Czy kometa Elenin zmieni oblicze naszego świata?

Szukając więcej informacji na temat komety Elenin i jej wpływu na Ziemię natknąłem się na niezwykle ciekawy artykuł po angielsku. Ponieważ uznałem go za niezwykle cenny postanowiłem go dla Was przetłumaczyć. Z jego treści wynika, iż faktycznie Elenin zmieni oblicze naszego świata…
Oto ten artykuł:
Elenin jest bardzo niebezpiecznym kosmicznym obiektem. Czasami podczas poszukiwania wskazówek musimy przyglądać się temu, jak oddziałowuje dany obiekt. Elenin nie jest widoczna gołym okiem, ale wydaje się mieć wpływ elektromagnetyczny na nasz układ słoneczny w odległości 14 + AUS. Elenin jest również niebezpieczna, ponieważ ma długi okres obiegu (10000 lat), a jej ogon przechodzi przez orbitę Ziemi. Komety nie są kulami lodu i pyłu, tak jak mówi nam NASA. NASA nie ujawni tych informacji, ponieważ nikt nie może absolutnie nic z tym zrobić z wyjątkiem paniki. Usiądź wygodnie i ciesz się jazdą i być wdzięczny, że żyjesz w tym czasie, aby dać świadectwo o tym wydarzeniu.
Kondensator jest urządzeniem do magazynowania ładunku elektrycznego. Komety są elektrycznymi kosmicznymi kondensatorami, które gromadzą i przechowują energię, kiedy podróżują przez przestrzeń. Komety są elektromagnetycznie podłączone do Słońca i planet za pomocą „lin elektromagnetycznych” (JPL, 2005). Ekstremalne pola EM mogą spowodować trzęsienie ziemi. Elenin będąc w linii do pozycji Ziemi i Słońca koreluje z aktywnością sejsmiczną Ziemi. To właśnie na tym są oparte badania HAARP. Elektromagnetyczna energia wpływa na linie uskoków i może spowodować poślizg (?). Przyczyną tego, że Elenin powoduje wstrząsy podczas gdy inne komety nie, jest to, że ponieważ Elenin byław przestrzeni kosmicznej przez długi czas zbierając elektrony i magazynując energię dla rozładowania jej na Słońce w perygeum.
Pole elektromagnetyczne, które wynika z przechowywania tak dużej ilości energii elektrycznej jest podłączone do Ziemi i wpływa na zjawiska geologiczne, jak również pogodę i inne zjawiska. Dodatnio naładowany metaliczny rdzeń komety jest idealny do przechowywania i przyciągania elektronów. Komety podnoszą elektrony w trakcie lotu przez przestrzeń kosmiczną, ponieważ elektrony są przyciągane do metalicznego jądra komety. Im większa kometa i dłuższa jej podróż przez przestrzeń kosmiczną bez rozładowania, tym więcej energii jest przechowywany w komety. Gdy kometa zbliża się do Słońca zaczyna świecić, ponieważ chmura elektronowa jest zasilana przez wiatr protonów ze Słońca. Protony wodoru łączą się z tlenem w wietrze słonecznnym i powstaje woda w ogonie komety, która składa się z widocznych fotonów generowanych przez obwód elektryczny komety. Słońce dostarcza ładunek dodatni i przechowywane elektrony dostarczają ładunek ujemny do uzupełnić obwód elektryczny ze słońcem.
Metalowe jądro komety zachowuje się podobnie do żarnika w żarówce. Kiedy dodatnie i ujemne przewody są podłączone, włókno żarówki produkuje blask fotonów. Intensywność emisji fotonu jest proporcjonalna do ilości prądu doładowanego do obwodu. Komety robią to samo gdy kometa napotka wiatr słoneczny. Kometa daje blask proporcjonalnie do ilości protonów i elektronów oddziałujących w obwodzie. W takim przypadku kometa zwolni zmagazynowaną energię w wybuchu fotonów, gdy liny elektromagnetyczne zapewnią wzrost protonów. Jasność może wzrosnąć o miliony razy, gdy kometa rozładuje swą zawartość na Słońce. Większość z komet nie jest wystarczająco naładowana lub nie znajdzie się wystarczająco blisko do Słońca, by eksplozyjnie wyładować swą energię i po prostu przechodzą przez Układ Słoneczny zbierając dalej energię do następnej okazji wyładowania.
Obraz komety Elenin w podczerwieni sugeruje, że ładunek elektrycznego przez nią przenoszony jest tak duży, że gdy zrzuci ona jego zawartość, wynikający z tego procesu wyrzut fotonów się pochłonie Ziemię, wówczas gdy Ziemia przejdzie przez jej ogon. Dowodem są obrazy Elenin z NASA Google sky w podczerwieni. Kiedy elenin była w odłegłości 14 AUS 14 czerwca 2007, NASA sfotografowała komety, kiedy w podczerwieni. Obraz ten wskazuje, że jej elektryczny obszar sięga 17.000.000 mil z promieniami rozszerzającymi się na ponad 100 mln km od Elenin. Elenin minie Ziemię w odłegłości 21 milionów kilometrów. Kiedy Elenin rozpali i wyładuje swój ładunek elektronów (energia elektryczna) na Słońce, rozbłysk fotonów będzie tak wielki, że natychmiast zamieni on wszystko na powierzchni Ziemi w światło.
Nie martw się jednak. Jest dużo więcej wydarzeń, zanim znikniemy.
Ogromne pole elektromagnetyczne Elenin wytworzone z jego elektronów zbieranych w całym kosmosie powinny powodować trzęsienia ziemi o magnitudzie 10 lub więcej, tak że Ziemia będzie „dzwoniła” z aktywności sejsmicznej przed bombardowaniem fotonów. Jak widać, Elenin jest zupełnie inna niż jakikolwiek inny obiekt, który NASA kiedykolwiek napotkała i publicznie potwierdziła. Nie ma innego obiektu w przestrzeni, z takimi elektrycznymi właściwościami jak Elenin. Dlatego rządy świata budują bunkry w głębi Ziemi. Dlatego Bank Nasion powstał w Grenlandii. Dlatego rząd USA wydaje tyle, jak nie było jutra. Dlatego też nasze pogoda zmienia się teraz. Dlatego mamy niepokoje społeczne na całym świecie. Jeśli nadal nie jesteś przekonany, spójrz na te dowody.
Spójrz na okręgi. Kręgi niebiesko-zielone reprezentują orbity planet w naszym Układzie Słonecznym. Czerwona kropka w każdej orbicie jest położeniem planety. Czerwoną kropką w centrum jest słońce. Pierwszy krąg to orbita Merkurego. Drugą jest Wenus. Trzecią jest Ziemia. Zwróć uwagę na księżyc krążący wokół Ziemi i jego pozycję. To jest ważne. Zwróć uwagę na następne koło. Reprezentuje ono to planetę z pięcioma księżycami. Planeta ta już nie istnieje. Teraz znajduje się tam Pas planetoid. Ostatni okręg to Jowisz. Zwróć uwagę na jego położenie. Czerwone kółko jest na orbitą obiektu o długim czasie obiegu – jak kometa. Zwróć uwagę na ten obiekt i jego ogon.
Co to oznacza? Taki układ wskazuje na określony punkt w czasie. Jest tylko jeden krótki okres czasu, gdy planety naszego Układu Słonecznego ustawią się w tej konfiguracji. Ten rysunek oznacza konkretną datę. Aby określić, w jaką datę ten rysunek przedstawia, użyłem schemat orbity Elenin Jet Propulsion laboratoria. Ten wykres pokazuje lokalizację wszystkich planet i komety Elenin. Jeśli używa się kontroli na modelu i przesuwa model do przodu w czasie 26 – 09 – 11, schemat pokaże taki układ:
Spójrz na pozycje każdej z planet. Każda planeta pasuje do lokalizacji tej samej planety, na banknocie 10 Franków. Mercury jest w tym samym miejscu. Wenus odpowiada lokalizacji na rysunku. Mars jest w pozycji na godzinie 12 i pasuje do rysunku. Jowisz jest w pozycji 2 godziny i pasuje do obrazka. Patrzę na księżyc pozycji na dzień 26.09.11.
Wnioski: rysunek Leonharda Eullera naszkicowany ponad 230 lat temu oznacza termin zdarzenia na 26 września 2011 i jest to na tyle poważne, że data ta została umieszczona na walucie i nikt nie może o tym wiedzieć. Jedynymi ludźmi, którzy wiedzą, są potomkami Iluminatów, którzy wprowadzili te wskazówki na idealnym widoku, by dać ludziom szansę na przeżycie. Nadal nie jesteście usatysfakcjonowani?
Czy nadal wierzysz w niesamowity przypadek?
Jeśli nadal nie wierzysz, że to prawda, czytaj dalej.
Jest to nowy banknot 10 franka szwajcarskiego. Widzisz spolaryzowane fale świetlne wszystkich częstotliwości?
Spójrz na fale rozwidlającego się światła na całej stronie od wysokich do niskich częstotliwości. Światło wydaje się spolaryzowane i obejmuje wszystkie długości fal. To, co przynosi nam Elenin – wysokiej intensywności spolaryzowane światło, będące z zakresu czasoprzestrzeni naszego wymiaru. Niebieska fala reprezentuje świetło wszystkich długościach fal w zakrsesie z ziemskim. Czerwona fala reprezentuje światło Elenin. Światło z ELE jest o 30 stopni z fazy, jak pokazano na banknocie. Kwestia 30 stopni w fazie nie nie jest widoczna w naszym wymiarze czasoprzestrzeni. Tylko coś wibrującego na tej samej częstotliwości może zajmować miejsce w naszym postrzeganiu wszechświata.
Spójrzmy teraz na osobę w oknie. Reprezentuje ona to osobę pomiędzy światami, nie konkretnie na jednym wybranym czasie. Czy widziałeś kometę na tym banknocie? Założę się, że przeoczyłeś. Jest to bardzo subtelne. Spójrz na lewo od punktu, w którym fale świetlne się rozpoczynają. Tam jest jest pomarańczowa i żółta rzecz wyglądająca jak asteroida. Pomarańczowe kropki reprezentują fotony emitowanych z obiektu. Jeden jest rozszerzone do rysunku fali świetlnej, aby wskazać, co te punkty
reprezentują. Fale świetlne rozpoczynają się blisko krawędzi komety.
A teraz spójrz na banknot 50.
Zauważ złamane czerwone i niebieskie zaokrąglone linie. Linie te reprezentują złamane chromosomy. Energia z fazy restartuje organizm burząc DNA i dokonując jego restrukturyzacji.
Spójrz teraz na 100.
Biały człowieka wydaje się mutować w obcego o wysokości 10 stóp, podobnego do stworzeń z filmu „Bliskie spotkania trzeciego stopnia.” To jesteśmy my, gdy wzniesiemy się do przestrzeni czasowej, nie czasoprzestrzeni.
Teraz spójrz na 200 franków. Można zobaczyć obiekt – smugi na niebie, gdzie 200 się znajduje. Obiekt pogrąża się w oceanie i tworzy olbrzymie fale, które niszczą drapacze chmur. Dzieje się tak, kiedy Ziemia przechodzi przez ślad pozostawiony przez Elenin w listopadzie.
Teraz finał. 1000 banknot franka.
Obróć banknot tak, by mócprzeczytać liczbę 1000. Zauważ postać wyglądają na Boga, patrzącą na nową Ziemię. Zwróć uwagę na parę chromosomów, które zostały wyprostowane i nie są już rozdzielane.Jeżeli ten dowód nie jest wystarczająco dobry dla Ciebie, aby to uznać, to prawdopodobnie nie ma dowodów ,które mogłyby Cię przekonać.
VIA Con Dios.
Bóg jest światłem. Ty Jesteś światłem. Do zobaczenia bardzo, bardzo szybko.
*Wpis dodany  23 lipca 2011:
Jest dużo więcej. Oto co Elenin zrobiła z Saturnem podczas zbliżania się jej. Te burze elektryczne wytwarzają pioruny, które są 10.000 razy silniejsze od najsilniejszych na ziemi.
Oto link do artykułu. NASA ma kilka informacji o tym, a są i inne. Ta burza była trzymana w ciszy i nie wielu zdaje się połączyć kropki .. ale tutaj jest:
http://www.universetoday.com/87269/the-sights-and-sounds-of-saturns-super-storm/
Możesz zobaczyć elektryczne burze na tym zdjęciu. Są to punkty kontaktowe dla lin elektromagnetycznych, które łączą się z planetą. Nie możemy zobaczyć tych lin…. jeszcze, ale jeśli dzięki SOHO można zobaczyć liny EM wychodzące z Venus na lewej stronie ich zdjęcia bezpośrednio skierowane na Słońce. Postaram się zdobyć te jutro się.
Spójrz na Saturna. Setki naszych „Ziem” zmieści się wewnątrz tej burzy. Jest to potwór. To zdarza się co roku na Saturnie, który trwa około 30 lat ziemskich. Jednak teraz nie powinno to mieć miejsca! Jest to ponad 10 lat wcześniej i bardzo nieoczekiwane. To jest jak huragan w styczniu w Zatoce Meksykańskiej. To nie zdarza się.
Tego jest więcej …. Ale trzeba będzie poczekać, aż będę mógł przedstawić je Wam. W między czasie spójrzcie na „pelerynę czasu” -artykuł MIT, który pojawił się kilka dni temu na google i zadaj sobie pytanie, dokąd udają się cząstki, gdy czas jest zamaskowany?
Oto link. – http://www.technologyreview.com/blog/arxiv/26992/
Pamiętaj, że aby być w naszym wszechświecie, obiekt musi mieć koordynaty x, y i czas. Bez tego obiektu nie istnieje w naszym postrzeganiu rzeczywistości i nasze zmysły nie mogą go obserwować.
Jeśli elektromahnetyczne pole Elenin tworzy „płaszcz czasu” na Ziemi podobnie jak w tym artykule, gdzie Ziemia się znajdzie? Na pewno nie w czaso-przestrzeni.
Może pójść w to samym miejsce, gdzie określa się cząstki kwantowe … …. Zwanych superpozycją? Gdzie czasoprzestrzeń jest odwrócona. Drugi wymiar czasu. Co to jest pytasz? Co to jest drugi wymiar czasu? To prawdziwa rzeczywistość niematerialnego świata. Miejsce, które istniało przed naszym wszechświatem. Cząstki kwantowe są energią elektromagnetyczną. Jako takie, te cząstki mają dużą elektromagnetyczną masę. Pole EM umiejscawia cząstki kwantowe w superpozycji. Elenin teoretycznie może zrobić to samo, jeśli stosunek ładunek/masa jest podobny do niektórych
cząstek kwantowych.
http://en.wikipedia.org/wiki/Superposition
(Źródło: http://endgametime.wordpress.com/comet-elenin-let-their-be-light/)
Podsumowanie: Przypomnijcie sobie także artykuł jaki już był tutaj zamieszczony o opisie Elenin i jej roli z perspektywy OOBE-naty Jonasza (czytaj całość tutaj). Oto fragment”
(…) Jednak postanowiłem skontaktować się z samymi „kosmitami” w tej sprawie :D . Nie cierpie jak ludzie nazywają ich obcymi, jednak to są te same istoty, które tworzą piktogramy na zborzu albo punkty świetlne śmigające po niebie, albo „orbs” które ludzie utożsamiają z duchami w domu. Te istoty to właśnie źródła tych zjawisk i zostali ochszczeni kosmitami, chociaż mało mają wspólnego z innymi fizycznymi planetami, wg mnie obce cywilizacje to cywilizacje duchowe, bez spodków :) Zapytałem istotę o kometę, chciałem, aby odpowiedziała w same centrum mojego pytania, jednak ze względu na różnicę pomiędzy nami ukazała mi odpowiedź metaforycznie, wręczając mi, albo raczej wciskając w „głowę” rotę (kulke spakowanych informacji).
Otwierając rotę wyświetliła mi się projekcja wydarzenia, zobaczyłem atom, bardzo małe jądro w środku i kilka drobniutkich elektronów które jak chmurki krążyły po swoich orbitach. Potrafisz to sobie wyobrazić prawda? Jądro widziałem jako pomarańczową kulkę, a elektrony jako niebieskie punkty, były niewyobrażalnie małe do jądra, jak mucha do stadionu, ale dzięki postrzeganiu astralnemu byłem w stanie to dostrzec. Będąc w tym atomie czułem jego naturę, czułem oddziaływania. W pewnym momencie między elektronami pojawiła się mała, dziwna cząstka, jasna, biała. Powoli zbliżała się do jądra, a kiedy go dotknęła, rozbiła równowagę w całym atomie. Atom w ułamku sekundy przemienił się, zmieniła się natura energetyczna tego atomu, jądro stało się większe a w tym ułamku sekundy gdzieś obok zostało wyemitowane światło.  To była chwilka, błysk i został wprowadzony nowy porządek, stworzony został nowy atom.  Zupełnie jak to opowiadał mi nauczyciel na lekcji fizyki. Chyba neutron (teraz nie pamiętam czy neutron czy coś innego) uderza w jądro i dochodzi do rozpadu, tworzą się nowe atomy. Chwilę później kiedy dotarło do mnie co się stało jądro zaczęło świecić oślepiającym blaskiem, a elektrony zmieniły się w małe kulki.
Nagle zorientowałem się że cała sytuacja powtarza się na nowo, tylko że w innej scenerii – widziałem bowiem Układ Słoneczny. Tym razem słońce było jądrem, planety elektronami. I pojawiła się też kometa, okrążała słońce, co prawda nie rozbijała go, tak jak neutron jądro atomu, jednak prowadziła do zmian. Na poziomie fizycznym, te zmiany nie są widoczne w układzie słonecznym, ale na poziomie energetycznym zmiany są dokładnie takie same jak w jądrze podczas rozpadu. Kometa wpływa na nasz Układ Słoneczny, tak jak ten neutron rozbijający jądro, prowadzi do transformacji natury całej okolicy, zwiększając jej energetykę. Energetyka wzrosła gwałtownie w układzie słonecznym i chwile potem opadła, widać było „przenaturzenie” całego układu, odczuwało się zmiany w świadomości, w strukturze tej przestrzeni. Obserwowałem kometę, po czym doszło do kolejnej zmiany scenerii. Zamiast komety, wyświetlił mi się przed oczami plemnik, uderzający w komórkę jajową, po czym zobaczyłem krew i masę pulsujących, mikroskopijnych naczyń krwionośnych, zobaczyłem czerwoną sieć, która oplata komórki w ciele, dostarczając potrzebne substancje do komórek przez krew, po czym nagle nałożył mi się na to kolejny obraz, małe żyłki zamieniły się w ulice, komórki w domy i ujrzałem przed oczami miasto, pulsujące za dnia i w nocy ulice dostarczały ludzi do domów, jak substancje odżywcze do komórek, w całym tym pulsie, słyszałem bicie serca, skoncentrowany na tym wrażeniu zobaczyłem obracającą się ziemie, za każdym razem kiedy się okręciła dochodziło do uderzenia serca (odgłos bicia serca odpowiadający obrotom ziemi).
Być może dla Ciebie te informacje są niejasne, jednak dla mnie tworzą wielką całość. Świat przejawia się na różnych poziomach jednak zawsze działa na podobnych zasadach :
atom – układ słoneczny
miasto – organizm
puls – obroty ziemi
Istota starała mi się przekazać, że ta kometa jest na swoim miejscu teraz i że wszystko jest w idealnej harmonii, energia rośnie, świat się transformuje, a jednym z inicjatorów tych zmian jest właśnie ta kometa. I to jest przekaz, który otrzymałem od tzw. „kosmity”, – od istota, która  była właśnie na 4 poziomie i dużo energii kosztowało mnie to wszystko. Dane są jakie są, mam nadzieje że coś udało mi się Tobie przekazać.
Jonasz
To wszystko razem daje dość ciekawy punkt widzenia roli Elenin w nachodzących przemianach. Jakkolwiek tezę o wejściu w Nowy Wymiar można traktować nieco ostrożnie, to cała reszta i elektromagnetyczne oddziaływanie tej komety na naszą planetę wydaje się być sensowne.
Warto jeszcze dodać do tego, że 26.12.2012 nastąpi kolejne zrównanie w jednej linii Słońca i Elenin zanim opuści ona całkowicie Układ Słoneczny i poszybuje w daleką kosmiczną przestrzeń. Bardzo blisko daty wyznaczonej przez Majów, nieprawdaż…?
Jednym słowem – bardzo wiele tych zbieżności niesamowitych i aż nie chce się , że to wszystko przypadki. Głowy za to nie daję, aczkolwiek wiele wskazuje na to, że Elenin nie jest kolejnym nic nie znaczącym dla nas obiektem przemierzającym przestrzeń kosmiczną…
Ale jak zawsze – czas pokaże, kto tutaj miał rację, a kto się mylił.
Reklamy

37 odpowiedzi na „Czy kometa Elenin zmieni oblicze naszego świata?

 1. Max pisze:

  Czy to oznacza, że przeżyłem zderzenie komety z Ziemią? ;D

 2. CELINA pisze:

  jeszcze benda wojny rok przed kometa ukaze sie krzyz na niebje caly swiat go bedze widzal przez pare dni badajacy to zjawisko benda badac ludzkos odczuje swe gzechy umjerac benda z przerazenia po roku medja podadza ze kometa sie zbliza to sie stanie w jednym czasie kiedy banky upadna trzesena ziemi slonce czarne ksezyc krwiysty ciemna mgla okrazy ziemie stanie to sie w zimny wieczur 40 stopni zimno przez 3 dni nie wyglandac przez okno bug oczysci swiat od gzechu caly swiat zyje w gzechu nastanie nowe zycie pozostali benda sie szanowac przez 1000 lat proponuje przeczytac pismo sw proroka jzajasza i przeczytac ksazke pan powtornie przyjdzie ostrzezenie matki naiswietszej w oparciu o objawienia z fatimy dla naszych czasow zostancie z bogem Celina dania

 3. Dzimis pisze:

  no no, i kiedyż ma nastąpić owa gargantuiczna katastrofa , ów fotonowy impakt?

 4. f_mk pisze:

  Tragicznie czytało się te dyrdymały. Masa błędów (interpunkcja, błędy stylistyczne itp) no i naciągane fakty, jak zawsze w takich sytuacjach. Przed wrzuceniem tego na stronę można było poświęcić parę minut więcej na sprawdzenie tekstu, jak nie przez autora to może przez inne osoby.

 5. orin pisze:

  To kolejny termin jaki nie sprawdził się, albo źle przeprowadzone obliczenia albo w tej łamigłówce chodzi o całkiem coś innego.

 6. Abi.M.Sahim pisze:

  Kurde – czekałem, czekałem i się chyba nie doczekam… To kiedy Ta kometa Elenin ma w końcu zniszczyć świat?

 7. Pytker pisze:

  Z wierzacymi nie ma co walczyć. Dawno przegrali xD. Wierzący to duże dzieci. Nie wyrośli z bajek.

 8. Pytker pisze:

  AVE satan wracam do swojego Pana. Lol

 9. Janek pisze:

  I mamy 4 październik – już po wrześniu 🙂
  Demoniczni ludzie (wojujący ateiści) się uaktywnili bardziej, to ich przedśmiertne drgawki?
  Walczą z wierzącymi w internecie.

 10. Wszystko to tylko informacje – jak się nie sprawdzą – napiszemy. Niemniej kometa wg mnie jesli już będzie raczej znakiem samym w sobie a nie kataklizmem – pisałem już o tym wielokrotnie

  pozdrawiam

 11. paweł pisze:

  może i ciekawe ,ale dawanie ludziom nadziej na leprze jutro ,lub pisanie o kometach ,kataklizmach może kogoś bardzo rozczarować,podobnie jak nasz rząd obiecuje przed a po żyje własną rzeczywistością .nam Polakom potrzeba wielkiego poruszenia

 12. Może tak, może nie. Will see

 13. paweł pisze:

  wielka ściema

 14. paweł pisze:

  Jest tam kto czy wszyscy już wyparowali,jak ta kometa oraz zmienili się ,,PARANOJA ,, nie żlę wkręca

 15. artic pisze:

  jesteś jeszcze?

 16. doodee pisze:

  no i?….

 17. O Rzesz pisze:

  Dotyczy komety Halley’a.

 18. Ktoś pisze:

  5 Słońce Majów wyznacza koniec cyklu i początek nowego. Nie ma się czego obawiać. Szczury mogą sobie darować spierdalanie w głąb Ziemi. Nie ma takiego miejsca w którym by się udało im ocalić swoje satanistyczne cielska. Był czas na nawrócenie się, czas na pomoc gnębionym przez lichwiarzy teraz będzie czas zapłaty – wiekuistej – w piekle.

  Swoja droga odnosząc się do ikonografii chrześcijańskiej to Elenin reprezentuje w niej św Jerzego pokonującego smoka (szatana). Innymi słowy jej wizyta dopełnia Armageddon. Po nim nastanie nowe – dla tych grzecznych oczywiście. 😉

  Są też inne odniesienia do niej wynikające z innych religii ale w każdej z nich łomocze szatana, jahwe, adonisa., jehowe czy jak tam tego baphometa aktualnie wyznawcy nazywają.

 19. Ktoś pisze:

  Jeśli byłeś grzeczny zapytaj o to swoje serce a może udostępni Ci ściągawkę. Każdy już jest nią zainfekowany ale nie każdemu uda się odnaleźć do niej drogę. ;p

 20. alienshape pisze:

  Potwierdzam, rysunek z banknotu nijak nie pasuje do przedstawionego schematu orbity Elenin.
  Ktoś ma pomysł co jakiej daty dotyczy rysunek z banknotu?

 21. Guest pisze:

  dziwne mam to samo, idealnie kropka w kropke, zastanawiam sie nawet czy przypadkiem gdzies podswiadomie nie chce w to wszystko wierzyc wiec swiadomie nie prowadze zadnych wiekszych akcji zabezpieczajacych mnie i moich najblizszych przed reorganizacja naszego ukladu slonecznego 🙂

  bynajmniej dziwna sprawa, istnieje inne jednak wytlumaczenie tego fenomenu.

  poddanie sie zmianom raczej powinno byc poprzedzone spokojem ducha i radosnym oczekiwaniem na widowisko – tak jak oczekiwanie na sw. mikolaja u dziecka ktore nie poznalo jeszcze dualizmu swiata w ktorym zyje 🙂

  pakowanie sie, zbieranie zapasow, plany ewakuacyjne, jakiekolwiek dzialania na swoj sposob sa zwiazane ze strachem lekiem i obawami przed zmiana rzeczywistosci w ktorej czlowiek zyje – wydaje mi sie ze takie polaczenie wiaze osobe z czestotliwoscia ktora ma sie zmienic, im bardziej bedzie z nia zwiazany tym mniejsze ma szanse sie od niej uwolnic

 22. Słusznie, niemniej ja lubię zajmować się jednym i drugim – oba aspekty są niezmiernie ciekawe;)

 23. Lamacz Matryc pisze:

  W zmiany wierze a moze raczej wiem ze nadchodza,a wlasciwie juz tu sa i oddzialowuja naludzi.Ale w daty ,dni,godziny itp poprostu nie zawracam sobie glowy bo to poprostu nic nie daje.Jezeli czujesz wewnetrznie potrzebe zmiany i otwierasz sie na nowe to swietnie i znajomosc daty nic Ci w tym nie pomoze bo tego nie da sie od tak przyspieszyc w tobie.Co zrobisz jak bedziesz wiedzial?Skupisz sie mocniej i bedziesz mocniej medytowal?Zostawcie daty ,troszcie sie raczej o dzien dzisiejszy bo dzien jutrzejszy sam zatroszczy sie o siebie.

 24. Bliźniak pisze:

  PRZECIEŻ ZGADZAJĄ SIĘ JEDYNIE 4 PIERWSZE PLANETY!!! Reszta została „dopasowana” do teorii a raczej pominięta. PO PIERWSZE TO NA PIERWSZY RZUT OKA WIDAĆ, ŻE ORBITA W JEDNYM I DRUGIM OBRAZKU JEST POKAZANA POD INNYM KĄTEM. Banknot lub ten model powinno się tak obrócić aby te orbity się pokryły. PO DRUGIE TO AUTOR POTRAKTOWAŁ SATURNA JAKO JOWISZA!! OZNACZENIA POSZCZEGÓLNYCH PLANET WIDOCZNE NA BANKNOCIE (są to chyba greckie literki) MOŻNA ODNALEŹĆ W WIKIPEDII (pod hasłem układ słoneczny). POPRZEDNIA ORBITA NIE ZOSTAŁA ZNISZCZONA!!! TO JEST WŁASNIE JOWISZ. Zarówno u Jowisza jak i Saturna w tamtych czasach znano tylko tyle księżyców. (patrz wikipedia: galileuszowe księżyce jowisza oraz księżyce Saturna, do 1680r odkryto własnie 5. Podejrzewam, że po tym czasie powstała właśnie ta ikona). Planetoidy moim zdaniem zaznaczone są na banknocie jako WIELKA BIAŁA KROPA na godz. 2. Ale to tylko moje skromne zdanie. Pozdrawiam wszystkich. 🙂

 25. Ania pisze:

  Oj , abyśmy tylko przy tej zmianie życia nie potracili…..
  Zapasy zawsze warto zrobić, ja i tak robie co roku zapas warzyw na zimę. No i trochę słoików.
  Nie z braku poczucia bezpieczeństwa, ale z wygody. Jak wrócisz późno z pracy do domu, to zawsze masz co zjeść bez gonienia do sklepu.

 26. kazek pisze:

  Suma sumarum rysunek na banknocie przedstawia inną kometę. (Halleya?)

 27. kazek pisze:

  Panie Kolego proszę nie mylić Jowisza z Saturnem!
  cytat:
  „Zwróć uwagę na następne koło. Reprezentuje ono to planetę z pięcioma księżycami. Planeta ta już nie istnieje. Teraz znajduje się tam Pas planetoid. Ostatni okręg to Jowisz. Zwróć uwagę na jego położenie.”

  Co !!!???
  Symbole astrologiczne planet się kłaniają.

 28. Gość pisze:

  Dziwię się, że od dłuższego czasu jestem taki spokojny i pogodzony. Wszystkie informacje wydają się zbiegać w czasie i przepowiadają zaskakujący finał. Przecież, jeśli człowiek dostrzega zagrożenie to jego instynkty, czyli strach powinny starć się wywołać reakcję obronną. Dostrzegam, co może się stać, co może przynieść wrzesień, październik, listopad, ale jednocześnie nie planuję żadnych działań obronnych. Znam siebie doskonale i wiem, że zawsze w sytuacjach awaryjnych mądrze zarządzam ryzykiem i mam przygotowany skuteczny plan działania. W tym wypadku jednak jestem spokojny i pogodzony z możliwością wystąpienia drastycznych zmian.

 29. quest pisze:

  Kilka bzdur. Elenin nie bylo znane w 2007 roku. Odkryte zostalo przez rosyjskiego astronoma 10 grudnia 2010 roku. Nie sa mozliwe trzesienia ziemi powyzej 10 w skali Richtera. Reszta artylu;u tez mocno naciagana i typowo ezoteryczna new ageowa.

 30. Ziutek pisze:

  Jeszcze kontynuując… Jeśli Elenin rzeczywiście ciągnie za sobą jakieś inne kamienie, czy też statki kosmiczne, to spotkamy się z nimi właśnie około 3.11. Wtedy Ziemia znajdzie się w miejscu, w którym przelatywać będzie Elenin 17.10. „Przypadkowo” ta data to moment, w którym Elenin będzie najbliżej Ziemi 🙂 Czyli moja wersja jest taka: od 11 września dostajemy energetycznego kopa, niektórzy przenoszą się w astrale, niektórzy mają czas odkupienia, następuje sąd ostateczny. Tych, którzy nie ewoluowali (czyli zapewne większość) czeka rozpierducha na początku listopada. Teraz jeszcze tylko przydało by się dowiedzieć jak znaleźć się w tych 10% 😉

 31. Ziutek pisze:

  http://forumzn.katalogi.pl/III_Wojna_%C5%9Awiatowa_rozdzia%C5%82_VII_-t13548-s79.html

  Jeśli ktoś jeszcze nie widział na tym forum jest świetna analiza różnych zjawisk związanych z Elenin autorstwa ‚eonmarka’.

  Generalnie według mnie wszystko zacznie się 11.09, a zakończy około 5.11. Te niecałe dwa miesiące, zgodnie zresztą z przepowiedniami mogą być dość ciężkie fizycznie, a mianowicie rozpierducha, głód itp. I teraz – robicie jakieś zapasy? Ja intuicyjnie czuję, że powinienem i właśnie zaczynam 🙂

 32. Jahid pisze:

  Polecam spojrzeć na fotki banknotów w negatywie (odwrócenie kolorów), niektóre rzeczy lepiej wtedy widać. A ciekawe jakie przeczucia będzie miał Jackowski w dzisiejszym programie na temat Elenin i daty 26 IX 11

 33. Sabrina pisze:

  Ja też odczuwam jakiś dziwny błogi spokój odnośnie tej Elenin. Miejmy jednak nadzieję, że to jest znak zgodnie z przepowiednią Hopi, o czym wspomina Mikołaj.

 34. Jakiej katastrofie? Ja uważam, że to raczej znak z zmian zgodnie z przepowiednią Indian Hopi

 35. Mirjand pisze:

  Tak się zastanawiam, czy banknot 200 franków nie przedstawia piramid ?

 36. Anka Antoniewska pisze:

  Być może dlatego frank tak zwyżkuje ! :)))
  Poważnie jednak pisząc, jestem dziwnie spokojna, że nic wielkiego się nie stanie. Zajmuję się ezoteryką od przeszło 30 lat i myślę, że wiedziałbym z „innych” źródeł o tej katastrofie.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s