeń do oddychania i ładowania akumulatorów.

  SZYBKIE TECHNIKI OCHRONNE DLA EMPATÓW (wypisane przez Clairee Galea)

  Jesteś empatą? Jeśli tak, to zapewne doświadczyłaś / doświadczyłeś szerokiej gamy emocji i bólu, które nie należą do ciebie, lecz pochodzą od innych.

  Korzystając z codziennego doświadczenia z takimi okolicznościami dowiesz się tu, jak przydatne są natychmiast działające techniki ochronne, z których możesz korzystać w prosty sposób. Z ich pomocą możesz się ochronić, zanim udasz się w miejsce, w którym jesteś podatny na przyciąganie emocji i złego samopoczucia. Będą cię chronić nawet, jeśli dosłownie poczujesz się atakowany.

  1. Medytacja chroniąca przed negatywizmami.

  Medytacje wczesnoporanne są najlepszym sposobem, aby rozpocząć dzień z pozytywnymi wibracjami. Jedną z tych rzeczy, które każdy powinien robić podczas medytacji, zwłaszcza empata, jest otoczyć się białą bańką czystej miłości i ochrony, co uniemożliwi dostęp jakiejkolwiek negatywności. Czy kiedy opuszczasz dom, zamykasz drzwi? Tak, lecz to zapewnia ochronę tylko przed wpływami zewnętrznymi. Medytacja z tym celem przed oczami zapewni ci to, że kiedy go opuszczasz, masz kompletną ochronę.

  2. Kontrola emocji i bólu.

  Jednym z najtrudniejszych zadań dla empaty jest umiejętność odróżnienia własnych uczuć od uczuć innych. Aby zminimalizować ten dylemat, empata powinien sprawdzać te uczucia i szukać jakiegokolwiek bólu czy choroby przed opuszczeniem domu, co mu / jej umożliwi dostrzeżenie, co lub kto za tym tkwi. Kiedy jesteś w podróży i jako empata odbierasz emocje czy ból, możesz nauczyć się rozpoznawać, że nowa emocja lub ból są odbierane empatycznie od kogoś innego.

  3. Mantra ochronna.

  Jeśli przed wyjściem nie masz czasu na odbycie medytacji, możesz recytować mantrę i ufać w jej moc. Empata może powiedzieć coś w rodzaju: „Jestem otoczona przez czyste białe światło miłości i ochrony. Nie może do mnie przyjść nic negatywnego. Jestem całkowicie chroniona przed wszystkimi negatywnymi energiami i ich skutkami”.

  4. Ochrona splotu słonecznego.

  Emocje są połączone bezpośrednio ze splotem słonecznym, który reprezentuje kolor żółty i znajduje się około 3 palców powyżej pępka. Są chwile, kiedy dosłownie czujesz się przytłoczony emocjami, zwłaszcza gdy znajdujesz się w środku konfrontacji. W tym momencie wszystkie emocje przenikają do nas przez to miejsce. Jednym z e sposobów na zahamowanie przepływu negatywnych energii, nawet jeśli są skierowane bezpośrednio do nas, jest nakrycie czymś splotu słonecznego – okolice ponad naszym pępkiem przysłaniamy wtedy ręką, książką lub czymś podobnym. To pomaga natychmiast odciąć się od negatywnych wpływów.

  5. Techniki blokowania przez łączenie palców.

  Jest to kolejna metoda, która działa natychmiast i za każdym razem. Polega ona na złączeniu kciuka z palcem środkowym jednej ręki i przeplecenie tego złączenia z takim samym gestem drugiej ręki (wygląda to jak połączone dwa ogniwa łańcuszka). To jest niesamowity i szybki sposób na zablokowanie negatywnej energii, można go używać zawsze i wszędzie, zwłaszcza, kiedy czujesz się przez kogoś atakowana.

  6. Bańka ze szklanek z wodą.

  Czasami może nam się wydawać, że rodzina, z którą żyjemy i określone rodzinne sytuacje przytłaczają nas swoimi negatywnymi energiami. Kiedy tak się dzieje, można zastosować wspaniałą i prostą metodę, która jest opisana w książce pod tytułem „Endlose Suche” napisanej przez Johna Edwarda. Zasadniczo chodzi w niej o to, żeby napełnić wodą szklanki / filiżanki i umieścić je w miejscach, gdzie przejawia się najwięcej negatywnych energii. Po kilu godzinach należy sprawdzić, czy w wodzie potworzyły się małe pęcherzyki powietrza. Jeśli tak, to są to zdeponowane tam energie negatywizmów, które zostały odciągnięte z energii domu. Wtedy trzeba wziąć szklankę i wylać jej zawartość do zlewu lub do toalety z intencją oczyszczenia przez matkę Ziemię i przekształcenia z powrotem w naturalny, czysty stan. Nigdy nie pijemy wody ze szklanki z bąbelkami (chyba, że jest to nalana przed chwilą woda gazowana).’

 34. dziele się pisze:

  ”JAK RADZIĆ SOBIE Z NADMIERNĄ EMPATIĄ?

  Jeśli czytałeś mój poprzedni tekst i uważasz, że opis empaty do Ciebie bardzo pasuje (ale nie, że czasem tak, a czasem nie, albo tylko po pewnych modyfikacjach i w wyjątkowych sytuacjach – chodziło o to, czy opisuje on Twoją codzienność i dominujące odczucia), i jeśli borykasz się z wymienionymi tam trudnościami i problemami, czas ustalić wspólnie jakieś strategie przetrwania. Jest ich sporo i dzięki nim może Ci się żyć dużo łatwiej i przyjemniej.
  To nie tak, że Twoja osobowość musi zostać naprawiona. Jedyne co musisz, to zadbać o to, by Twoje otoczenie i praca/inne zajęcie odpowiadało temu, jaki jesteś. Nie musisz starać się na siłę stawać normalny i dopasowywać do zachowań ludzi wokół. Tą drogą nigdy nie dojdziesz do szczęścia. Zamiast jak zazwyczaj myśleć o innych, czas byś skupił się trochę na sobie i wsłuchał w swoje potrzeby, zaczął wykorzystywać zalety, zamiast skupiać na wadach.
  Nawet jeśli uważasz, że empatą nie jesteś, ale masz fobię społeczną, jesteś nieśmiały, czy łatwo dajesz się wykorzystywać innym, te porady również mogą Ci się przydać.

  POMOCNE ZWYCZAJE

  1. Stwórz swoją poranną i wieczorną rutynę i trzymaj się jej. Mój sposób na poranki opisywałam tutaj, a wieczorami staram się praktykować wdzięczność, przeczytać coś zabawnego lub lekkiego, albo zapisać kilka stron w pamiętniku. Już sam proces pisania mnie relaksuje, dodatkowo odsiewam ze swojej głowy myśli, które czasem bywają natrętne.

  2. Medytuj. Jeśli dotąd jeszcze tego nie próbowałeś, w Internecie znajdziesz wiele opisów, jak się do tego zabrać, będąc początkującym. Medytacja wycisza umysł i pozwala Ci odciąć się od cudzych emocji. Polecam 10-15 minutową medytację rano lub wieczorem, jeśli masz problemy z zasypianiem.
  3. Stosuj pozytywne afirmacje, które zmienią sposób, w jaki najczęściej myślisz i zastąpią niektóre negatywne przekonania.
  4. Wpisz w kalendarz randki z sobą samym i czas przeznaczony na pobyt w naturalnym środowisku. Musisz przyjąć, że to nie strata czasu, a element konieczny Tobie do życia tak jak innym pokarm. Codziennie postaraj się też spędzić przynajmniej kilkanaście minut na słońcu, czy w świetle księżyca, w pobliżu roślin, albo ze zwierzętami. Może spróbujesz przytulania drzew, jak ja?
  5. Korzystaj z masaży. Chodź do masażysty, namów partnera, żeby Ci je wykonał, albo rób sobie je sam, np. szczotką do ciała, która usprawnia też oczyszczanie z toksyn. Twoje ciało w wyniku negatywnych emocji przechowuje ślady napięć, ważne jest, by dać mu się raz na jakiś czas kompletnie rozluźnić. Tą samą funkcję mogą pełnić kąpiele czy np. praktyka jogi.
  6. Ruszaj się. Skoro o jodze mowa – jest idealna, bo niezbyt intensywna, nadaje się dla osób w każdej kondycji, usprawnia przepływ energii przez ciało i kontakt z nim, a także uczy oddychania. Dobry jest także lekki stretching, czy choćby nawet żwawe spacery. Ważne, by się ruszać.

  7. Włącz uważność. Zwracaj uwagę na symptomy, przez które Twoje ciało informuje Cię, że coś jest nie tak – przyspieszone bicie serca, zwiększona emocjonalna reaktywność… Kiedyś zagłuszałam lub bagatelizowałam te sygnały, dziś traktuję je poważniej. Jeśli też je zauważysz, staraj się powoli i głęboko oddychać, co uspokaja, a w gorszych przypadkach, stosuj się do zasad poniżej.
  8. Zainteresuj się mocą: kamieni półszlachetnych (dla empatów polecany jest zwłaszcza hematyt i kryształ górski, warto je nosić ze sobą), olejków eterycznych (lawenda uspokaja, cytryna oczyszcza pomieszczenia), i dźwięków (np. gongów tybetańskich, muzyki klasycznej, czy konkretnych leczniczych częstotliwości; mi osobiście pomagają dźwięki ASMR).
  UNIKAJ/ UWAŻAJ NA:

  1. Duże skupiska ludzi – zakupy możesz robić w mniejszych sklepach, niekoniecznie galeriach, jeśli masz gdzieś pojechać, unikaj godzin szczytu, niektóre rzeczy spróbuj załatwić przez telefon czy internet, itd.

  2. Emocjonalne wampiry – jesteś dla nich łatwą ofiarą, w tym wypadku lepiej nie bawić się w asertywność, tylko od razu ucinać kontakt, lub zmniejszać go do minimum, jeśli rozpoznasz, że ktoś w Twoim otoczeniu wysysa z Ciebie energię, lub zaraża negatywną.
  3. Negatywne informacje/nadmiar informacji – zrób porządek z tymi, które do Ciebie docierają, odetnij negatywne wiadomości, fanpage czy znajomych w social media, którzy lubią agresywnie się wypowiadać lub udostępniać zdjęcia biednych dzieci czy zwierząt (opcja: przestań obserwować). Rozważ pozbycie się telewizora – ja nie oglądam go już od 10 lat, od kilku też nie kupuję gazet. Mimo wszystko mam kontakt z najważniejszymi wydarzeniami na świecie, ale nie przytłaczają mnie aż tak.
  4. Swoją skłonność do uzależnień – zwróć uwagę czy nie sięgasz po coś zbyt często, lub nie powtarzasz jakiegoś zachowania, które tylko częściowo jest dla Ciebie korzystne (np. słodkie lub tłuste jedzenie w stresowych sytuacjach, alkohol, narkotyki, zakupy itp.).

  5. Kofeinę i inne stymulanty – pobudzają, a przez to męczą. Sam jesteś wystarczająco pobudliwy i wrażliwy na bodźce, by jeszcze to wyostrzać. Ja rzuciłam kawę pół roku temu, teraz nie piję jej już w domu, a jedynie czasem w kawiarniach, dla smaku, lub towarzystwa. Od kiedy to zmieniłam, zauważam, że pobudzić mnie potrafi nawet zielona herbata czy czekolada – codzienne picie kawy kiedyś to we mnie zagłuszało.
  6. Zrzucanie winy na innych – kiedy zaczynasz czuć emocje innych, łatwo jest ulec pokusie poczucia się jak ofiara sytuacji, która cierpi przez innych – ich złość, negatywne podejście itd. Nie zmienia to faktu, że nadal tylko TY jesteś odpowiedzialny za swoje szczęście i kształt swojego życia, Twoja w tym rola, by przejąć jego ster. A podstawą do tego będzie nauka oddzielania emocji innych ludzi od swoich.
  7. Pomaganie na siłę. Czujesz czyjeś cierpienie, więc chcesz pomóc. Starasz się tak, inaczej, w jeszcze inny sposób… i nic. Odczuwając frustrację i bezsilność, cierpiąc za Was dwoje być może nie dostrzegasz, że ta osoba wcale NIE CHCE żeby jej pomóc – ona dobrze i bezpiecznie czuje się w swoim cierpieniu! Są i tacy, i dopóki sami nie zechcą zmienić swojej sytuacji, Ty nic sensownego nie zrobisz, jedynie stracisz swoją energię.
  8. Nie zaprzeczaj, że jesteś taki, jaki jesteś. Nie staraj się na siłę blokować, ukrywać tych swoich cech – będziesz czuł presję i stres, które prędzej czy później objawią się w fizycznych dolegliwościach. Pracuj nad poczuciem własnej wartości i docenieniem swoich zalet.

  SPOSOBY DORAŹNE W TRAKCIE LUB PO TRUDNEJ SYTUACJI

  1. Weź prysznic – woda ma doskonałe właściwości oczyszczające, zmywa nie tylko brud, ale i różne energie nagromadzone w ciągu dnia, zwłaszcza jeśli wyobrażasz sobie, że wraz ze strumieniem wody spływa na Ciebie białe, czyste światło. Możesz spróbować też kąpieli z solą himalajską.

  2. Zbroja/bąbel/tarcza – jeśli ktoś Cię atakuje, męczy, wyobraź sobie że otacza cię białe światło, które stanowi nieprzenikalną, elastyczną warstwę wokół Ciebie, albo bąbel w którym jesteś bezpiecznie zamknięty i osłonięty, w którym mogą przepływać wyłącznie Twoje emocje. W trudniejszych przypadkach, gdy masz do czynienia z kimś bardzo negatywnym czy agresywnym, pomaga wizualizacja zbroi. Nie jest to najlepsza metoda, ale zanim nauczysz się przepuszczać przez siebie cudze emocje, będzie pomocna.
  3. Przejście przez tłum – jeśli źle się czujesz w zatłoczonym miejscu, wyobraź sobie, że jesteś jak Mojżesz, który właśnie otworzył sobie drogę przez Morze Czerwone. Emocje i energie innych ludzi rozchodzą się na boki, nie dotykając Ciebie, a Ty przechodzisz czystą ścieżką i nie czujesz od nich niczego. Im częściej będziesz to praktykował, tym lepiej będzie działać. Niektórzy radzą też, by przed wejściem w zatłoczone miejsca zjeść proteinowy posiłek.
  4. Zjedz coś ciepłego, odżywczego, zdrowego. Np. magiczną zupę, jaką jest rosół. Albo pomidorowa. Nie wiem jak one to robią, ale nie tylko smakują, ale również przynoszą emocjonalny komfort po trudnych doświadczeniach, bez poczucia winy jakie ma się po słodyczach i innych zapychaczach.
  5. Przyjmuj, obserwuj i wypuszczaj – jeśli nawiedza Cię negatywna emocja, postaraj się jej przyjrzeć, jakby była jakimś ciekawym i dziwnym obiektem, pozwól jej przez Ciebie przejść i odejść. Dla ułatwienia możesz wyobrazić ją sobie jako kolorową falę energii.
  6. Wyraź się! Upuść nagromadzonych emocji przez krzyczenie w poduszkę, płacz, sesję śmiechu, śpiewanie, ruch – taniec lub bieg przed siebie, albo coś kreatywnego (np. stwórz rysunek czy wiersz).
  7. Zainteresuj się tematem oczyszczania czakr i stosuj je po trudnych sytuacjach.

  EMPATA W PRACY

  1. Talizman. Przynieś do pracy jakiś drobny obiekt, który kojarzy Ci się z byciem wolnym i bezpiecznym. Zastanów się, kiedy się tak czujesz i wybierz coś, co będzie Ci przypominać to uczucie, np. zdjęcie, kamień, figurka zwierzęcia, mały kwiatek. Potrzymaj tą rzecz w rękach, myśląc o tych pozytywnych uczuciach, powtarzając sobie w myślach np. „jestem wolny, jestem w bezpiecznym miejscu”. Powtarzaj to skojarzenie, a potem ustaw przedmiot w pracy, i kiedy poczujesz napięcie, weź go znowu w ręce, wracając do swojego skojarzenia.

  2. Postaraj się stworzyć pozytywne nastawienie do pracy, przez odkrycie i podtrzymanie czegoś, co będzie sprawiało, że chcesz tam wracać, może to być np. relacja z współpracownikiem, albo odkrycie głębszego sensu swojej pracy.
  3. Co rano twórz sobie plan swojego dnia w pracy, żeby uniknąć stresu i presji. Porządek w dokumentach czy przyborach pracy też pomoże Ci przetrwać dzień spokojniej.
  4. Rób sobie przerwy – żeby oderwać wzrok od monitora/dokumentów i popatrzeć np. na zdjęcie natury czy przez okno, wykonać kilka rozciągających ćwiczeń, przejść się, jeśli siedzisz cały dzień i pooddychać przeponą. To takie oczywistości, ale Ty nie możesz o nich zapominać.
  5. Jeśli Twoja praca jest dość elastyczna, poeksperymentuj z różnymi godzinami rozpoczynania i kończenia pracy, pracą zdalną czy zmianą ilości godzin pracy. Sprawdź jak to na Ciebie wpływa i wybierz najlepszą opcję. Może okaże się, że wolisz pojawić się w pracy bardzo wcześnie, unikając porannych korków i frustracji na drodze, korzystając ze skupienia w pustym biurze?
  6. Jeśli Twoja praca jest stresująca i rządzi się sztywnymi zasadami, zastanów się nad powodami, dla których w niej trwasz i pomyśl czego jest więcej, korzyści, czy jej wad. Jeśli przeważa to drugie, w Twoim interesie jest poszukanie nowych możliwości zatrudnienia.
  EMPATA W ZWIĄZKU

  1. Daj znać potencjalnym kandydatom jaki jesteś. Już na etapie poznawania się z kimś, odkryj trochę swojej wrażliwości, powiedz, że potrzebujesz czasami pobyć sam. Jeśli to zrozumie, to dobry znak, jeśli uzna Cię za przewrażliwionego, wiesz, że to nie relacja dla Ciebie.

  2. Daj sobie za nim/nią zatęsknić. Nawet krótkie przerwy pozwolą Ci się doładować i wrócić z nową energią do partnera. Nie zawsze muszą to być samotne wakacje – czasem wystarczy kilkugodzinny spacer do lasu czy nawet godzinna kąpiel i inne zabiegi w zamkniętej łazience.
  3. Przedyskutujcie układ domu/mieszkania i sposób w jaki śpicie. Dla empatów ważne jest posiadanie własnego kącika, jeśli nie osobnego gabinetu/sypialni, to choćby tylko swojego fotela czy biurka gdzieś w rogu. Niektórzy empaci polecają też spanie oddzielnie. Choć brzmi to dziwnie i wydaje się świadczyć o oddaleniu w związku, w rzeczywistości, nawet naukowcy nie związani z tematem empatów twierdzą, że spanie oddzielnie jest korzystniejsze dla zdrowia par. Pełna wygoda, możliwość ułożenia się w dowolny sposób i brak innej energii, która przenika do nas nawet przez sen – to pozwala się zregenerować. Jeśli partnerowi będzie ciężko to zrozumieć, trzeba postawić na kompromis, np. kilka nocy spania razem, kilka osobno, albo chociaż… większe łóżko.
  4. Podczas kłótni – wyobraź sobie otaczający Cię bąbel, do którego negatywne emocje partnera nie mogą się przebić. Odczekaj parę sekund robiąc wdech i wydech, zanim odpowiesz mu w trakcie wymiany zdań. Postaraj się też nie siedzieć wtedy zbyt blisko niego, żeby zapewnić sobie niezbędną osobistą przestrzeń.

  PORCJA WIEDZY DLA EMPATÓW

  Niestety, wyłącznie w języku angielskim (ale możesz spróbować rozszerzeń tłumaczących całe strony do przeglądarek):
  http://areyouanempath.com – test i porady, pytania i odpowiedzi
  http://empathcommunity.eliselebeau.com – forum, miejsce na praktyczną wymianę wiedzy
  http://www.empathconnection.com – test, porady, newsletter dla empatów
  http://www.drjudithorloff.com/empath-support-community – grupa wsparcia na stronie dr Judith Orloff, głónej badaczki tej tematyki, polecam całą jej stronę
  http://empathicperspectives.blogspot.com/search/label/Empath– blog dla empatów i fanpage tej strony – facebook.com/Misuchi.Sakurai/
  facebook.com/Empaths-Support-Hub-1674984512713363 – Fanpage Empaths Support Hub z inspiracjami i poradami, linkami do artykułów
  http://empathzone.com/images/stories/empaths-basics1.pdf – cały e-book, kompletny przewodnik po byciu empatą, darmowy ale sugerowana jest donacja na rzecz autora
  http://hsperson.com – strona Elaine Aron, głównej badaczki tematu wysokiej wrażliwości (HSP)

  Podziel się:

 35. dziele się pisze:

  CZY JESTEŚ EMPATĄ? 24 CECHY LUDZI O PONADPRZECIĘTNEJ EMPATII

  Jeżeli zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego ludzie zwierzają Ci się bez specjalnej zachęty; potrafisz zarazić się ich emocjami; masz doskonałą intuicję i zwykle Twój pierwszy sąd na temat danej osoby jest trafny; często czujesz się zmęczony, choć nie ma ku temu racjonalnego powodu; przemoc i okrucieństwo w życiu i w mediach drażni Cię niemal fizycznie; masz świetny kontakt ze zwierzętami, interesujesz się światem duchowym…
  to może być tekst dla Ciebie. Nawet jeśli nie masz pojęcia kim są empaci.

  Słyszałeś w ogóle kiedyś to określenie (użyte poza Star Trek)?
  Tak myślałam.

  W Polsce nie mówi się jeszcze zbyt dużo na temat empatów – dlatego osoby, które poszukują w sieci odpowiedzi na pytanie co ze mną jest nie tak, zwykle nie mają łatwej drogi. Ciężko jest im znaleźć podobnych sobie, z którymi mogliby wymienić doświadczenia, czy zwyczajnie poczuć, że nie są jedyni. Taki stan rzeczy bierze się częściowo stąd, że nadmiernie rozwinięta empatia uchodzi u nas raczej za problem, czy nawet przejaw frajerstwa, zamiast więc ją opisywać, czy uczyć się pozytywnie wykorzystywać, ludzie próbują to raczej leczyć, choćby powiedzeniami takimi jak „jeśli masz miękkie serce, to musisz mieć twardą dupę”. Czy może być lepsza motywacja do podjęcia tego tematu na blogu?

  KIM SĄ EMPACI

  Empata to nie temperament, to nie wynik testu na osobowość, czy nawet jeden z psychologicznych podziałów. Nazwa ta jest dość umowna i powstała jako połączenie słów empathetic i telepath, a oznacza kogoś, kto posiada niemal telepatyczną umiejętność odczytywania emocji innych. I nie tylko to. Empatów określa się czasem jako ’emocjonalne gąbki’, ponieważ potrafią się zarazić odczuciami innych, poczuć ich ból, gniew, wpaść w euforię. Nie mogą skupić się w miejscach przesiąkniętych negatywną energią czy zatłoczonych. Teoretycznie powinno to się doskonale sprawdzać w pracy z ludźmi, w pomocy im – w praktyce wielu empatów nie umie kierować swoimi umiejętnościami i przysparzają one im więcej kłopotów, zmęczenia, niż pożytku.A przecież mogłoby być inaczej.

  O empatach, czy też osobach o nieprzeciętnej empatii wspomina m.in. Elaine Aron, badaczka tematu wysokiej wrażliwości. Często ta cecha towarzyszy właśnie osobom HSP, choć może też występować rozłącznie. Najprawdopodobniej jest ona wrodzona i wynika z faktu, że przez obszary mózgu, które odpowiadają za uważność i odczucia empatyczne, u osób tych przepływa więcej krwi. Taka mała rzecz, a zmienia tak wiele.

  Bycie empatą nie ogranicza się jednak tylko do emocji – to dużo szersze spektrum cech i predyspozycji.

  24 CECHY EMPATÓW

  Jeśli coś z tego, o czym wspominałam wcześniej brzmi dla Ciebie znajomo, sprawdź jeszcze, czy poniższe zdania opisują Twoje dominujące uczucia i doświadczenia. Jak zwykle – ponad połowa na takoznacza, że MOŻESZ być empatą.
  1. Wyczuwasz ukryte emocje innych. Nawet zanim Ci o nich powiedzą, nawet gdy ich twarz mówi coś innego. Wiesz dokładnie, czy ktoś jest w stanie napięcia, lęku, czy smutku, choćby uśmiechał się szeroko.

  2. Wchłaniasz emocje i odczucia innych. Zwłaszcza tych, którzy są Ci bliscy, albo są blisko Ciebie. Jeśli więc oni są źli czy smutni, też zaczynasz czuć te emocje; jeśli czują ból lub są chorzy, możesz czuć się fizycznie osłabiony, nawet w tym samym miejscu, co oni – to tzw. bóle z sympatii.

  3. Negatywne emocje Cię przytłaczają. Nie jesteś w stanie skupić się w miejscu, w którym panuje jakiś konflikt, mówi się podniesionymi głosami, lub panuje napięcie. Podczas gdy inni potrafią się odciąć i np. pracować, Ty czujesz, jak Cię to drażni, niemal fizycznie i nie daje Ci spokoju. Masz ochotę od tego uciec.

  4. Nieznajomi łatwo Ci się zwierzają, lub proszą o pomoc. Mogą wyjawić Ci swój sekret albo problem w sklepie albo pociągu, a z całego tłumu to Ciebie poproszą o pomoc.

  5. Widok okrucieństwa, czy cierpienia jest dla Ciebie nie do zniesienia. Dlatego unikasz takich filmów, czy nawet wiadomości, bo zawsze jest w nich coś negatywnego.

  6. Energia zatłoczonych miejsc Cię męczy. Bo zewsząd w tej galerii czy biurowcu napływają do Ciebie mieszanki emocji od tych wszystkich ludzi, których mijasz. Podobnie źle czujesz się w miejscach przesiąkniętych smutkiem lub bólem – np. w szpitalach, domach opieki czy schroniskach dla zwierząt.

  7. Masz silną intuicję. Czasami wiesz coś, zanim ktoś Ci o tym powie, wiesz kto dzwoni, zanim podniesiesz słuchawkę, doświadczasz synchroniczności i niezwykłych zbiegów okoliczności. Bywa, że nie umiesz wskazać, skąd masz wiedzę na jakiś temat, ale jesteś jej pewien.

  8. Wyczuwasz energię miejsc, rzeczy, budynków, krajów, momentów. Z tego powodu możesz nie przepadać za używanymi rzeczami, second handami, bo wyczuwasz energię poprzednich właścicieli. Kiedy w świecie dzieje się coś szczególnego, możesz współodczuwać z danym krajem czy miastem. Każdy dzień czy miesiąc ma dla Ciebie charakterystyczną, odmienną energię, która na Ciebie wpływa. Nawet jeśli nie pracujesz od poniedziałku do piątku, w piątek odczuwasz ogólną radość świata, a w poniedziałek masz razem z nim ciężki nastrój.

  9. Wiesz kiedy ktoś kłamie. Po prostu widzisz niezgodność między jego słowami, a tonem głosu czy mimiką. Fałsz w ludziach bardzo Cię razi. Z tego powodu sam też unikasz kłamstwa.

  10. Masz dobry kontakt ze zwierzętami. Wyczuwasz ich nastroje, łatwo je oswajasz, trudno Ci znieść ich cierpienie. Być może nawet zdecydowałeś być z tego powodu wegetarianinem.

  11. Możesz mieć problemy z dolnym odcinkiem kręgosłupa lub układem trawiennym. To fizyczny efekt tego, że stale musisz radzić sobie z negatywnymi emocjami z zewnątrz.

  12. Kochasz spokój, samotność i stale ich poszukujesz. Dobrze czujesz się tylko w harmonijnym środowisku, starasz się unikać dysharmonii, a jeśli to niemożliwe, po pobycie w takich miejscach potrzebujesz czasu sam na sam ze sobą, najlepiej na łonie natury, gdzie się regenerujesz. Nawet będąc w udanym związku musisz raz na jakiś czas pobyć sam, żeby normalnie funkcjonować.

  13. Jesteś uczulony na ludzi egocentrycznych, narcyzów, osoby zazdrosne czy oceniające. Te cechy wysysają z Ciebie energię, boli Cię, że ktoś może się tak zachowywać. Empaci tego nie rozumieją i nie akceptują.

  14. Nie umiesz robić czegoś co nie ma dla Ciebie sensu. Twoja praca czy inne zajęcie musi dawać Ci radość, spełnienie, czy poczucie bycia użytecznym, inaczej trudno jest Ci się na niej skupić, będziesz stale się rozpraszał, nudził i odpływał myślami. Często pociągają Cię zajęcia związane z kreatywnością, twórczością.

  15. Nie możesz znieść ograniczeń. Jesteś wolnym duchem, którzy w miejscach rządzonych przez sztywne zasady, w sytuacji kontroli, rutyny więdnie. Potrzebujesz nieskrępowania, kochasz doświadczać życie na swój sposób i masz za sobą wiele różnorodnych, śmiałych doświadczeń, które dały Ci wiele mądrości.

  16. Nie umiesz ukryć, kiedy jesteś nieszczęśliwy. Emocje są zwykle wypisane na Twojej twarzy. Zdarza się, że Twoje nastroje bardzo szybko się zmieniają, jesteś podatny na ich wahania.

  17. Często czujesz się zmęczony. Nawet jeśli jesteś wyspany czy nie pracowałeś ciężko. To dlatego, że stale przyjmujesz emocje innych, a te są stymulujące i wyczerpujące. Empaci często mają coś, co nazywane jest syndromem chronicznego zmęczenia.

  18. Przyciągają Cię kozły ofiarne czy najsłabsze ogniwa w grupie. Wzbudzają Twoje współczucie, chcesz im ofiarować trochę zrozumienia, ciepła i podnieść ich samoocenę.

  19. Jesteś podatny na nałogi. Alkohol, narkotyki, seks czy inne rzeczy, które pozwalają się zapomnieć i dać ucieczkę od przytłaczających emocji. Empaci często mają za sobą jakiś etap życia, w którym byli uzależnieni.

  20. Nie lubisz zagraconego otoczenia. Zbyt wiele rzeczy wokół sprawia, że tracisz koncentrację, przez co możesz mieć naturalny pociąg do minimalizmu.

  21. Jesteś marzycielem. Potrafisz odciąć się myślami od świata i bujać w obłokach, albo po prostu gapić się w gwiazdy. To Cię uspokaja i regeneruje.

  22. Możesz wydawać się nieśmiały lub wycofany. Nawet jeśli lubisz ludzi, czasem odsuwasz się od nich żeby po prostu odpocząć, a jeśli masz jedno ze swoich obniżeń nastrojów. nie zamierzasz udawać, że możesz się z nimi bawić. Musisz czuć się z kimś naprawdę dobrze oswojony, żeby w pełni zrelaksować się w jego towarzystwie i pokazać prawdziwego siebie.

  23. Czujesz pociąg do leczniczych terapii i metafizyki. Niełatwo Cię zaszokować, wyczuwasz czy coś działa czy nie, nawet jeśli wszyscy wokół przedstawiają naukowe dowody przeciw temu. Być może nawet doświadczyłeś jakichś paranormalnych zjawisk. Możesz odczuwać chęć uzdrawiania, czy pracy związanej z pomaganiem innym, ale bywa, że po jej spróbowaniu rezygnujesz – to dla Ciebie za trudne i zbyt męczące.

  24. Muzyka ma dla Ciebie ogromne znaczenie. Potrafisz bez problemu przełączać się między gatunkami, nie ważny jest dla Ciebie styl, ale przesłanie. Słuchając jej, możesz wpaść w trans, zapomnieć o całym świecie i zarazić się emocjami, które przekazuje. Empaci mogą mieć trudność by jej słuchać i jednocześnie zajmować się np. pracą.

  * * *

  Jeśli wiele z tych cech odpowiada Twoim, musisz wiedzieć, że jest możliwe, by Twoją wrażliwość i empatię używać z korzyścią dla Ciebie i innych. Musisz też sobie uświadomić, że bycie empatą niekoniecznie jest przekleństwem, może być darem i wielką korzyścią – o ile tylko nauczysz się z tego odpowiednio korzystać i stworzysz swój silny system obronny.
  O tym jak przestać chłonąć emocje innych, kiedy tego nie chcesz, jak szybciej i bardziej efektywnie się regenerować, jak być bardziej świadomym źródła tego, co się z Tobą czasem dzieje – w drugiej części tego posta:
  JAK RADZIĆ SOBIE Z NADMIERNĄ EMPATIĄ?

  Przeczytaj go również, jeśli nie dotyczy to Ciebie, ale znasz kogoś, kogo opisuje powyższa charakterystyka – dzięki temu być może będziesz w stanie pomóc mu lepiej zrozumieć siebie i nauczysz się, jak skutecznie okazywać mu wsparcie.

  Podziel się:

 36. Nina pisze:

  Wy tu pitu pitu a Pani Elżbieta J taki piękny komentarz napisała i jako jedyna dała Wam prawde na tacy. Miłość, wolność i jedność. Ta Pani urodziła się już w 1949 jako indygo, piękna stara dusza. Pani Elżbieto chyle czoło i pozdrawiam. Ludzie to my kreujemy nasz świat. Wszystkie demony, kontrola umysłów i inne bzdety o których niektórzy tu piszą, sami tworzymy. Pozbądzcie się tych niskich wibracji, pracujcie nad sobą, kochajcie siebie i innych, wiem że to nie jest łatwe, ale zacznijcie zmieniać świat od zmiany sposobu myślenia, od Was samych. Przekazujcie pozytywne wartości Waszym dzieciom. A nie tylko szukacie winnych (inni ludzie, rząd, obcy, co jeszcze?). I nie pisze Wam tego kochani bo uważam się za lepszą od Was. Nie. Pisze Wam to bo zależy mi na Was, bo wszyscy jesteśmy równi, wszyscy jesteśmy tacy sami (energetycznie), wszyscy jedziemy na tym samym wózku. To że jesteśmy indygo, kryształowi czy tęczowi nie oznacza że jesteśmy lepsi. Tyle tylko że to my musimy dokonać pewnych zmian na ziemi. Pozdrawiam i nie komplikujcie wszystkiego ludzie:)

 37. Elzbieta pisze:

  Cos moze w tym jest. Moja Asia na pewno jest takim dzieckiem, zawsze ma mnóstwo pomysłów na życie , jest wrażliwa na krzywdę ludzi i zwierząt .

 38. Anonim pisze:

  Jakbym czytała i sobie.

 39. Re volt pisze:

  Prawdopodobnie jestem dzieckiem indygo. Najsilniejsze jest to wiedzenie co ktoś chce mi powiedzieć zanim zacznie i świadomość kiedy ktoś kłamie lub ma wobec mnie zle zamiary.

 40. Anonim pisze:

  witam,
  co wy ćpiecie?

 41. autor12 pisze:

  Az strach się bać !!
  90% tego opisu to ja nie zgadza sie tylko kłótliwość i krzykliwość tego u mnie nie ma wkraczam ostro jezeli widze fałsz itd ale na siłe nie zmieniam bardziej kieruje sie taktem
  Druga sprawa nie zgadzająca sie to materializm przywiązanie do materi zgadzam sie ze potrafię przechulac dużo!! ale tylko jeżeli wiem ze mam za co żyć . Nie martwię sie o pieniądze bo same do mnie przychodzą łatwo i może dlatego tak szastam czasem dla utrzymania nawet tylko chwili radości.
  Fakt faktem nie mam przywiązania do materii domu mieszkania samochodu komputera do czegokolwiek mógł bym nagle zacząć od zera jedyny hamulec to dzieci i rodzina i wiem ze są odemnie zależni.
  Czytanie w ludziach ich intencjach skaner że jak ktoś mnie dobrze pozna to sie mnie zaczyna bać dlatego tez czesto od pewnego momentu w życiu płem wykorzystywać ten dar pozostaje dar jasnowidzenia , przeczuć itd it
  Ale nie wiem czy jestem dzieckiem indygo??

 42. Substancja Wolna pisze:

  ‚Dla tych z nas, którzy pochodzą z rodzin indygo i kryształowej gwiazdy, ważne jest zrozumienie, że implanty Obcych są sztuczną maszynerią używaną do poddawania nas kontroli umysłów, prześladowaniom i robienia z nas celów wiktymizacji. Musimy stać się ekspertami w psychologiczno – duchowej walce toczącej się przeciwko nam i przestać grać w ich umysłowe gry. Usterka jest zbiorowym programem wirusowym wpływającym lub zakłócającym nasze osobiste naturalne procesy ciała i systemów nerwowych. Implanty Obcych i podstępne działania archontów przyczyniają się do powstawania chorób fizycznych, emocjonalnych, psychicznych, mentalnych i duchowych. Holograficzne wstawki są jak programy zainstalowane w naszych ciałach świetlistych, z fałszywą lub prawdziwą pamięcią zaprogramowaną w naszej świadomości w celu kontrolowania naszych umysłów lub genetycznych manipulacji na DNA przez NAA. Holograficzne wstawki są używane do zaginania czasu i przestrzeni, a zatem do manipulowania liniami czasu. Wstawki są implantowane w warstwach świadomości przez manipulowanie częstotliwoścami pól energii lub ciała świetlistego.’

 43. Substancja Wolna pisze:

  Witam.
  ‚Proces uzdrawiania rodowego DNA jest nazywany uwalnianiem genetycznej ścieżki i jest główną duchową misją wielu gwiezdnych dzieci i indygo. Wiele gwiezdnych dzieci celowo wcieliło się w różnych grupach dusz znanych jako linie rodzin fałszywych rodziców. We wczesnych etapach duchowego przebudzania każdy z nas musi poświęcić się wyczyszczeniu kwestii przodków, niezależnie od tego czy ma tego świadomość czy nie. Problemy przodków są dziedziczone w zapisie DNA i będą się przejawiać w specyficznych archetypach oraz wzorcach życiowych doświadczeń. Kiedy jesteś nieświadomy, dosłownie powtarzasz te wzorce wielokrotnie, ponieważ przejmujesz je bezpośrednio od wzorców zachować przodków. Ludzie są zaskoczeni, dowiadując się ile tych samych wzorców przejawiało się u krewnych, a oni nie zdawali sobie z tego sprawy.

  W procesie przebudzania ludzie czują pęd do badania historii swego rodu i odkrywają wiele podobnych wzorców u zmarłych przodków. To jest to, co rozumie się przez stwierdzenie „grzechy ojca są dziedziczone przez synów”. Ten patriarchalny zwrot pochodzi z biblii i zawiera wiele prawdy. Zanim nie staniemy się istotami świadomymi, jesteśmy przeznaczeni do powtarzania tych samych zachowań, wzorców i do odgrywania tych samych archetypowych oraz rodowych historii. Aby uzdrowić swoją historię, trzeba uzdrowić rodową przeszłość. Przebadaj rodowe zachowania i wzorce – swoje i rodziny. z której pochodzisz – a dostaniesz dokładne wskazówki co do tego, jaki jest cel twojej duszy oraz aktualne obowiązki związane z duchowym oczyszczeniem. Wybieramy sobie rodzinę z wielu powodów, a główny jest związany z oczyszczeniem linii krwi przodków, którą ucieleśniamy poprzez zapis biologiczny DNA. Większość gwiezdnych dzieci inkarnujących się podczas tego cyklu, wybrało duże wyzwanie związane z liną krwi. Osoby biorące na siebie odpowiedzialność za uzdrowienie linii krwi, chcące zakończyć cykl, otrzymają odpowiednie duchowe wsparcie.

  Wielu z nas cierpi z powodu kompleksu Orphan (od tł. – związanego z poczuciem sieroctwa), na różnych etapach oczyszczania przodków i procesu uzdrawiania. Kiedy realizujemy ten proces świadomie, możemy cudownie uzdrowić nie tylko siebie, ale i członków rodziny oraz przodków, a także całą historię rodów. Tu wchodzi w grę sekret mistrzowskiej liczby 777. Kiedy wznosząca się istota uczestniczy w duchowym wznoszeniu do świadomości kosmicznego Chrystusa, to będzie miało wpływ na przeszłość, przyszłość i teraźniejszość siedmiu pokoleń jej rodów. Obecna Jaźń inicjuje uzdrowienie całych linii krwi z linii czasowych z przeszłości i przyszłości, z obecnej pozycji tożsamości. To jest tajemnica, a NAA desperacko stara się ukryć ją przed ludzkością.

  Świadome działanie ”

  Pozdrawiam, Substancja Wolna

 44. mitpio2404 pisze:

  Jestem dzieckiem indygo

 45. Anonim pisze:

  WItaj Świtu wojownik swiatla z pleyad i andromedy. Ty taki jesteś. Musisz tego doświadczyć. Dążysz do tego by tak było. I dlatego masz to masz (czyli to czego chcesz). W życiu zawsze tak jest, że dostajemy to od życia czego chcemy. I nie ma tu znaczenia czy my tego naprawdę chcemy, czy nam tylko wydaje się. Prawdopodobnie masz takie życie, taką karmę. Jak chcesz to zmienić – to zmień to.

 46. Świtu wojownik swiatla z pleyad i andromedy. pisze:

  Zgadza sie wszystko co tam opisane. Mój zwiazek z ekologia kocham nature zwierzeta i chodzilem do tech. Lesnego ktore ukonczylem. Prawo liznalem na policealnym studium na ochrone ludzi i mienia ale nie skonczylem podobnie jak medycyny studium tech. Masazysta.. Widocznie pozyskalem wiedze jaka byla mi potrzebna reszta jest mi zbedna. Ostatnio rozstalem sie z narzeczona. Czuje to samo co ona niestety mimo ze musze odrzucic milosc mialem sny w ktorych musialem uciekac przed nia z inna kobiet ktora trzymala mnie za reke, bo moja ex w tym snie zdawala sie byc demonem. Ktory chcial mnie zniszczyc duchowo i emocjonalnie oraz zniewolic tak tez bylo w realnym zyciu na codzien. Uwazam, ze to rozstanie to moja proba sil czy zdolam oprzec sie demonom. Czy kogos tez spotkala podobna sytuacja?

 47. Mariusz pisze:

  Witam serdecznie
  ….już od kilkunastu lat wiem, że jestem dzieckiem indygo. Wiedziałem , że jestem inny od zawsze ale miałem to szczęście , że w moim środowisku było nas sporo i wydawało mi się to normalne…. wszystko się zgadza ha nigdy nie byłem na żadnych wyborach …wierzę w Boga i w jego moc ale do kościoła nie chodzę itd wszystko dosłownie ….skończyłem kilka szkół wyższych ale pracuję na budowie cieszy mnie to – jeden mój pomocnik tak to opisał klientowi – Mariusz wchodzi i z gówna robi tak piękne rzeczy , że dech zapiera,,,, nawiązuję czasami z niektórymi ludźmi bardzo silną wieź – teraz wiem , że przysyła ich do mnie ktoś …przypadkowe spotkanie , które po kilku latach zmienia ich życie i moje ostatni przypadek to chłopak chory na raka jelit …poznaliśmy się 8 lat wcześniej -moje pierwsze wrażenie to , że jest moim przyjacielem i znamy się od zawsze…był wtedy zdrowy rok temu dowiedziałem się o chorobie myślałem dużo o nim..trafiłem do jego domu byłem zły i wysłałem w ,,kosmos,, bardo silną strugę energii z prośbą o jego zdrowie dostałem w kilka sekund odpowiedz , że będzie zdrowy….od niego pojechałem do naszego wspólnego przyjaciela też indygo ale nie powiedziałem mu o energii za dwa tygodnie organizm okazał się czysty … wraz z energią otrzymałem jakby wiadomość , że rak znikł na 8 lat potem nic nie wiem,,,piszę to bo uciekam po takich zdarzeniach przed ludźmi…jestem pewien , że tak jest ale kiedyś bym spłonął na stosie ha ha…boję się obudzić z tymi mocami bo często mi się zdaje , że ktoś mi w życiu przeszkadza i to nie jest ta wiązka energii którą znalazłem ta ma kolor niebiesko złoty…

 48. Lidia karczewska pisze:

  To jest cudowna wuafomisc wszystko to co napisane to mam dziękuję

 49. Elżbieta J. pisze:

  Jestem z 1949 roku. Jestem Indygo. Moja wnuczka to wie, poszłam na dzień Babci do przedszkola, dzieci narysowały babcię a pani przedszkolanka wywiesiła rysunki na tablicy. Tylko jedna babcia była cała narysowana niebieską kredką. To co piszesz jest też moim doświadczeniem. Oczywiście nie topka w topkę.Po pierwsze MIŁOŚĆ, nieść innym miłość to staje moim naczelnym przesłaniem (przykazaniem) szczęściem, Zanoszę prośby w kosmos abym miała jej tyle w sobie, żebym mogła rozdawać ją dookoła.Kilka lat temu jadąc do domu ze wsi wjechałam w przestrzeń innej rzeczywistości, w świadomość miłości bezwarunkowej. Trudno opisać słowami (nie da się) co poczułam. Od tego czasu poszukuje w sobie takiego doznania. , czasem nawet z dobrym skutkiem.Następnie WOLNOŚĆ nie rozumiem wykształconego człowieka , który w obecnych czasach popiera rządzącą partię, uznając jej publicznie wyrażane niskich uczuć za coś dobrego.
  Dla mnie dusza takiego człowieka jest niewolnikiem, zakładnikiem idei np osoba chodząca do zakłamanego Kościoła (nie mówię o głęboko wierzących). Po trzecie JEDNOŚĆ nas wszystkich.Doświadczyłam jej będąc na wakacjach w Hiszpanii. Na plaży , dwie grupy nastolatków obrzucały się kulkami z mokrego piasku.Było „krwawo” i zaciekle. Tubylcy wyrażali głośny sprzeciw. W jednej z bijących się grup była biała blondyneczka i czarny jak heban chłopiec. Dziewczynka wyraźnie stanęła w jego obronie, pomyślałam wówczas ,że zrobiła bym tak samo. I co się dalej dzieje.Przesiadkę w drodze powrotnej mamy we Frankfurcie, jak kupowałam bilety powrotne wybrałam wcześniejszy lot do miasta w którym mieszkam w Polsce,(była 1 godzina między lotami) choć były jeszcze późniejsze. Tuż przed wyjazdem z Hiszpanii zorientowałam się,że samolot przylatuje na terminal nr 2 a nasze połączenie z krajem jest z terminalu nr1, Terminale łączy kolejka . Jest tak mało czasu , zdążyć na następny samolot wydaje się niemożliwością. Postanowiłam zaryzykować. W walizki pakujemy olbrzymie karty z adresem zamieszkania , na odprawie zgłaszam tranzyt bagażu , osoba obsługująca kręci głową , prosi szefową, okazuje się być Afrykanką z pochodzenia, zgadza się na tranzyt bagażu.Następnie w tym wariackim rajdzie po lotnisku (odległości) we Frankfurcie, pomogło nam 6 kolejnych osób o czarnej skórze. Jeden to nas przepchnął poza kolejką do bramek wykrywających materiały niebezpieczne.Gdy dotarłam do punktu odpraw kobiety obsługujące powiedziały nie. Ich szef o czarnej skórze rozmawiał przez telefon, zapytał się o co chodzi , zadzwonił gdzieś i kazał szybko nas odprawić. Okazało się,że autobus dowożący do samolotu stał jeszcze pod wyjściem. Pojechaliśmy.Następnego dnia w Polsce wybrałam się z dorosłym synem i jego dzieckiem do lasu, Wjechaliśmy drogą dość głęboko w las, było słonecznie ciepło, mieliśmy dużo czasu, syn zaproponował pójście spacerem wg wyznaczonego szlaku.Mieliśmy zrobić rundkę i 2 razy przejść przez mostki nad rwącą rzeką na której odbywają się spływy kajakowe.Doszliśmy do pierwszego mostka był zrujnowany, nie do przebycia górą, Znaleźliśmy płytsze miejsce i przeprawialiśmy się przez rzekę w pław ,w tym momencie nadpłynął pierwszy kajak . Aby kajakarze mogli pokonać przeszkodę trzeba byłoby wyjść z kajaka i przenieść go. To był problem.Mój syn zaproponował (na moją prośbę), że przepchnie go pomiędzy belkami zwalonego mostu. I tym sposobem przepchnął 5 kajaków. Stałam z boku i śmiałam się ze szczęścia. Mam sny, które przeprowadzają mnie bezpiecznie przez problem dnia codziennego. Gdy nie postępuje zgodnie z wyznaczonym planem dzieją się rzeczy, które zawracają mnie ze złego kierunku. Raz niby pękła mi rura (był ślad na suficie w kuchni) gdy zdobyłam osobę, która potrafiła się dostać do rury (zbicie kafli) powiedziała mi,że nie ma ani pęknięcia ani przecieku, rury są w porządku.Kiedyś powinnam była pójść do lekarza a nie poszłam, spaliłam tego samego dnia 2 żelazka w różnych gniazdkach,które działają bez interwencji poprawnie do dziś.Żelazko pani sąsiadki naprawił jej wnuk , pani nie chciała abym jej kupowała nowe. Gdy poszłam do sklepu aby kupić sobie żelazko natrafiłam na speców od żywienia i kardiologa, którzy sprzedawali miksery ułatwiające przygotowanie zdrowych posiłków.. Tam dowiedziałam się, że mam nadciśnienie i natychmiast kazali mi pójść do lekarza.Mieszkam na wsi i uwielbiam przyrodę w pobliżu mam 3 jeziora lasy i łąki. I tak sobie myślę,że gdy będę umierała to najbardziej będzie mi żal przyrody jej kolorów, zadziwiających kształtów , zachodów i wschodów słońca , wiatru muskającego twarz.. Rozpisałam się.Pozdrawiam Elżbieta J.

 50. Anonim pisze:

  Jestem taki

 51. Menaliee pisze:

  dobry tekst..ale jak to ma w zwyczaju indygus, mam co do niektórych punktów małe zastrzeżenia. Np. w związku z pieniędzmi- Ok. brak przywiązania do kwestii materialnych jest jak najbardziej prawdziwy, jednak głupotą jest wydawać wszystkie pieniądze „o tak se”. Widzę różnicę między brakiem przywiązania a brakiem perspektywicznego myślenia. To prawda, kosmos obdarowywuje zawsze gdy tego potrzeba, ale nadal uważam, że należy jakieś pieniądze odkładać. Co do reszty punktów…w miejszym bądź większym stopniu się zgadzają.
  Należałoby jeszcze tylko dodać, by Indygo wystrzegało się strachu, bowiem Strach zaślepia wszystkie nasze przymioty. Głównie intuicję.
  Musimy być czujni i odważni. Niestety doświadczam tego, że co się tylko wzniosę w rozwoju, coś mnie atakuje. Albo zapadam w hipersenność, albo mam problemy ze zdrowiem, albo popadam w coś na kształt depresji…

 52. Substancja Wolna pisze:

  Substancja Wolna
  Dla zainteresowanych.
  ‚Podczas cyklu wznoszenia dzieci gwiezdne i indygo zostały specjalnie obarczone karmicznymi obciążeniami a także implantami mającymi je spowolnić oraz ściągnąć w dół, dlatego potrzeba niezwykłej siły duchowej, aby zestroić się z prawem przyczyny i skutku w sposób pozytywny. W tym zbiorowym wyścigu karmicznych reakcji sterowanym przez mroczne jednostki usiłujące ściągnąć nas w dół i uwięzić w niższej gęstości doświadczamy efektu bumerangu związanego z miazmą planety. ” Ciąg dalszy w linku http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2016_08_01_archive.html Pozdrawiam.

 53. Substancja Wolna pisze:

  Witam.
  No właśnie dlaczego nie wierzymy? bo nie akceptujemy zmian a na pewno nie akceptujemy zmian na gorsze. Gdy byłam dzieckiem pamiętam jak przyszła do mnie koleżanka i powiedziała, że jej dziadek umarł na raka. Moja matka wyśmiała ją nie potrafiła zaakceptować, przyjąć tej wiadomości do siebie. To było trzydzieści lat temu i wciąż panuje ten sam ciemnogród. lubiłam ten ciemnogród czułam się w nim bezpiecznie. Jeśli ktoś ma kłopoty z pasożytami różnego pochodzenia, nerwobóle .totalnie rozbity splot słoneczny to polecam alkohol wysokoprocentowy nic tak nie wypłukuje ścierwa i metali ciężkich jak wódka. A to do kompletu. https://www.youtube.com/watch?v=z_p5_bLLkFU&spfreload=10
  Pozdrawiam.

 54. marc pisze:

  Znowu jacys nawiedzeni wciskaja ludziom swoje nigdzie i nigdy nie sprawdzone rzeczy z pogranicza wiedzy astralnej , chyba jako jedyny tutaj nie moge się zgodzić z mieszaniem ludziom w mózgach.Pozdrawiam wszystkich !!!

 55. Mika pisze:

  Fin – 7 wrzesień 2016 Na takich terapiach, kursach, szkoleniach, szczególnie szkoleniach interpersonalnych spotykamy ludzi, którzy nie rozumieją siebie samych, nie analizują swoich zachowań, ich proweniencji, atakują gdy coś wykracza poza ich sposób postrzegania i rozumienia, czy czucia. Wielokrotnie miałam okazję to obserwować. Na szczęście moja intuicja nauczyła mnie jak postępować w takich sytuacjach 😀 Rzeczywiście niejednokrotnie przychodzi moment opisany w artykule, czyli „Zgodnie z naszą naturą wobec ludzi pragnących zmian jesteśmy ciepli, przyjaźni i pełni miłości. Stajemy się jednak bezwzględni, zimni i bezkompromisowi, gdy ktokolwiek stanie na drodze naszych celów, wywiera na nas presję, stara się przejąć nad nami władzę, zdominować lub wciągnąć w swoje brudne gry. Tego typu ludzi traktujemy okrutnie!” Niekiedy po prostu nie ma wyjścia, chociaż osobiście tak zamykam wszelkie rozmowy, aby jednak coś do tych, którzy przekonają się, że potrafimy być bardziej bezwzględni od wszystkich, gdy zostanie to wywołane w nas, dotarło i dociera. Osoby, które zostały potraktowane w sposób zimny i bezkompromisowy w odpowiedzi na swoje próby po latach odzywają się do mnie i szukają wsparcia, wskazówek, pomocy, informacji, inspiracji. Marna to pociecha, bo mnie boli „dusza” (?) gdy jestem twarda dla innych, wolę odwrotnie. Jednak budujące, gdy po latach słyszę, że coś im to dało, pokazało, uświadomiło, często nie od razu oczywiście, ale moje zachowanie, moją postawę i słowa wspominają, pamiętają i choć z refleksją czekają, to okazuje się, że ich zaskoczenie i ból tak głęboko zapadał im w pamięć iż ciągle te rozmyślania wracały. To jednak działa. 🙂 Czasami ktoś coś zrozumie i idzie lepszą drogą nie kontaktując się ze mną jako przyczynkiem do jego refleksji, ale dowiaduję się o pozytywnych zmianach, czasem przypadkiem i cieszę się, że chociaż odrobinę mogłam się do nich przyczynić. Na razie świat ludzi dzieli się wyraźnie – źli, skwaśniali – dobrzy, otwarci – pośredni, obserwujący i w trakcie decyzji o swojej drodze. To bardzo pozytywne ponieważ te podziały są coraz wyraźniejsze, jak podczas dzielenia komórek biologicznych. Myślę, że powstaje coraz więcej silnych organizmów, tzw. indygo i kryształowych. 🙂

 56. Mark pisze:

  ja mam dużo cech Dziecka idygo. Prawie wszystki oprócz talentu malarskiego.Ale moje dzieci dzieci to inna bajka.Pierwsze ma dużo cech, a drugie małe 2,4 roku ma wszystkie. A najlepsza to telepatia.Już wiele razy tak się ze mną porzumiewa.Oczywiście jeszcze nie mówi bo swój system kalamburów ma duzo energi i nie podporządkowuje sie regułą. Trzeba z nią wszystko omawiać nic na siłę

 57. Anonim pisze:

  Witam.
  Energia upchana w ludzką skorupkę, skorupa która ma zbyt dużo ograniczeń. Dawno temu miałam mnóstwo pytań, bezdenną ciekawość do paranormalnych rzeczy. Nie rozumiem tego milczenia, braku wsparcia ze strony np. innych przebudzonych. Nie trafiłam na nikogo kto by podpowiedział, powiedział jak np bronić się przed dokuczliwymi niechcianymi obecnościami. W dupie mam bycie indygo, kupiłam sobie kwiaty z biedronki postawiłam wazon w kuchni. Zrozumiesz wszystko, gdy sam dotkniesz tego co Cię interesuję – nie zawsze jest przyjazne.
  – wciąż nie uginam karku przed głupszymi.

 58. Fin pisze:

  Czyli to nie ADD? Tułam się tak już tyle lat i nie mogę się odnaleźć… praca, szkoła, własna rodzina wszystko rozprasza moją uwagę mam wrażenie ,że wiem co myślą inni jakby intuicyjnie. Terapia grupowa na której miałem wrażenie ,że zupełnie odbiegam od reszty w końcu doszedłem do neuropsychologi i miałem zamiar zrobić sobie badania SPECT albo EEG. A tu nagle ni z gruszki taki artykuł jakby moje objawy w nim zawarte.

 59. Szymson pisze:

  @Substancja Wolna
  Tylko jak to może być że byty które miały „zakrzywiać czasoprzestrzeń” by inne się obudziły lub zmieniły swoje podejście tak się gubią…? Pytam bo sam tak mam, że nie pasuje do reszty, cały czas odczuwam smutek, żal ale jednocześnie miłość do otaczającego nas świata. Zaczynam drążyć i w tych tematach i nagle trafiam na takie cóś… 😉

 60. INDYGO pisze:

  „Ze swojej strony staram się, jak umiem. Od roku 1990 propaguję pracę duchową z energią piramid Yantra. Brałam udział w wystawieniu ich dla świata we francuskich Pirenejach.” – interesujące, we francuskich Pirenejach jest ciąg piramid, ale Horusa. Zresztą na zdjęciu również widać jedną z nich. Rozumiem, że to jest właśnie przejaw ostrego, satyrycznego poczucia humoru jakie podobno przejawiają dzieci Indygo.

 61. Anonim pisze:

  Oświadczenie Aldony Miroński, które na podstawie prawomocnego Wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 27 marca 2013 r. Sygn. akt I C 1692/10, Sąd nakazał publikować jej, zarówno na jej stronie internetowej, jak i na łamach czasopisma „Nieznany Świat”oraz „Czwarty Wymiar”.

  „Aldona Mironski, autorka książki „Piramidy Yantra – Sekrety materializacji marzeń“ oświadcza, że dopuściła się plagiatu książki autorstwa Detleva Haralda Alke „Piramidy Horusa”. Aldona Mironski przeprasza Detleva Haralda Alke za naruszenie jego praw autorskich”.
  „Aldona Mironski oświadcza, że jedynym autorem książki „Sukces i radość życia przez trening autogenny i psychocybernetykę” jest Detlev Harald Alke. Aldona Mironski dopuściła się naruszenia autorskiego dobra osobistego Detleva Haralda Alke, podając, że jest współautorem niniejszej książki”.

  Zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu przy Urzędzie Patentowym w Warszawie,
  Jarosław Miroński utracił wszystkie prawa do przestrzennego znaku fabrycznego dla piramid Yantra (świadectwo patentowe nr. R -222220).
  Urząd Patentowy RP w uzasadnieniu swojej decyzji stwierdził, że udzielenie Panu Jarosławowi Mirońskiemu prawa ochronnego na znak towarowy nastąpiło z naruszeniem osobistych i majątkowych praw autorskich do wzoru piramid, których autorem jest D. Harald Alke.
  Urząd Patentowy stwierdził ponadto, że nie można mieć najmniejszych wątpliwości, iż Pan Jarosław Miroński działał w złej wierze.
  Jedynym i wyłącznym właścicielem wszelkich praw do Piramid Horusa® jest ich twórca
  D. Harald Alke, Kyborg-Institute, Niemcy!

  Piramidy Yantra są tylko i wyłącznie plagiatem.

  Dotyczy to także większości książek, które w wersji polskiej opatrzone zostały nazwiskiem Miroński i pod tym nazwiskiem wydane przez Studio Astro, a których prawdziwym autorem treści jest D.Harald Alke z Niemiec.

 62. Substancja Wolna pisze:

  Substancja Wolna.
  Witam.
  Nawet nie wiem od czego zacząć, tak fantastycznie się czyta o ludziach którzy mieli być filarami aż Świata, a może Wszechświata. Jeśli miałbym stwierdzić, że jestem niebieska to nie ma raczej z tego tytułu żadnych przywilejów. To smutne stać przed człowiekiem lub nawet spojrzeć na fotografie i wiedzieć – niebieskich nie sposób oszukać, może zdarzyć się to raz lecz kolejny raz to już nie przejdzie. Człowiek staje się wyludniony żyjąc w systemie pozbawionym zdrowych relacji między ludzkich. Niebiescy są kapryśni często nieśmiali, często im samym jest trudno uwierzyć w ich wartość – właśnie jaką ma wartość ludzkie życie. Tkwimy w kole i istniejemy tylko by dokarmiać inne pasożyty. Nawet w tym miejscu nie wszyscy są szczerzy. Co może stwierdzić od kilku lat nieśpiąca.
  To co lgnie do skorupki ludzkiej lub przyczepia się do niebieskich to wyższa orbita, aż mi się spauzowało. Oczywistość jest taka jeśli wpadnie się w niepowołane ręce nie wiedząc że jest się indygo nawet indygo są śmiertelni pomimo wysokiego wskaźnika niespożytej energii. Wieloletni wędrujący ból, odczuwanie energii, która nie jest do strawienia, sny raczej koszmary, ob, ld których się nie chce. Przetestowałam się na milion sposobów by udowodnić sobie że nie jestem niebieska. Prawda jest taka może nie wszyscy chcą słuchać kapryśnych, dumnych upartych lecz pomimo tych niecodziennych bolączek na które jestem narażona 24 h rozpiera mnie duma jak widzę że ludzie nie do końca wciąż chcą być niewolnikami. Impuls działa skuteczniej niż podane rozwiązanie na tacy. Jestem na etapie przemęczenia fizycznego i psychicznego, rzadko się zdarza dzień wytchnienia a o spokojnej nocy można zapomnieć. I tak Ci którzy spadli z nieba by ratować innych sami potrzebują większej pomocy. Ps. wciąż nie uginam karku przed głupszymi.

 63. 1986 pisze:

  Jakbym czytał o sobie, wszystko to co napisałaś jest częścią mojego życia. Nie znalazłem tylko tego że po wymianie kilku zdań z nieznajomym i zobaczeniu nawet tylko zdjęcia potrafię w 100% jaki ma charakter co go trapi, jakie ma nawyki i czy jest prawdomówny.

 64. NAZIR pisze:

  To z jednej strony jest to niesamowite, ale z drugiej strony to też nic nie znaczy. Ludzie zazwyczaj „jacyś” są. Ci Indygo niosą rozwój duchowy do społeczeństwa, a ci „inni” budują domy, mosty, decydują o finansach itp. Którzy są ważniejsi? Których typów ludzi jest więcej? Czy tam dokąd zmierzają dzieci indygo będzie lepiej? Kto o tym ma zdecydować? Pamiętacie zagładę nauki w Aleksandrii i zwycięstwo chrześcijan. I jedni i drudzy chcieli dominować. A teraz czy to ma jakieś znaczenie? Jest jak jest i z tym żyjemy. Może dzieci indygo wywołają kiedyś „rewolucję” i nastąpi zmiana. Ale za 1000 lat ktoś to oceni, powstaną książki i artykuły na ten temat, a będzie jak będzie. Dla mnie życie z tymi przypadłościami jest „okropne”. Nie dość że mam wszystkiego dość, muszę z tym żyć i robić wszystko to, co mi system narzuca. Muszę utożsamiać się z tym życiem choć wiem, że jest to życie niewolnika. Ale gdzie tu można „uciec”? Wszędzie panująca i wszystko wiedząca telewizja. Pan doktor zawsze wie lepiej, pani w banku wie lepiej, policjant ma zawsze rację, a pani w szkole to wielki autorytet. I z kim tu gadać? Taka to przypadłość.
  Jeżeli ktoś ma ochotę wymienić się doświadczeniami to zapraszam do dyskusji na maila: kotpies@poczta.onet.pl

 65. logika pisze:

  Dzieci indygo nie zachowują sie jakby były pępkiem świata. Ona zwyczajnie są inne, często odbierane przez rodziców czy otoczenie jako trudne. Wysokie poczucie sprawiedliwości, mówienie o rzeczach ludziom normalnym nie znanych. Dziwna wyniosłość, jakby duma, ale nie wynikająca z pychy co z wiedzy i intuicji. Posłuchaj, bo wiem , a chcę twojego dobra. Kto kocha pieniądze nie jest dzieckiem indygo. Wartości duchowe, rozwój, miłość , pomoc, radość, szczęście to są wartości. Ludzie typu indygo są nieugięci jeśli chodzi właśnie o te wartości, nie są podatni na żadną religię, bo oni na nic nie są podatni. Kierujemy się wyłącznie własnym radarem. Trudni, bo nieprzekupni, nie dostosowujący się do społecznych norm, które nie są zgodne z naszymi uniwersalnymi normami. Odnoszę wrażenie, ze normalni chcą widzieć siebie jako indygo. Niestety po bliższym poznaniu indygo natychmiast wie, że to normalny. My to zwyczajnie wiemy. Raz tylko spotkałam dziecko indygo staruszkę i dokładnie wiedziałam, ze jesteśmy z tej samej bajki. To samo rozumienie świata, wartości i podejmowanie decyzji szybko za pomocą intuicji. Byłam wtedy dzieckiem kiedy nasze oczy się spotkały wiedziałam, ze jestem taka sama jak ona.

 66. kattka pisze:

  🙂 nareszcie powróciłam do domu……zawsze wiedziałam że jestem inna- często byłam nawet przerażona tą swoją innością w stosunku do otoczenia…. niesamowite. Dokładnie wszystkie cechy to moje cechy 🙂 od dziś jestem spokojna…….. świadoma……………. 🙂

 67. all1soul pisze:

  to wszystko prawda , tacy jestesmy , niektorzy z nas (szczegolnie zyjacy na zachodzie europy albo w usa) sa juz namierzeni i represjonowani za pomoca mind control i targeting individual co moze blokowac (nie w calosci , oj nigdy)niektore z cech jakie posiadamy.pozdrawiam wszystkich a zwlaszcza moja mame i tate i zycze szczescia wszystkim ,ale tylko dobrym ludziom:)

 68. Ciekawa pisze:

  Jestem pod wrażeniem ….i muszę tę wiedzę przetrawić, po czym będę żyć dalej… 🙂 wiele cech psuje do mnie nawet bym dodała kilka. Raczej unikam klasyfikowania mnie i ujmowani w ramy. Moim skromnym zdaniem „Indygo” to etap w rozwoju duchowym potem jest następny. Pozdrawiam

 69. mola pisze:

  O litości, ale bełkot ideologiczny. Zgodnie z tym tekstem, to każdy z nas w jakimś okresie życia jest czy był „indygo”. Zwłaszcza, gdy przechodzi okres kształtowania tożsamości i kryzysy z tym związane.

 70. Monia pisze:

  Stwierdzam jestem Indygo-1972r.dzikie ,nieprzekupne,pełne miłości do rodziny i zwierząt domowników,dzikie z natury,lubię niebieski i fioletowy,mam własne zdanie,chociaż dawniej nieśmiała osobowość,kocham na zabój i na zawsze.Szybko się uczę,umysł geniusza-maluję liczę,robię co chcę bo nic mnie nie nudzi itd

 71. Viola pisze:

  Wspaniały tekst!!! Prawdziwy!! Dziękuję!! Z trwogą stwierdzam po lekturze komentarzy, że jest jeszcze sporo masy ludzkiej do obudzenia, jest co robić na tym świecie tj. w Polsce. Ktoś napisał, że tekst pasuje do każdego 🙂 , gdyby pasował do każdego, to nie byłoby takiego właśnie komentarza: ” Tekst pasuje właściwie do każdego”.

 72. wiem co pisze pisze:

  gówno kurwa prawda mam brata który jest dzieckiem autystycznym, ufam tylko jemu. Opowiadał mi o rzeczach, które faktycznie się sprawdziły. To o dzieciach indygo to jest takie pół pierdolenie nie przekona się nikt kto przynajmniej w jakiś sposób nie jest związany, nie doświadczył tego o co w tym chodzi. Wy pierdolone będzwały nie rozumiecie, że tu chodzi o 3 wojnę światową. Ścierwa szmaty, nie tolerancyjne huje, nazywam tak rzeczy po imieniu bo wy ludzie, najchetniej z dzieci indygo, kryształowych, zrobilibyście śmieci. Jak mają się ujawnić przed wami dzieci indygo i kryształowe skoro zniszczybyliscie ich psychicznie, wam kurwa hamom nie można ufać i stąd temat tabu, bo wiem, że tacy ludzie są, żyją, ale się ukrywają. Chodzi kurwa wasza mać o 3 wojnę światową dobra owszem sam doświadczyłem wielu rzeczy, ale wiem o tym tylko ja. Wybrańcy żyją wśród ludzi ale kamuflują się, bo wy skurwysyny hamy, patolodzy i postkomuniści zniszczycie ich psychicznie. Nie rozumiecie tego? zobaczcie co się dzieje na świecie? na politykę? a propo pontechalnych dzieci indygo na pewno choć raz doświadczyliscie czegoś takiego jak oobe, widzieliscie ducha, ld i coś w ten deseń i to są dla mnie prawdziwe dzieci indygo. A reszta pierdolenia to jest pierdolenie zamiatane pod dywan, będziecie mieli 3 wojnę światową, ale wtedy ścierwa i szmaty będziecie modlić się i błagać o życie, zobaczycie świat w takich kontrastach i kolorach jakie zaskoczoną was samych zrozumiecie wtedy co myśleli i czuli ludzie, którzy zostali w to wciągnięci. Myślicie pajace, że chciałoby by mi się specjalnie wpisywać w google dzieci indygo, żeby tylko poczytać o tych bredniach. Jeszcze kiedyś złożycie oklaski na treść takich słów.

 73. Carla pisze:

  Indygo z pewnoscia! Ale schizofrenia! O glebokim odcieniu indygo. A niektorzy jeszcze nie potrafia pisac po polsku! Super dzieci! Wariatkowo otwiera swoje przestrzenie!
  Potrzebny lekarz psychoanalityk!

 74. Anonim pisze:

  Tak, tak… – kazdy jest wyjatkowy, kazdy jest niezaleznym, bezkompromisowym bojownikiem o lepsza przyszlosc, kazdemu sie po tym artykule otworzyły oczy i poczuł ze to wypisz wymaluj on… kazdy teraz bedzie sie uwazan za wyjatkowe, lepsze od innych dzicko czegostam… zenujace… a gdzie te wszystkie lizodupy i zakłamance podzialy??? odp. przeczytały takie brednie i uwierzyły ze sa szlachetne, inteligentne i uduchowione… powoedzenia

 75. Nie indygo, nie crystal, nie nienormalny pisze:

  Dzieci (jeśli macie 18 lat to wam wspolczuje, iq Macie 85 lub mniej…)zajmijcie się nauka a nie czytacie te krętactwa i glupoty… każdy jest inny, każdy jest unikatowy, każdy myśli inaczej niż inni i wk×\÷$=€ mnie jak ktoś do tego dodaje jakąś bzdurna ideologie… a jakieś indygo czy krysztalowosc- to chyba po to żeby się dowartosciowac. Poczytajcie lepiej coś co da wam coś w życiu a nie takie głupoty ! Howgh, kretyni!

 76. pal pisze:

  Przecież te opisy pasują do wszystkich… jeśli do kogoś to nie pasuje- niech napisze… jak dla mnie podzielenie o szopenie albo jestem „indygo” . Swoją drogą – strasznie to podlaskie!!

 77. Łazi pisze:

  A tak propo tych snów przychodza tez do was zmarli bliscy i tez te demony ktore przestrzegaja przed tragedia… ciezko walczyc z nimi w snach..a czasem nawet przychodza na jawie..poprostu czuje ich obecnosc.. niektore sa spokojne niektore proboje przejac wladze nad moim cialem..zas inne mecza moja dusze miedzy wymiarami..i nie pozwalaja sie obudzic..wiem ze to moze byc smieszne ale tez nie zawsze moge sie tym z kims podzielic..mam wrazenie ze jestem niewolnikiem swojego ciala..

 78. Łazi pisze:

  Kurcze jak kolega mi o tym opowiadal..to tez skojarzylam ta nazwe jako indyk bo smiesznie brzmi..ale tak i owszem rzeczywiscie..prawdopodobnie mam cos z tego indyka..czasami mam wrazenie ze nie pochodze z tej planety.. nie tylko walcze ze systemem ale takze ze soba i z demonami ktore przesladuja mnie co nocy..prorocze sny podroze miedzy wymiarami w sanch..brak zrozumienia i swiadomosc ze posiadam swoj wlasny swiat do ktorego nie pozwalam nikomu wejsc ale znowu tez odznaczam pazur na tych ktorzy sa tak niesamowicie nie świadomi swojego istnienia..wciaz posiadam cel..wyzszosci..cos kaze mi zbawic swiat..a bog jest dla mnie namacalny..

 79. dzieci sa boskie pisze:

 80. Maciej H.-Horawski pisze:

  Opis pasuje do mnie idealnie, z tym jednym zastrzeżeniem, że mam pełną i całkowitą świadomość niebycia żadnym dzieckiem indygo, ani też dzieckiem innego indyka. Nie wyklułem się z jaja i nie spadłem z kosmosu – ot, Stwórca, czy też przyroda, a może oboje działając wspólnie i w porozumieniu, wyposażyli mnie w troszeczkę inny mechanizm percepcji rzeczywistości, pewną łatwość kojarzenia faktów i trochę inny sposób postrzegania. Domniemywam, że to właśnie wyostrzone postrzeganie pewnych niedociągnięć w logice postępowania i rozumowania wcześniej wychowawców i nauczycieli a obecnie ogólnie rozumianego systemu powoduje u mnie niemożliwość bezwarunkowego poddania się tymże. Widząc bezsens i nielogiczność pewnych mechanizmów społecznych przyjmuję je równocześnie jako fragment otaczającej mnie rzeczywistości, jak burzę czy gradobicie, na które kompletnie nie mam wpływu; bo cóż począć, jeśli otaczający mnie świat widzi to samo co ja: widzi, że na tym świecie nie ma niczego, między czym logicznie uprawnionym byłoby postawienie znaku równości, że równość na tym świecie nie istnieje, że nawet dwa granitowe kamienie wyciosane w idealnie tożsamym kształcie różnić się będą wewnętrzną strukturą pojedynczych atomów, a co dopiero człowiek, w przypadku którego nawet pozorne zewnętrzne podobieństwo jest tak rzadkie, że wywołuje sensację, a mimo wszystko ten sam człowiek, który ma świadomość własnej odrębności, własnego niepodobieństwa do innych jednostek, ba, jest z tej swojej unikalności dumny, ten sam człowiek jako podstawę ładu społecznego zakłada egalitaryzm, równość, a więc i identyczność jednostek całej populacji. Vot, zagvozdka 🙂

 81. siostra pisze:

  Długo jestem na ziemi, od wczesnego dzieciństwa towarzyszyło mi uczucie „inności”. Przypadkowo trafiłam na ten artykuł i po jego przeczytaniu stwierdzam, że jestem 100% -owym „dzieckiem indygo”. Podświadomie i intuicyjnie wyczuwałam swoją rolę, ale nie umiałam tego nazwać, określić. Teraz mam już całkowitą pewność kim jestem i po co tu jestem, i że droga którą podążam ma swój cel i sens. Natrafiłam na ten artykuł w bardzo trudnym i ważnym dla mnie momencie życiowym i już wiem, że teraz będzie mi łatwiej. Wiem, że nie jestem sama. Pozdrawiam wszystkich „braci i siostry”.

 82. Sylwia pisze:

  loT, pisząc o kościele i księżach jako mafii miałam na myśli że zamiast nas ludzi oświecac to kościół kryje prawdę na temat duchowieństwa. W dzisiejszych czasach aby przynależeć do kościoła musisz płacić, natomiast ja używam ze Bóg jest wszędzie w każdym z nas i nie muszę chodzić do kościoła aby z nim przebywać. Kościół to tylko budynek. Ale nie o to mi tylko chodzi.
  W zeszłym roku moje życie zmieniło się od kiedy zaczęłam sięgać po informacje kim człowiek naprawdę jest i jaki jest jego sens życia. Energia, czakry, medytacja, anioły i ich bliskość to wszystko były tylko bajki a n dzień dzisiejszy staram się nabywać więcej informacji i praktykować regularnie.

 83. Iwa pisze:

  Pierwsze co mnie uderzyło w tym artykule to to co wiedziałam od zawsze-MIESZKA WE MNIE STARA DUSZA.Stara,mądra,rozsądna taka ,którą drażni głupota, bo myślenie nie boli.Do tego mam poczucie,że patrzę jak życie mija innym, a moje stanęło kiedyś w jednym miejscu.Patrzę jak przez szybę.Mam w życiu dużo zbiegów okoliczności i wychodzę z każdej opresji bo za 5 dwunasta pojawia się rozwiązanie.Wzięłam udział w badaniu klinicznym o skali światowej i przyczyniłam się do rejestracji leku na chorobę rzadką.Mam sny ze zmarłymi,(zmarły tata)rozmawiam z nim…to są całe historie w odcinkach.Jako dziecko byłam zaradna i uzdolniona plastycznie,ale jak na swój wiek za rozsądna.Umiałam i wiedziałam pewne rzeczy od zawsze.Pamiętam siebie bardzo daleko wstecz w czasie-jako dziecko w śpiochach stojące na wersalce i patrzące jak tata stroi choinkę.

 84. Karolina pisze:

  Jestem trochę zgubiona, mam 14 lat i trochę się gubię. Cały czas odkładam rzeczy na później. Chcę coś z tym zrobić, zaczynam od jutra, trzymajcie kciuki!!! 🙂 to tak na wstępie…

  Wydaje mi się że każdy ma w życiu jakaś misje… Jedni ważniejsza drudzy mniej. Ale każda jakoś wpływa na świat . Mam czasami tak jakby prorocze sny (zaleciło zgrozą 😉 już tłumacze, otóż niekiedy budzę sie rano i rozmyślam nad tym co sie w danym śnie wydarzyło . Często są to urywki tego samego dnia. Nie wydaje mi sie ze to już kiedyś przeżyłam tylko śniło mi sie to. Takie bezfabulowe urywki. Np jak robię kilka kroków … Albo ze ktoś w sklepie wychodzi zza rogu, pamietam nawet twarze tych osób . Mam tez tak ze dzieje sie coś w danej chwili i w głowie przelatuje mi ten urywek porównany do złego urywka i dobrego. Tak choćbym miała podpowiedzi czy robię złe czy dobrze.. Wiem, trudne do zrozumienia. Jeśli chodzi o aurę to nie kolory mną kierują tylko czuje będąc obok kogoś delikatna powłokę. Jak ktoś jest zły to ma dziury w swej aurze gdy szczęśliwy jest ona gładka . Gdy zerknę na kogoś widzę jego przyszłość . Widzę go w życiu dalszym. Gdy byłam mała mówiłam moim rodzicom ze jestem inna. Oni mówili ze każdy jest inny . Pisze piosenki o Bogu , śpiewam w zespole . Ale nie wiem czy je kiedyś zaprezentuje…

 85. nowyrazz pisze:

  Pzdr… nowyrazz…. cdn…

 86. W sumie jestem bardzo skromna, choć mam prawie wszystkie cechy dzieci indygo, to niezbyt potrafię to uzewnętrznić – całe życie inna niż reszta rówieśników i tak jest do dziś. Działam w działce pomagania tym, którzy się w życiu pogubili, ale na małą skalę „chałupniczo”.
  Ciągle nie jestem pewna, czy nie wyolbrzymiam swoje umiejętności i moce.
  Wiem, że takich ludzi jak ja jest niewielu i nawet trudno mi tak o tym głosić i „puszyć się”.
  Trochę nie pasuję co do wieku, bo jestem dużo starsza od przytoczonego tu czasu pojawienia się dzieci indygo. Mam też poczucie, że posiadam wiedzę i umiejętności, których nikt nigdy mnie nie uczył – tak sama z siebie, jakbym z tym przyszła na świat, ale „objawiło” się to dopiero po czterdziestce – wcześniej trochę cierpiałam z powodu innej percepcji rzeczywistości niż inni, z którymi przyszło mi być.

 87. Maya pisze:

  Wychodzi na to, ze też jestem Indygo. Mam 40 lat, sądziłam, że dzieci indygo to raczej młodsze pokolenie. Podejrzewałam też, że jestem Starseedem. Od dzieciaka miałam wypatrzone na niebie „moje gwiazdki” . Są niepozorne, ale ja je zawsze wypatrzę. W bezchmurną noc na momencie je znajduję na nieboskłonie i mi się geba do nich śmieje. Parę lat temu sprawdziłam co to za gwiazdki i okazały się Plejadami. Wiele z tego, co piszesz pasuje do mnie. Jestem buntowniczką. Nie znoszę mieć szefa nad sobą, dlatego pracuję jako freelancer tworząc to, co kocham. Opracowałam swój własny system pracy i „sprzedałam” 😉 swoje patenty kilku osobom z branży, bo jeśli działają, to czemu nie mam się dzielić wiedzą i doświadczeniem:). Jestem idealistką, wierzę, że można w ludziach zaszczepiać pasję, inspirować, swoim przykładem dawać im siłę by mogli realizować się w tym, co kochają robić. Dzieci i zwierzaki do mnie lgną. Serce mi pęka, gdy widzę cierpienie bezbronnych istot. W domu mam 3 czworonożne znajdy, każde z dramatyczną historią za sobą. Jakbym miała większy dom, pewnie byłoby więcej zwierzaków.Co do aury, w artykule piszesz, że kolor aury występuje tylko w dzieciństwie. Ja od dziecka widzę aurę, ale widziałam ją zawsze bezbarwną. Po lekturze książki Roberta Brucea- Trening widzenia aury, zaczęłam ćwiczyć z kolorowymi klockami. Wytrenowałam widzenie w kolorze i wychodzi na to, ze moja aura nadal jest Indygo, nie niebieski czy fiolet, ale czysty lśniący kobaltowy. Piszesz o tym, że na pewno nie jesteśmy jasnowidzami… hm… a mi się zdarza. Nie są to jakieś doniosłe wizje, zazwyczaj dotyczą wydarzeń, które nastepują w ciągu najbliższych dni.

 88. Indygo Adam 4 pisze:

  Odnośnie przebudzenia „ze snu planety”, polecam książkę „Cztery Umowy” Miguel Ruiz.
  Jeśli ktoś ma problem ze zdobyciem, proszę się odezwać na maila : misiopajur@o2.pl
  Pozdrawiam Indygo Adam

 89. IoT pisze:

  Masz na myśli że kościół, że mafia budynek? czy że ludzi że mafia?:D
  powiedzmy że żyjemy w mroku nie w ciemności, ale gdzie lub w czym ty widzisz to światło ?
  W sumie na te, jakie tematy masz na myśli? mało przejrzyste to pytanie…

 90. Sylwia pisze:

  Ostatnio zaczęłam się interesować medytacja i czytam więcej o Bogu, Religi i przebudzeniu. Moja siostra twierdzi że jestem dzieckiem indygo. Im więcej czytam na te tematy tym bardziej jestem przekonana ze kościół i księża to tylko mafia która się na nas ludziach dorabia a my żyjemy w wielkiej ciemności !
  Chciałam zapytać na jakich stronach bym mogła zaczerpnąć więcej informacji na te tematy ? Pozdrawiam i z góry dziękuję

 91. IoT pisze:

  28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi którzy według postanowienia jego są powołani. 29.Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a on żeby był pierworodnym pośród wielu braci; 30. A których przeznaczył , tych i powołał, a których powołał , tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił.

 92. Indogo 4 pisze:

  Tatiano, napisz proszę date ur. córki.
  Zobaczmy jaką jest liczbą.
  Zapraszam do kontaktu:misiopajur@o2.pl
  Adam

 93. case 1 pisze:

  Usłyszałem ostatnio, że jestem indygo…wysmiałem. Lecz właśnie jestem po dłuzszej lekturze..i nie wiem nadal. Czuję się dziwnie na tym padole, nie potrafie się dostosowac jeśli mam idiote nad sobą. Przeraża mnie ból jaki jest na tym świecie, gdy widze zdjęcia głodujących dzieci…to mam ochotę łamać kości za to co one czują. W tym wieku powinny żyć, cieszyc sie życiem i się rozwijać. I tu następuje mała zbieżność..od przedszkola promocje do każdej klasy z wyróżnieniem, tylko do 8 🙂 Rozmawiałem i pisałem w 2 językach płynnie – rosyjski i ang…teraz doszedł 3, a chce uczyć się kolejnego.. Potrafie też zdrowy łomot spuścić, ale nigdy pierwszy nie gryzę, jestem spokojnym facetem . Później nastapił bunt…Mam irracjonalne szczęscie…farta zakrawającego o głupote, czy coś…W sporcie też prymus… wyczuwam ból w kimś, cierpienie, czasami czuję się jak czubek, ale po kilku minutach rozmowy mam wrażenie, że wiem i czuję co sie w tobie dzieje, kim jesteś, itd..I to sie sprawdza…Mam wrażenie, że to jakiś film czasami..Miałem w zyciu masę badań i nie wykryto, że jestem świrem. Więc…sam nie wiem, Mam sie dobrze i …jakos to idzie. Czuje sie wybcowany i zmęczony głupotą. Jestem z kwietnia.

 94. Anonim pisze:

  poniżej powinno oczywiście być, zamiast – charakteryzacja dzieci Indygo ; charakterystyka dzieci indygo …wybaczcie staremu dziecku ,ale mnie zmęczenie dniem wcześniej dopada jak innych ..z pozdrowieniami ” Indygo Stańczyk” 😉

 95. Anonim pisze:

  co mam tu dodać,jak już wszystko zostało powiedziane…może tylko tyle – poszukując wytłumaczenia dla swej inności swego czasu zgłębiałem temat dzieci Indygo dość dogłębnie ( taka we mnie natura) zrestetowałem to wszystko i stworzyłem definicję w pigułce charakteryzującą dzieci indygo,czyli i mnie .. tu ponownie w tym opracowaniu ją przeczytałem,tak jakbym sam to pisał – to świetna charakteryzacja dziecka indygo – nic bym nie dodał i nic bym nie ujął ..pozdrawiam wszystkich indygo i do roboty ,bo ludzkość ,a co za tym idzie i świat chyli się ku powolnej degradacji i upadkowi …a najgorsze jest to że ten proces strasznie przyspiesza…

 96. tatiana pisze:

  Jestem matką, moja córka to chyba właśnie indygo. Nie wiem jak jej pomóc ogarnąć chaos który czuję dookoła siebie. Jest coraz trudniej nam się porozumieć. Bardzo ja kocham ale jest też między nami wiele złości. Może ktoś może mi coś podpowiedzieć. Ona ma 11 lat.

 97. Ja.92 pisze:

  Witam Was, dziękuję za artykuł. Niedawno dowiedziałam się, że jestem dziecko indygo. Prawdę mówiąc nie do końca się tego spodziewałam, bo choć zawsze wiedziałam, że jestem inna, to nie mam wszystkich cech dziecka indygo. Przede wszystkim jest to wpojony, przez lata bicia pasem, całkowity brak pewności siebie. Często zdarza się, że dla świętego spokoju ulegam innym i choć później cierpię z tego powodu, bo nie znoszę być do czegokolwiek zmuszana, to nie potrafię się tego nawyku pozbyć .
  Ale reszta się zgadza: niezrozumienie w szkole, łatka zdolnej, ale leniwej, miłość do natury, ogromna intuicja i wielka empatia. Nie do końca jeszcze wiem, jaki jest mój cel w życiu, nadal szukam swojej drogi. Ostatnio zaczęłam widzieć i czuć więcej. Słyszę dzwony, czasem nawet w środku nocy, a w dniu zamachu w Paryżu mimo, że nie oglądałam tv miałam paraliż senny i czułam wielkie cierpienie. Rano wiedziałam, że stało się coś złego.

 98. mati pisze:

  Ja od urodzenia byłem inny.W latach szkolnych byłem prześladowany.Teraz w wieku 26 lat staram się uświadmiaać innych o świecie i o współczesnym niewolnictwie,ogłupianiu ludzkości itp.systemie.Dodam że mam poczucie że jest to moją misją i wiem że otrzymuję moc z wyższych świadomości.Moimi cechami jest wyczuwanie zamiarów innych ludzi,inteligencja,czuję czyjeś wewnętrzne emocje czasami jakiś niepoku j wśród niektórych osób, czesto wyczówam co może się wydarzyć mam także przeszywający wzrok,magnetyzm i lgną do mnie zwierzęta.Chciałbym jednej żeczy.Spotkac sie zpodobnymi ludzmi jak ja i wspólnie walczyć o dobro ludzkości.Pozdrawiam.To wszystko co napisałem jest szczere.Kontaktujcie się ze mną mondeo2010@wp.pl

 99. Inko pisze:

  Czyli mam rozumieć, że kontakty ze zmarłymi, przekazywanie informacji, jasnowidzenie i wszechstronna wiedza i podpowiedzi na pytania na które nie znałem odpowiedzi a odpowiadałem poprawnie to Indygo ?

  Ciekawi mnie scenariusz jaki mi się urodził w głowie:

  Ktoś zbombarduje Syrię, naruszy wulkan na morzu śródziemnym co spowoduje ogromne tsunami, które zaleje Włochy, zmieni Klimat, zmieni prądy na Oceanie, co spowoduje zalanie Wielkiej Brytanii, a dodatkowo jeszcze Isis wypowie czynną wojnę Europie.

  Zmierzcie się z tym.

 100. Jarek pisze:

  Witajcie! chyba jestem indygo choć nie mam potwierdzenia od jasnowidze, jestem ponadreligijny, wierzę w Boga Światłość, obce mi są stadne zwyczaje i niewolnicze nawyki oraz wierzenia. Myśle że moją wizytówką będą artykuły jakie kiedyś napisałem :
  http://www.eioba.pl/httpwwweiobaplusersatrix/articles
  Pozdrawiam i zapraszam do kontaktu jeśli myślicie podobnie 🙂
  Jarek

 101. Bogdan pisze:

  u mnie też się bardzo dużo zgadza, i mam problem z wrażliwością a właściwie jakby percepcją na poziomie wyższym niż inni źle się czuję wśród obcych i nie wiem czy to jakieś energie czy lęki, jeśli ktoś ma podobnie to czy są na to sposoby żeby się zabezpieczyć?

 102. misiopajur pisze:

  Psytrans party i wszystko jasne, prosze o kontakt innych” indigo”, połączmy siły!
  Kontakt: misiopajur@o2.pl

 103. Bali89Tbg pisze:

  Wspaniała dotychczasowa pomocna praca , oby tylko takich więcej. Pozdrawiam z Tarnobrzega – Rafael

 104. Rodan725 pisze:

  W dniu obłudy i obietnic bez pokrycia, pozdrawiam wszystkich-którzy już wiedzą jaki będzie finał tej pseudodemokracji. Pozdrawiam również Tych którzy czytają i wprowadzają w czyn treść najstarszej księgi świata.Wnikliwi obdarzeni zostaną zrozumieniem.Nawet rażąca głupota narzucana innym,nie może sprowokować nas do siłowego rozwiązania problemu,choć wiemy że potrafimy.

 105. psychole pisze:

  Ludzie , porozmawiajcie o tym ze swoim psychoterapeutą, myśle, że go to zainteresuje…

 106. Anonim pisze:

  dzieci indygo nie sa az tak idealne ….. a po drugie nikt sie nie urodzil zly i okrutny …… ja naprzyklad zaczalem zazywac narkotyki itd ….. pije ….. ale to dlatego ze czasami odczuwam ten glod alkocholowy….a moj ojciec byl alkocholikiem …. i zaczynamy ich krytykowac za zle zbudowanie swiata to mysla ze chcemy sie wywyzszyc …. ze sa rasistami pod kazdym wzgledem itd ….. prawdzie dzieci indygo nie opowiadaja o pieknie….lecz o syfie …. problem z wymowa ktos napisal … to jest prawda …. bo jesli masz kogos uczucia na sobie…a ja jestem szczesliwy a ktos smutny to ja po prostu nie wiem kim jestem i co mam dobrac do siebie…i juz sie pierdoli wszystko…to ja jestm smutny….czy szczesliwy…zly…..

 107. Anonim pisze:

  i wlasnie to jest to …. inni tutaj pisza ze czytaja biblie ….. itd …. a ja wogole tego nie podwazam…..poniewaz posylanie swoich mysli w przestrzen to zgubna droga…. czlowiek powinnien byc nauczany w budowanie sily wlasnej od dnia narodzin….bo to jest wlasnie co odczulem….polowa swiata modli sie w przestrzen ….. i czeka na ten cud …..zapominajac ze to w nim tkwi sila ….i czega na zbawienie od boga ktore nigdy nie nadchodzi …. ja sie z ta mysla urodzilem….i same przyklady z bibli sa strachem dla nich itd…… kobieta tez jes mniejszoscia od samej bibli…i tak tego nauczaja ……

 108. Anonim pisze:

  ostatnio zaczalem gadac tez ludzia ze sciemniam … ale i tak nie moge przed tym uciec ….. itd …. ja sie zagubilem w tym wszystkim ….. a tak naprawde nie wystarczy zeby cie system denerwowal …. poznanie prawdy to czytanie energi ludzi ….. tylko trudno do tych energi dobrac mysli….bo jesli ktos jest zly…to nie wiesz czy cie nie lubi czy jest zly na cos innego itd

 109. Anonim pisze:

  ja juz przez odczuwanie energi ludzi na wlasnej skorze nie wiem kim jestem …. i chce popelnic samobojstwo czasami …. i walcze ze stara religia …. i ich krwawych mordach …. nie umiem temu zaprzestac….. spojrzenia itd …a w szczegolnosci kiedy sie otworzylem…… wiem ze mame takie czasy i musimy jednak przedstawiac troche ciemnej strony

 110. Anonim pisze:

  Próbowałam czasem z kimś rozmawiać z pozycji mojego widzenia świata, jednak niestety nie znalazłam zainteresowania, więc dałam spokój. Od 1,5 roku wędruję po Fb i okazuje się , że jest nas więcej, nawet zaryzykowała bym, że sporo. Brak jednak takich ludzi w bezpośrednim otoczeniu, chociaż ostatnio i to zaczyna się zmieniać. Moje obserwacje pokazują, że faktycznie młodsze roczniki od mojego /Ja chyba jestem nieliczna w swoim wieku/

 111. qba pisze:

  Niesamowite, jak niektórzy jestem w szoku czytając swoją charakterystykę. Myślałem że jestem w tym sam. jeśli jest nas więcej i ktoś chce na ten temat porozmawiać to chętnie qba@autograf.pl

 112. Olaaa pisze:

  Daniel D@ – podpisuję się pod Twoją wypowiedzią. Przeszłam przez to samo. Ludzie nie dajcie się zwieść demonom, nie wierzcie w takie bajki. Czytajcie Biblię i ufajcie Bogu.

 113. Karola pisze:

  Większego steku bzdur nie czytałam, w porównaniu z tym nawet bredzenie o dzieciach kryształowych jest jak profesorski wykład .
  Od biedy każdego kto interesuje się około new-age/owymi głupotami można wpasować w ten opis- a im bardziej dana osoba chciałaby być „wyjątkowa”- tym więcej „cech” w sob ie widzi.

 114. Anonim pisze:

  JESTEM INDYGO I TO WSZYSTKO CO PISZECIE TO PRAWDA

 115. ale pisze:

  Obudź się, jesteś zwyczajnym człowiekiem, trochę egzaltowanym, ale jednym z wielu, wszystko jest prostsze, niż myślisz. Tyle.

 116. Bożydar pisze:

  Też jestem Indygo, ale lubię też poruchać

 117. Adziu pisze:

  Widzę że wciąż wiele osób się wypowiada w komentarzach mimo że artykuł jest stary 😉 Proszę, napiszcie do mnie: a.puszkar@wp.pl Pozdrawiam!

 118. Shant pisze:

  Od zawsze czułam się inna, odosobniona, stłamszona przez ludzi, często rówieśników i mimo swojej „inności” nigdy nie czułam się gorsza od innych.Ludzie mnie irytują, często tym,iż próbują narzucać mi sztywne zasady, do których zmuszona się zastosować odczuwałam wewnętrzny ból i zgorszenie. Intensywnie żyję wewnętrznie, od najmłodszych lat.Zwracam uwagę na rzeczy na które często ludzie pomijają, o wolą je akceptować, mimo sukcesywnych wyników szkolnych
  okres edukacji wspominam morderczo. Nie toleruję kłamstwa, hipokryzja sprawia, ze mam ochotę płonąć. Nie mogę znaleźć więzi z większością ludzi których spotykam, już jako dzieciak okazywałam rodzicom swoją inność i nietolerancje, dla niesłusznych kar rodzicielskich, wyłącznie za to, że nie byłam jak moi rówieśnicy i mimo młodego wieku zwinnie potrafiłam wytłumaczyć dlaczego jestem inna.Moi rodzice zmartwieni moją odmiennością, często nazywając mnie krnąbrnym i opornym dzieckiem. Do dziś pamiętam słowa mojej matki krzyczącej: „Kim Ty właściwie jesteś”, jej strach przed wytknięciem jej błędów przez 15 letnie dziecko, które zawsze potrafiło udowodnić słuszność swojej idei. Życie obok mnie to częsta bezradność i bezsilność wobec moich wolnych zachowań, ale również ciepło, dobroć, oddana wierna miłość, czysta przyjaźń i pomoc. Kocham pomagać ludziom, ale nie akceptuję zła, kłamstw, nieszczerych interesownych zachowań.
  Nie znoszę zamkniętych, ograniczonych ludzi, którzy nie chcą i nawet nie próbują dostrzec tego co ja widzę, mimo że ma to ogromną słuszność.

  Mam na imię Patrycja i jestem Indygo.

 119. Maciej pisze:

  Heeeeey witam wszystkich coś jest w tym tekście bo widze ,ze nie tylko ja znajduje w nim opis własnej osoby. Tutaj nie musze sie nawet starać wypowiexzieć bo wiem ,ze też wiecie lub raczej czujecie. Serdecznie pozdrawiam.

 120. Socrates pisze:

  Dzień z życia pracownika korporacji
  Ciągle uśmiechnięte dziewczyny w robocie gadają coraz głośniej, żeby mnie tylko sprowokować. Teraz obgadują już nawet mnie, tylko po to żebym się do nich dołączył. Zaprzedał wszystkie swoje cel, ambicje i ciekawość życia.
  Czuję złość niemal tak gorącą, że zaczyna świecić. Co zrobie? Zwrócę im uwagę żeby poszły do kuchni kiedy sam czytam artykuły z Facebooka? One przecież tylko na to czekają, żeby mnie wplątać w swoje brudne gry i nauczyć posłuszeństwa. To jest ich błaganie o zainteresowanie.
  ZŁOŚĆ
  Jebane psy. Deptałbym te ścierwo. Ludzie bez żadnej świadomości. Życiowi nieudacznicy i królowie wyparcia. Straceńcy błagający o wsparcie złością. Gdyby był ktoś kto mógłby ich uleczyć rozszarpali by go za to że się nad nich wywyższa.
  Ludzkie śmieci bez cienia godności. Niewolnicy, których celem jest tylko panowanie wśród niewolników. Marzący o własnej firmie tylko po to, żeby być przykładem dla swoich kolegów z pracy. Brud tego świata. Muł, który zamyka czyste światło biegu rzeki blokując nurt, który i tak jest nieunikniony. Kołki których jedynym dążeniem jest wpływ na innych ludzi. Władza.

 121. Adziu pisze:

  Witam! Nazywam się Adrian i jestem indygo. Jeśli ktoś chciałby trochę popisać na ten temat, to zapraszam na email a.puszkar@wp.pl Szukam reszty z nas, chciałbym nawiązać jakiś kontakt, pozdro!

 122. Daniel D pisze:

  Zastanawia mnie fakt dlaczego w Polsce, gdzie koscioly sa niemal ze na kazdym rogu ulicy, a o Jezusie z Nazaretu slyszal praktycznie kazdy znajduje takich, ktorzy wciaz poddaja sie naukom „demonow”. Nauka demonow to taka filozofia, ktora podwaza istnienie Boga, jego dobroci oraz taka ktora sprzedaje iluzje, ze czlowiek moze osiagnac stan Boga. Najczestszym sposobem na osiagniecie takiego stanu jest tzw. samorozwoj poprzez medytacje i kontakt z „mistrzami”, „przewodnikami” lub „istotami pozaziemskimi” lub istotami z innych wymiarow materialnych jak i niematerialnych. NASA jednoznacznie stwierdzila, ze na 7 z 9 planet zycie nie istnieje. Na Ziemi nawet na Saharze czy Antarktyce mozna znlezc z latwoscia zycie mikroorganiczne. Oczywiscie mozna wierzyc, ze na innych planetach zycie nie ma cielesnej formy i dlatego nie moze zostac wykryte.I to jest wlasnie furtka, ktora wykorzystuja te niematerialne byty aby zawladnac umyslami ludzkimi.Najwiekszym bledem kosciola ( nie wazne jaki jego odlam) bylo zakazanie nauczania ludzi o istnieniu Demonow i ich wplywu na ludzi. Ludzie z czasem zapomnieli kim one sa, co potrafia i do czego sa zdolne. Osoba pozbawiona wiedzy o ich istnieniu jest narazona na manipulacje z ich strony.Oczywiscie czlowiek stal sie zbyt „inteligentny” by uwierzyc w Demony, ale za to latwo przyjmie nauke – obcej istoty, mistrza czy swojego wyzszego Ja. Jego duma i pragnienie bycia lepszym zaslania mu oczy do tego stopnia, ze przestanie byc czujnym. Wlasnie na braku czujnosci ze strony czlowieka opiera sie wiekszosc filozofi, ktore odciagaja go od prawdziwego zrodla czyli Boga w osobie Jezusa Chrystusa.

  Dodam, ze zajmuje sie starozytnymi kulturami od Egiptu po Majow do Indian Hopi, poznalem sposoby budowania swiatyn na podstawie konstelacji planet, sledzilem piktogramy, priamidy , kregi kamienne, medytacje i jej fizjologiczny wplyw na czlowieka, joge, mantry i ich wplyw na centralny i niezalezny system nerwowy, channeling ( Bashar, J.Z.Knight, Abraham Hics) , fizyke kwantowa, nauki D.Chopra, znam prace Edgara Cacye’go, ktory zastal nawiedzony przez „aniola”, sledze takze pojawienia ufo i oswiadczenia osob ktore przezyly rzekome uprowadzenie, znam tez sposoby pracy szamanow lub tych ktorzy potrafia zaklinac demony i wykorzystywac je do wlasnych celow, znam tez G.Hancocka z jego ayahuasca i znam jego opowisci o spotkaniach z Gaja, znam tez Merkabe Melchizedeka nawiedzonego przez „dwie swietliste postacie”, czytalem Davida Wilcocka, znam tez metody porgramowania dna – mentalne jak i audiowizualne, sledzilem takze bioenergoterapie i jej nastepstwa. Nie wspominam tu nawet tarota, astrologii, sztuk walki czy spirutualizmu oraz innych filozofi czy nauk ktore porowadza do nawiazania kontaktu z „druga strona” – ta niewidzialna. Na samym koncu wrocielm do Biblii, ktora opdowiedziala mi na wciaz nurtujace mnie pytanie – kto za tym wszystkim stoi?

  Proponuje ta sama droge dla „otwartych umyslow”.

 123. Katie Kotynia pisze:

  jedyne co mnie zszokowalo to – jest nas wiecej, a myslalam ze nie ma juz takich dzieci krysztalowych jak ja 🙂

 124. Pieluch78 pisze:

  Niesamowite! Przeszukujac internet w celu znalezienia jakis ciekawostek – znalazlem ten artykul. Oczywiscie tematy dzieci indygo nie sa mi obce bo interesuje sie takimi tematami od dawna ale zaden artykul czy tekst nie moglby tak swietnie i zrozumiale przedstawic mojej osoby jestem az w szoku ze zaczelem czytac jakby to bylo o mnie z wieloma szczegolami i detalami!

 125. Ona pisze:

  Nie podoba mi się wyniosłość i pycha osoby, która tworzyła ten tekst.

 126. tu i tam pisze:

  co za pierdoły , dziw bierze że ludzie to łykają

 127. jarek pisze:

  co za bulshit

 128. Adam T pisze:

  @ kokos
  apropo narcyzmu właśnie, cieszę się że wszystko już masz wyjaśnione i wszystkie klocki pasują.
  teraz śmiało możesz zacząć atakować tym inne istoty
  😉

 129. kokos pisze:

  …albo ma zaburzenia natury psychologicznej, czego nie chce przyznać, więc łatwiej mu tak. Jetem dzieckiem Indygo, bo czuję się obserwowany, to nie natręctwa czy mania prześladowcza wynikająca z kompleksów i niedostosowania, to misja wyższa.

 130. kokos pisze:

  Żadne prawdziwe dziecko Indygo nie uzna siebie za takie. Nie pozwala mu na to wrażliwość i niechęć do przydzielenia do jakiejkolwiek grupy pod względem danego kryterium. Kto mówi „to ja” to zwykły narcyz z niezrealizowaną potrzebą przynależności do czegokolwiek.

 131. cvn pisze:

  nie podoba mi sie to co sie teraz dzieje na swiecie.jestem typem buntownika.czuje kiedy ktos klamie.nie znosze klamstwa.

 132. DarkoBe pisze:

  Piotr… tez czuje sie obserowany… czuje wieczorem dziwne zimno … iiii kogoś lub coś siadające na mnie i wciskające mnie do łóżka oraz paraliż jakiś…

 133. DarkoBe pisze:

  heh … dopiero zrozumialem…ostatnio cos sie zaczelo dziać…zaczalem wyczuwac energie mam… 22 lata 😉

 134. Karol pisze:

  Piotrze, JESTEŚMY OBSERWOWANI WSZYSCY… poczytaj sobie o gangu stalking. chcą nam przeszkodzić, wzbudzić lek i niechęć do czynienia dobra. byłem w Holandii w pracy i przez to prześladowanie byłem na pograniczu wyczerpania psychicznego. teraz jestem w Polsce i jest to samo, ale nie przejmuj się i nie poddawaj. oni są słabi dlatego taka metodą chcą nas zniechęcić. w pracy mnie to spotykało i w sklepie. wszędzie będą, ale pamiętaj by nie wzbudzać strachu bo to przecierz słabość z której ” zle duchy” czerpią siłę. czytam Biblię. modłę się, edukuje w tym kierunku by pokazać i nauczyć ludzi dobra. dosyć skomplikowana droga życia, ale ta droga jest pewna i mimo lęku i strachu jaki czasem naa blokuje musimy zrobić co do nas należy. najlepiej było by się zjednoczyć. ciężką praca do zjednoczenia się ale tylko w jedności poradzimy sobie z tymi przeciwnościami ktore prowadzą do upadku. Pozdrawiam .

 135. Piotr pisze:

  Poprawka do poprzedniego miało być ktoś złapał

 136. Piotr pisze:

  To znów ja muszę powiedzieć że coś jest nie tak , nie wiem jak wy ale ja czuje się obserwowany . Kiedy to pisze czuje się nie dość że obserwowany to jeszcze jakby która złapał mnie za serce i je ściskał

 137. Piotr pisze:

  Jesteśmy inni od reszty nikt nas nie zrozumie bo my czujemy a reszta tylko widzi i słucha . Sam odkąd pamiętam w ciągu dnia czułem się słabo nie wiedziałem jednak czemu lecz za każdym razem kiedy robiło się ciemniej czułem w sobie wielka energię , moc nie wiem jak to nazwać ale wiem ze w tedy łatwiej mi myśleć , oddychać , czuje wtedy wewnętrzny spokój gdyż nie czuje smutku , cierpienia i nieszczęścia innych . Moja rada dla reszty moich braci i sióstr indygo spróbujcie pomagać innym . Pamiętajcie każda pomoc nieważne jaka jest ważna. Ja sam mogę przenosić przez dotyk spokój na innych lecz nie na wszystkich . Pamiętajcie nie dajcie się zdominować tym którzy chcą nas wykorzystać bo oni wiedza że my możemy uratować ta planetę przed nimi.

 138. Karol pisze:

  Mało kto wierzy w nasze cele a tym bardziej nie wierzą Ci którzy nie są gotowi na takie zmiany…
  od dłuższego czasu nie utrzymuje trwałych kontaktów z rówieśnikami jak i z rodziną która mi niestety nie pomaga ponieważ jest zagubiona (tak twierdzę ). Nigdy nie miałem spokoju ani normalnego życia w domu, ponieważ byłem w domach dziecka i zakładach poprawczych, które mnie nie zmiienily po dziś dzień. współczuję rowiesnikom naszej „rasy”… . doswiadczam i edukuje się wierzę . Oprócz zmiany świata musimy zmienić samego siebie, wtedy otrzymamy ” nagrodę” za ciężką pracę i za własne postępowania ( jeśli będą one zgodne z moralnością ludzką ) bo ja mamy za zadanie przywrócić . Nie poznałem osobiście podobnej osoby, wszystkich których poznałem ” nie dali rady ” lub ja byłem naiwny na ich wiedzę… . Moją wiedza jest niewyczerpalna a skąd to wszystko wiem, to tylko naukowo na podstawie wiary mógłbym wytłumaczyć. ciężko jest żyć łatwo i odwrotnie dla naszej ” rasy” . kiblowalem 3 lata w gimnazjum i nie czuje się gorszy a nawet lepszy, bo poszedłem własną ciężką droga życia. pozdrawiam wszystkich ludzi dobrej woli. 🙂

 139. Vtoo pisze:

  Szkoda , że nie wspomniano w artykule o jednym fakcie będącym istotą sprawy – jakkolwiek jesteśmy wyjątkowi i staramy się coś zmienić to jesteśmy tylko narzędziem i etapem początkowym.
  Naszym celem głównym jest przygotowanie ludzi na nadejście innych-już są i się rodzą – to tzw Kryształowe Dzieci – my mamy „przetrzeć” IM szlak w mentalności ludzkiej.

  A w kwestii repliki (nie byłbym Indygo gdybym to odpuścił…hehe)
  Ktoś tam na dole pisał , że robimy z siebie pół-bogów z super mocami i nas wyśmiał….
  OK- nie musisz mi wierzyć- ale ja swoje prorocze sny chętnie oddałbym Ci w prezencie , bo nigdy nie snią mi się wyniki Lotto , tylko same okropieństwa; a że w snach nie ma dat ani godzin to pozostaje ostrzec ( oczywiście znów będąc wyśmianym 😦 ) i czekać bezradnie na tragedie.
  Super nie???

  Kto inny pisał , że jesteśmy egoistami -efektem bezstresowego wychowania…
  Nie życzę nikomu tak „bezstresowego” wychowania jakie sam otrzymałem….

  Zarzut egoizmu, wobec ludzi, którzy bezinteresownie próbują zmienić ten świat na lepsze (prawie zawsze dostając za swoje wysiłki „kopa”) litościwie pominę milczeniem….autor tych zarzutów sam udowodnił,że do NAS nie należy 😉

  Pozdrawiam

 140. Patrycja pisze:

  Tak – to ja.
  Tylko dlaczego ludzie nie potrafią zrozumieć tego, kim jestem…
  Tak bardzo chciałabym im to wbić do głowy.
  Przecież to takie proste…
  Nawet nadano mi imię, które idealnie pasuje do kogoś ponad wszystkimi.

 141. bea pisze:

  to Ja 🙂 w 100% – a dla niedowiarków „umiejętności” rozwijają się wraz z dorastaniem, więc dzieci pozostają sobą 🙂 kłamstwo i oszustwo boli mnie wręcz fizycznie i zawsze jest to uczucie, które ma potwierdzenie w rzeczywistości 🙂

 142. Anonim pisze:

  Witam i pozdrawiam wszystkich Indygo 🙂 – Ja od dziecka wiedziałam kim jestem , nigdy nie pasowałam do społeczności szkolnej , która niszczyła itd.
  Wszystko co czytam idealnie pasuje do mnie – dodam tylko że ja posiadam wiele zdolności nadprzyrodzonych , których nie zawsze rozumiem ale się cieszę że jestem pełna ciepła , miłości .
  Żyję dla ludzi , pracuję dla ludzi , pomagam gdzie mogę i żyję wśród kwiatów 🙂 .
  Czasem gdy opowiadam o dziwnych wydarzeniach widzę jak inni patrzą na mnie z uśmieszkiem w kącikach ust . ( pisze też poezję ) .
  Wiem kiedy ludzie kłamią – widzę to czego inni nie dostrzegają 🙂
  Ja wiem po co tu jestem na tej Ziemi – pozdrawiam wszystkich Indygo – shade

 143. Baron von Orcus pisze:

  Tak wszyscy jesteście dziećmi indygo, ziemskimi potomkami Croma ktory przekazał wam sekrert stali… Dzizas ku… A połowa składać zdań nie potrafi, jak zwykle poczucie niedowartościowania sprawia że trzeba szukać boskości swego pochodzenia.

 144. Przemek pisze:

  Szok, 99.99% to dokładnie ja.

 145. Giselle pisze:

  Ufff, co za ulga! Wreszcie zrozumiałam kim jestem 🙂 A mam już 52 lata … najwyższa pora 😉

 146. Anonim pisze:

  ILLUMINATI. …

 147. Lucja pisze:

  Wow właśnie odkryłam, że jestem 100 % dzieckiem indygo, to wyraźnie zakresla wyzwanie, którego musze dokonać

 148. phoenix84pl pisze:

  Jakiś czas temu odkryłem, że chyba też jestem dzieckiem indygo :). Opis zgodny ze mną w ponad 95%. Dzieci indygo odkrywają też starożytną historię naszego kraju: http://wspanialarzeczpospolita.pl

 149. Anonim pisze:

  Bardzo świetny artykuł, opisujący mnie, w pewnych momentach jak czytałam ogarnął mnie śmiech, bo poczułam sie jak był napisany o mnie,cos niesamowitego:) nigdy wcześniej o takim czym nie słyszałam, mama poleciła mi to do przeczytania, bardzo mnie zaskoczył, mam nadzieje ze jest nas wiecej i złączymy nasze wspólne siły 🙂 na prawdę jestem podtekstycowa. Pozdrawiam wszystkich tych, których mogli przeczytać to i uznać, ze sa dziećmi indygo, pamiętajcie nie jesteście sami! Do zobaczenia!

 150. Strzelec pisze:

  Zapraszam do kontaktu meilowego celem zorganizowania spotkania zainteresowanych .
  Na miejsce spotkania proponuję Warszawę .
  Ludzi z Warszawy proszę o wsparcie logistyczne .
  Kontakt :indygoclub@gmail.com

 151. nxn pisze:

  Witam pierwszy raz trafiłem na ten tekst mam imię Artur , to co jest napisane to cały ja poczułem jakby ktoś pisał o mnie niewiem czy jestem indygo ,ale te słowa opisują mnie w całej rzeczy czy to prawda czy nie , czytając to wiem że nie jestem sam i jeszcze mam więcej przemyślleń, (dowodów) dałem to przeczytać mojej nażeczonej jesteśmy razem 8 lat jak to ogarneła usłlyszałem słowa ,,, to przecierz caly ty sam to napisałeś ,, no nie więc coś w tym jest bo nie jestem sam ..

 152. W kolorze twojej krwi tkwi symbol i odpowiedź pisze:

  Czytają ten artykuł tknęło mnie, że wiekszość cech pasuje do mnie. Zawsze różniłam się od ludzi z mojego otoczenia, którzy nie potrafili mnie zrozumieć. W sumie nie wiem ile w tym tekście jest prawdy i w tym czy, aby to jak ja postrzegam siebie jest tak samo postrzegane przez innych, ale muszę podjąć głębszą refleksję nad tym co przeczyrtałam i nad własnym życiem. Może wyolbrzmiam? Ale czytając ten tekst miałam wrażenie, że czytam jakby troche o sobie 🙂

 153. roya pisze:

  Oh, nagle wszyscy są utalentowanymi dziećmi indygo, jestem bardzo ciekawa tych waszych talentów na tak zwanym realnym gruncie. Tutaj w internecie można przecież wszystko napisać, a ile z tego jest prawdą? Jedna z „was” podała swoje imię i nazwisko, czy to nie jest przejawem naiwności? Przecież to podobno wy manipulujecie, jesteście przebieglejsi, inteligentniejsi i inne takie podwyższenie samooceny.

 154. Marcel pisze:

  To prawda. Nigdy nic mnie tak nie irytowało jak absurd, niesprawiedliwość i niezrozumienie. Mam 20 lat i nie potrafię znaleźć kogoś kto miał by podobny system wartości który mi niezmiennie towarzyszył.

 155. Jasiek pisze:

  To że pewne dzieci są inne to prawda. Wymagane jest inne spokojne podejście do ich wychowania. Wiele tu wątków poszukiwania nadzwyczajności i wręcz zachwyty nad sztuczkami diabelskimi. Tak, czy to sie komuś podoba czy nie, istnieje Bóg Stwórca całego swiata, i isnieją zbuntowane anioły bałamucące nowymi technikami zarozumiałych pyszałków. Bez naciągania i ogłupiania. Dzieci trzeba kochać i pomagać im zrozumieć świat ale z Panem Bogiem. Bez Boga można tylko z Szatanem. Takie czasy. Szukajcie Prawdy a Prada was wyzwoli. Prawda istnieje tylko w Bogu. Reszta to pułapki. Bardzo ryzykują ci którzy wchodzą w sfery nieznane i szukają guza, a nawet śmierci.

 156. Paolin pisze:

  czytam czytam i czytam… i tak dochodzę do pewnych wniosków….
  Przecietni ludzie nie wierzą że może być coś ponad ich przepiękny czubek nosa… tutaj wychodzi jak bardzo jesteście zakomleksieni … Po za tym nie będę wchodzić w szczegóły… Artykuł świetny… 90% się zgadzam … tyle:) Pozdrawiam Bracia i Siostry:)

 157. Dariusz pisze:

  Dzieci Indygo nie istnieją bo jak sama nazwa mówi ze chodzi o dzieci, jak dorastają przestają być indygo? bycie pępkiem świata to cecha niemal każdego brzdąca, jak dorośnie oblatuje z piórek :))
  Jeżeli tak wyglądają ci indygo jak na tym filmie https://www.youtube.com/watch?v=N1uP5wVTjOs
  to ja tu widzę zlot hipisów z elementami sekciarstwa indoeuropejskiego.

 158. szarygo pisze:

  o rane, ale wszyscy sobie podbijaja bębenek ja mógłbym do tego dodać jeszcze parę rzeczy jak błyskawiczne uczenie, telapatia, jasnosłyszenie, umiejetnosci humanistyczne i ścisłe równolegle, rzeczy, które znikają i sie pojawiają (bez zioła), czy nie mozecie uznać po prostu, ze ludzie TACY mogą być? to takie wygodne myśleć że sie jest kimś innym i lepszym. Siądźcie do jakiejkolwiek medytacji i sprawdźcie na ile Was stac…Zen proponuję na początek, bo TO szybko pozbawia złudzeń.

 159. Anonim pisze:

  Sddf

 160. oldwarriorJack pisze:

  Witajcie,
  Tekst dobrze napisany jednakże nie ze wszystkim sie zgadzam. Wiele z tego co tutaj opisałaś jest prawdą, aczkolwiek każdy/a z nas posiada indiwudualne cechy,talenty, zadania i predyspozycje. Jak chociażby nie zgadzam sie z wstretem do dyplomacji. Ja np. mam ogromny talent do niej. Prawdopodobnie dlatego, że jest to temu światu potrzebne. Oczywiście nie daje sobie w kasze dmuchac i nie wdaje sie w dyskusje z kretynami, ale jeżeli rozmowa z kims nawet bardzo ciezka ma szanse cos odmienic wtedy używam swoich dyplomatycznych umiejetnosci i poswiecam swoj czas i energie. Dodam jeszcze ze wielu z nas ma dusze pochodzenia nieziemskiego (tzw. otherkin). Po prostu żyliśmy w innych światach i systemach i zgodziliśmy sie przyjąc misję w obecnym wcieleniu ktora polega na nauczeniu ludzi innego życia pelnego milosci, pokoju i wzajemnej pomocy. Także myśle ze caly fenomen indigo children/warriors można przyrównać do typu misji wcieleniowej. Niektorzy z nas zagubili sie oraz zapomnieli o swojej misji, ja byłem jednym z nich. Nie widziałem sensu życia chorowałem, piłem i o mało nie straciłem życia. Ale już się pozbierałem wiem kim jestem i co mam tutaj do zrobienia. Polecam wam również modlitwe do Archanioła Metatrona, który jest jednym z przewodników duchowych odpowiedzialnych za przemiane ziemi i jest opiekunem zarówno Wojowników Światła jak i Indygo. Tak jako ciekawostke dodam również ze są na tej planecie otherkiny, które nie maja nic wspolnego z misja indygo i zyja wylacznie swoim zyciem oraz takie, które sa z kolei po „ciemnej” stronie. Życzę wam wszystkim powodzenia i wiele miłości na waszej drodze, Peace! 🙂

 161. Dariusz pisze:

  Nie ma czegoś takiego jak dzieci indygo, to naturale dobro i sprawiedliwość mieszkająca w nielicznej grupie wrażliwych ,to naturalny odruch ludzki który jest odesłany na półkę jako lamus ewentualnie ubrany w nwo..

 162. MojeWnętrze pisze:

  Nie popadajcie w skrajności, jeśli ktoś z nas jest wyjątkowy niechaj nie przyćmi go próżność, wielu dobrych tego świata zboczyło z tej drogi.

 163. Adam T pisze:

  … bo w pojedynke świata nie zmienimy – trzeba się grupować!

 164. Adam T pisze:

  Aż dziw bierze, że nikt jeszcze nie wrzucił żadnej propozycji zjazdu w stolicy 🙂
  duzo ludzi chciałoby się spotkać w mieście stołecznym?

 165. alesest pisze:

  Niestety żaden z was nie jest inteligentną istotą wyższą, nie wolno uważać że się nią jest, to się czuje i wje

 166. Kothbiro pisze:

  Jeżeli ktoś chciałby porozmawiać o snach a w szczególności o przeżyciach astralnch wymienić sie doswiadczeniami oraz wiedza na ten temat to proszę o kontakt kothbiro@wp.pl a po za tym proszę wszystkich którzy nie maja pojęcia, najmniejszej świadomości ani odrobiny wyobraźni o życiu takich osób jak my o nie zabieranie głosu i nie narzucanie swoich teori, szkoda waszego czasu.

 167. Mam wrażenie że ktoś pisał o mnie. To niesamowite, czasami karciłam się za to, że jestem inna, niepokorna i nie potrafiłam inaczej. Nie wiem czy jestem indygo. Dodała bym tylko jeszcze, że strasznie nudzi mnie „międlenie” o prozie życia, to jakby nie moja bajka. Uwielbiam i podziwiam ludzi, którzy mają odwagę wyrażać siebie w niekonwencjonalny sposób, bez względu na to, czy są za to lubiani czy nie. Kiedy spotykam „perełeczki” mam przymus działania /za to też się karcę/, bo chcę obudzić.

 168. Lava pisze:

  Ja chyba też jestem Indygo, chociaż nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale mam podobnie jak green:

 169. aaa pisze:

  az mnie ciarki po plecach przebiegly 85% z tego to jak bym o sobie czytal

 170. green pisze:

  nie czytałam wcześniej o ‚indygo’. w moim życiu porobiło się ostatnio tak że oddzielam ludzi od siebie. nie ma dokładnie takich słów którymi mogę opisać co myślę. nie wiem czy jestem -‚indygo’ czy nie -nie zastanawiałam się nad tym. świat jest strasznie okropny dla mnie na co dzień. za dużo smutnych rzeczy mnie otacza, nie mam siły pomagać już innym ludziom. pracuje w zawodzie który wymaga mojej empatii ,ale przeżywam jakiś rodzaj ‚wypalenia się’… – odeszłam z pracy ponieważ moi przełożeni wykazali brak etyki w pewnym zdarzeniu które uczyniło mi bezpośrednio krzywdę.
  kiedy byłam dzieckiem w wieku przedszkolnym podejrzewano mnie o autyzm. miałam wówczas tylko matkę, która chciała mnie oddać do domu dziecka bo za bardzo przypominałam jej mojego ojca -którego nienawidziła… wyżywała się na mnie i starszym rodzeństwie, w końcu oddała mnie na kilka lat do babci. wyrosłam na kogoś kogo potrzebowałam w dzieciństwie….
  od kiedy pamiętam wolałam bardziej przebywać ze zwierzętami, bo większość ludzi jest podła, zakłamana i raniąca . jeśli ktoś inny cierpiał i wiedziałam że jest niewinny swojej sytuacji ,starałam się mu pomóc aby odczuł ulgę , pomagałam skrycie aby nie wiadomo było że to ja pomogłam… za jakiś czas widziałam uśmiech na twarzy tej osoby , wtedy byłam szczęśliwsza.
  czuję wewnętrzną rozpacz kiedy oglądam zdjęcia,czytam wiadomości o złych rzeczach które dzieją się na tym świecie.czuję że chcę coś poradzić, ale zazwyczaj nie mam jak, czuję się sama z tym uczuciem. kto inny powiedziałby -„po co się przejmować , to mnie nie dotyczy”. mnie boli postawa większości, jakby ludzie się zmienili nie było by tyle cierpień w okół.
  Zaczęłam czytać o ludziach wrażliwych i znalazłam indygo – szukałam odpowiedzi, czy są inni ludzie którzy czują to co ja, szukałam i znalazłam wiele opisów… ale czuję że mam w sobie jakiś lęk i że nie pogodziłam się z tym że ostatnio mi stała się krzywda, może kiedyś to w końcu „przetrawię” – wiem że tylko wtedy kiedy winni mojej krzywdy zostaną ukarani i nad tym będę pracować teraz…

 171. Dariusz pisze:

  Indygo wiesz co , to że znam biblię i trochę z niej napisałem to nie twierdzę że jest słowem bożym bo jest w niej mnóstwo sprzeczności jednak jest wiele ciekawych rzeczy podobnie jak w mitologiach, prorokini się znalazła, nie jestem jakimś p…ym indygo bo czegoś takiego niema i tobie również wydaje się że nim jesteś , wg tych opisów z tej strony siebie czytam i tak to widzę. Jak by co to mam na imię Darek a nie Daria.

 172. Indygo pisze:

  Jedną z większych manipulacji tutaj na Ziemii są RELIGIE. Zaraz fanatycy rzucą mi się do gardła i oczu 😉

 173. Indygo pisze:

  Idario – jeżeli wierzysz w to, że Biblia naprawde została napisana przez Boga, czy też przez jego ‚wysłanników’, a także wierzysz w istnenie Diabła, przykro mi, ale jestes tylko samozwańczym dzieckiem indygo… pozdrawiam i życzę, abyś się w końcu obudziła!

 174. ldario pisze:

  Hipnos, coś w tym jest, mam nadzieję ze nie jestem jakimś hybrydą bosko-ludzką , demono-ludzką inaczej jeszcze ufo-ludzką a takie rzeczy kiedyś ponoć się działy jak pisze biblia. Skoro mamy dobre serce to chyba nie jesteśmy źli niestety dla niektórych jesteśmy uosobieniem zła , chyba przez to że szybko się denerwujemy a jeszcze szybciej wybaczamy 🙂

 175. Hipnos pisze:

  Przeszły mnie ciarki, gdy to przeczytałem. Idealnie pasuje do tego opisu od początku do końca. Zawsze czułem się jakiś inny. Rodzice mówili mi, że już w 9 miesiącu życia mówiłem pełnymi zdaniami. Nauczyciele w szkole również zauważyli moją wysoką inteligencje, tylko zniszczył mnie nasz system edukacji. Często doradzam innym, jestem jakby ich oczami, ale nie potrafię pomóc sobie, nie mogę odnaleźć się w tym świecie. Bardzo szybko się uczę np. gry na pianinie (keyboard) nauczyłem się zaledwie w 2 dni. Biorę byle jaki instrument do ręki i po prostu gram. Mam też jakby dar manipulacji innymi i podobnie jak w opisie wiem kiedy ktoś próbuje mnie okłamać. A może jestem tylko chory psychicznie ?

 176. ldario pisze:

  Jestem w szoku, po 37 latach przeczytałem swój życiorys 🙂 aż mi się wierzyć nie chce. Jedynie co mi się tu nie podoba to lekceważenie Boga stwórcy świata który uczynił niebo i ziemię a nad nią słońce, księżyc i gwiazdy by nam świeciły. I jeszcze co mi się nie podoba to te szatańskie rytuały o których mowa na końcu. Pozdrawiam

 177. Anonim pisze:

  ja chyba jestem tym ” indigo”, ale …chyba nawet napewno…ale co z tym zrobic , ze sie o tym wie?

 178. Rodan725 pisze:

  Jestem jednym z „wczesnych”,tego typu. Całe życie w niedosycie, w poczuciu winy z powodu „inności”. Obecnie po dramatycznych doświadczeniach,stałem się obrońcą uciśnionych,nawet z narażeniem życia, czy utraty pracy. Możnaby powiedzieć że mam wizję, jednak to nie normalna wizja szarlatanów, tylko trzeźwe spojrzenie na to co się dzieje i rozsądne przewidywanie epilogu. Jednak do ogromnej ilości ludzi to nie trafia,a mnie niedługo przyjdzie się z Wami pożegnać.

 179. m.a pisze:

  nawet uduchowione i wolne istoty nie powinny tak olewac ortografii jak wyzej…takie obciachowe byki jak np.,,z kat,,zwiaza karmicznie kazdego guru …

 180. furczący abstynent pisze:

  Uniwersalne Prawo? Nie znalazłem nic takiego na tej stronce, może jest gdzieś indziej? Czy to prawo do leżenia do góry brzuchem, jak Latynosi, czy prawo do kopulacji z ośmioletnimi dziewczynkami, jak Muzułmanie w Pakistanie? Czy to jest to Prawo? A może to: Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe? A może: Czyń, co komuś nie miłe, bo w tym masz przyjemność? A może szukanie prawdy w gwiazdach i nie zauważanie jej leżącej u naszych stóp: nie jesteś sam, nie żyjesz tylko dla siebie. „Dzieci-kwiaty” [hippisi] walczyli z wojną w Wietnamie, a Ty z kim walczysz? Co jest Twoim celem? Kto jest Twoim wrogiem? Ludzie, którzy Cię ograniczają – w czym? W możliwości mieszkania w piwnicy ze szczurami? Szukania prawdy w pijanym lub narkotycznym widzie? Zatracania swoich talentów, które za parę lat zlasują Ci się w Twoim podziurawionym mózgu – a może odejdą w stronę gwiazd? Kopulowania z przypadkowymi typami – bez wyrzutów sumienia, tego podłego narzędzia uciśnienia wolnych jednostek? Zwierzęta też nie mają sumienia – oto prawdziwe dzieci indygo.
  Jeśli inni Cię nie obchodzą, to nie nazywaj tego Uniwersalnym Prawem, tylko egoizmem – tak będzie prościej. I krócej. Easy to be hard

 181. Anonim pisze:

  Ten opis pasuje mi do osoby Hitlera… Puknijta się w główkę, póki nie jest za późno ^^

 182. Mathijas 33 pisze:

  Nowa Era to nic innego jak era Chrystusowa.Początek Królestwa Bożego na ziemi (czyt.też Uranti czy Gai). Dosłownie a nie w przenośni 🙂 a więc do dzieła moi Drodzy i Kochani 🙂 Duch Chrystusa jest z nami 🙂 Patrzy na nas Wielki Architekt Wszechświata 🙂
  Pokój,Światło,Miłość,Radość,Harmonia i Kreacja 🙂

 183. K. pisze:

  To jest opis nie żadnych dzieci indygo, a totalnych egoistów, wychowanych tzw. bezstresowo. I nikt mi nie wmówi, że jest inaczej. Ludzie puknijcie się w głowę i oprzytomniejcie.

 184. kosmita pisze:

  Powiem tak nie lubię indygaczy też jestem z gwiazd ale ja pracuje na innej wibracji. Nic do nikogo nie mam każdy niech sobie tam żyje i wykonuje własne misje ale jak przypomnę sobie ostatnie starcie z indygiem to masakra, jest arkturianinem wysłał bym go tam z kąt przybył. Czepnął się ….. kiedy akurat mój mental był osłabiony. Próbował poniżyć mnie kilka razy – paszczór jeden zjaszczużona gadzina – matryca, NIE PRACUJĄCA NAD SWOIM ROZWOJEM. Niech lepiej mi nikt nie wchodzi w drogę z tą wibracją bo użyję mega świadomej mocy która na pewno jest większa od ich zielonego smyrladełka i obrócę w proch bez wahania mimo mojej spokojnej łagodnej wibracji. A prawo karmy dokończy resztę za mnie i koleś będzie lizał moje podeszwy w przyszłych wcieleniach aby rozwiązać węzeł karmiczny.

 185. słońce pisze:

  Przez lata żyłam sobie jakby mnie ktoś prowadził ,tam gdzie taka była potrzeba .
  Trudno mi było żyć ,bo zawsze wiedziałam coś co nie wiadomo skąd ja to wiem.Ciągle powtarzam,że jest coś więcej niż innym się wydaje.Warto popatrzeć, posłuchać i iść do przodu ,pomimo wiejących wiatrów .Cieszę się ,że mogłam poznać kolejną kartkę z napisem- nie jesteś sama:) Wcale nie jest łatwo żyć ,trzeba stale pracować nad sobą. Panować nad gadulstwem,choć często grono ludzi samo już zadaje pytania widząc co się dzieje….

 186. Nicola Tesla pisze:

  Jesteśmy tłamszeni i spychani, ponieważ „możni tego świata” wiedzą już o Nas. Wiedzą i boją się, Próbują utrzymać stary porządek za wszelką cenę. Idiotyzmy biurokratyczne i wypaczenia prawa, krzywdzącego ludzi sprawiają, że na razie Oni czują się bezpiecznie.. Jednak nadchodzimy i nic nas już nie zatrzyma. Od lat projektuje systemy energii odnawialnej z…mojej głowy. Buduję od 4 roku życia.Wierzę Tesli a nie Einsteinowi. Jestem bardzo, bardzo bliski realizacji moich planów. Teraz już wróciłem nad Niagarę i tym razem nie dam się zatrzymać … Westinghouse. Pozdrawiam serdecznie Wszystkich moich Braci i Siostry. Piszcie jeśli znajdziecie czas i ochotę: moris@prime-24.com

 187. Nikola pisze:

  Ktos mi powiedzial, ze taka jestem… Ktos, kto sie tym interesuje, ale nie zgadza mi sie jedna rzecz, byc moze dlatego, ze nigdy sie tym nie interesowalam, nie widze zadnych aur, ani niezwyklych rzeczy, itp. Dlaczego, czy to dlatego, ze nikt mi nigdy o tym nie mowil?

 188. Morfeusz pisze:

  To było jak drzazga w moim umyśle doprowadzająca do szaleństwa, że coś jest nie tak ze światem. Cały czas to wszystko było duszone przez ludzi wokół mnie i jest nadal. A mój umysł chce się w naturalny sposób wyzwolić. Już jakiś czas temu dostrzegłem ten artykuł na eioba. A teraz odkryłem tą stronę Mikołaja dzięki kolejnym kliknięciom ; )
  Ktoś jeszcze odnajduje te cechy u siebie?

 189. michu pisze:

  Jesli ktos ma w glowie troche oleju to po obejrzeniu tego materialu i wielu innych bedzie wiedzial ze to rzad amerykanski wymordowal swoich ludzi, od paru lat sledze ta sytuacje i od paru lat wiem ze to oni sami sobie zrobili i zrobia jeszcze nie jedno.

 190. Limona pisze:

  nie musisz byc idealny 😀 bo nikt nie jest 🙂 wazne zebys postepowal zgodnie z samym soba i walczyl o to w co wierzysz 😉
  natomiast co do nazwy …. dalej pozostaje tylko nazwa 🙂 dziecko indygo – dziecko krysztalowe – wojownik swiatla…..czy to wazne ?? wg mnie istotne jest to co ktos nosi w sobie a nie jak go nazywa swiat 🙂 prawda jest w nas tylko trzeba do niej dotrzec 🙂
  pozdrawiam Limona

 191. Limona pisze:

  hehe a kto powiedzial ze masz ich nie lubiec z nich korzystac?? 🙂
  wydaje mi sie jednak, ze nie sa dla ciebie sensem zycia 🙂
  lubiec wydawac pieniadze, a lubiec pieniadze same w sobie to zupelnie co innego wg nie 🙂

 192. manipulacja heh, czyżby to już było osądzanie?:)

 193. maister pisze:

  moja aura jest jak tęcza tylko ja ją widzę pokazuje wszystko jak w lustrze tylko znacznie więcej
  jestem starą duszą mogę poczuć się wszystkim i wszystkimi jestem kamieniem liściem rodzącą kobietom dla mojej wyobrażni nie ma granic co o tym myślicie

 194. gaba pisze:

  W końcu pełna informacja :}.. brat od dziecka mi mówił że jestem indygo,, i chyba kurczę.. coś w tym jest.. Pozdrawiam :]

 195. Hipokrates pisze:

  Witaj Mikołaj 🙂

  Bardzo sie cieszę że rozpoczełeś ten temat. Interesuje sie tym od ponad roku, i całą pewnoscią, obserwując Ciebie, twoje działania , twoja kreatywność, upór, a także i te troszkę negatywne cechy jak (skłonośc do manipulacji) twierdzę – JESTEŚ INDYGO na 100 %

  Mój syn 3.5 letni chłopiec z duzym prawdopodobieństwem jest dzieckiem Cristal, wykazuje pewne cechy anatomiczne, temat zatem mnie bardzo interesuje i prosze abys Mikołaju do tematu dzieci Indygo i Crystal powracał.

 196. Lamacz Matryc pisze:

  Wiec witaj bracie w klubie! Moze jakis kontakt do siebie?

 197. TajemniczyPan pisze:

  To samo tylko w lepszej jakości.

 198. Karmel pisze:

  W sumie też bym skorzystał. Podobno rezultaty są bardzo szybkie i głębokie.

 199. Sabrina pisze:

  A moim zdaniem przypominasz dziecko indygo 🙂

 200. Rewolucja pisze:

  AE911Truth 11 września – Eksperci o WTC 7

 201. Pablos pisze:

  A jak u mnie część pasuje a część (mniejsza) tych cech nie to co jestem pół-indygo :D:D

 202. qudłacz pisze:

  A ja zabijałem mrówki jak byłem mały więc chyba też lipa… 😛

 203. Karmel pisze:

  Bo ty duszą od turlaków jesteś hahahaha ;D

 204. Karmel pisze:

  Prawdziwy komfort i wolność daje oczyszczenie, ale tak pełną gębą. Wtedy pieniążki zjawiają się na pstryk można powiedzieć, albo wręcz nie są potrzebne.

 205. robin pisze:

  Czy to aby nie jest powiązane z tą stroną:
  http://www.ayahuasca.net.pl
  Chętnie bym się wybrał na taką ceremonię pod okiem kogoś dośwadczonego.

 206. Ania pisze:

  Dziwne. Jakby ktoś pisał o mnie…..
  Ale…. ja lubię pieniążki i mozliwości działania, wolności, niezalezności i komfort jaki dają.
  To chyba nie pasuje ?

 207. gubik pisze:

  Nic dodac nic ujac to JA!!! Zawsze to wiedzialem,tylko myslalem ze ludzie sa nie gotowi na rozmowe o tym. A teraz to juz wiecie dlaczego. Pozdrawiam

 208. Hmm, sam nie wiem, ale chyba nie pakowałbym się do tej kategorii:) Zbyt aktywny jestem chyba i jednak nie idealny;)

 209. Dlottar pisze:

  Bardzo ciekawy jak i bogaty w informacje artykuł. Jesteście Kochani!!!

 210. Karmel pisze:

  Ty jesteś Miki? 🙂

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s