Fala 2012 – Joanna Rajska zapowiada potężne zmiany na Ziemi!

„Jest to zjawisko o rozmiarze galaktycznym. Fala jest generowana z dwóch pionów galaktyki. W stosunku do całej galaktyki jest zjawiskiem ciągłym, ale w poszczególnych jej rejonach „bywa” rzadko i doraźnie, raz na kilkadziesiąt tysięcy lub kilkaset tysięcy lat.Jak z tego wynika, w naszej linii ewolucyjnej, jest pierwszy raz. Została wygenerowana w naszym kierunku 20 lat temu.
Jej czas przejścia przez ziemię został dokładnie skorelowany z cyklem precesyjnym, który mniej więcej regularnie, co ok. 11500 lat powoduje lekkie wahnięcie się osi ziemi. Jest to polowa cyklu. Cały cykl twa ok. 25000 lat. To zjawisko może być katastrofalne w skutkach. Mogą wydarzyć się gigantyczne kataklizmy. O dawniejszych kataklizmach wiemy z badań geologicznych i przekazów od dawnych cywilizacji. Czas nadejścia fali został do tego dopasowany, tak, aby oba zjawiska „załatwić za jednym zamachem”. Niedobrze byłoby gdyby cywilizacja nękaną była przez takie niebezpieczeństwa raz za razem. Na ten czas, bowiem dostaniemy ochronę”
Oto jeden z opisów fali przeprogramowującej naszą rzeczywistość, jaka ma przejść przez Ziemię w 2012 – według Joanny Rajskiej. Pani Joanna od jakiegoś już czasu działa na Pomorzu (i nie tylko) wraz ze swoją córką Moniką oraz Jackiem Czapiewskim – dzieląc się swą przewidywaniami co do przyszłości naszej planety, jak i kompletnie wiedzą odnośnie fizyki naszej rzeczywistości. Już niebawem dostępna będzie świeżo napisana książka tej trójki pod tytułem „Między chaosem a świadomością. Hiperfizyka”. Z działalności tych ludzi wynika, że starają się oni po pierwsze poinformować ludzi o naturze fizycznej nadchodzącej transformacji Ziemi oraz położyć fundamenty naukowe i mentalne pod Nowy Świat>
Już w ten czwartek w programie Mikołaja Rozbickiego „Czas Przebudzenia” w Radiu Bez Cenzury Pani Joanna Rajska wraz z Jackiem Czapiewskim będą gośćmi specjalnymi i opowiedzą nam o nadchodzących zmianach w 2012 roku! Zapraszamy!

Poniżej kilka słów o sobie pani Joanny:
Jestem psychotronikiem ze specjalnością psychologii alternatywnej. Ukończyłam Studium Psychotroniczne Doradztwa Życiowego „Chiron”.
Moje życie upływało w tempie i z przeciążeniami właściwymi wirówce treningowej dla kosmonautów. Robiłam przeróżne rzeczy. Od studiowania biologii po zawodowe uprawianie sportu. W międzyczasie kierowałam własną firmą, uprawiałam sporty ekstremalne i nie raz znajdowałam się w sytuacjach trudnych i zagrażających życiu. Zjawiskami paranormalnymi i filozofią interesowałam się już w dzieciństwie. Czytałam „za mądre” książki i robiłam eksperymenty.
W wieku dorosłym, na pewien czas, zajęłam się sprawami wyłącznie materialnymi. Urodziłam dziecko, dziewczynkę, u której już we wczesnym dzieciństwie objawiły się wyjątkowe zdolności paranormalne i wysoki poziom świadomości. Moje ponowne kontakty z parapsychologią odnowiły się w wyniku uprawiania medytacji transcendentalnej. Potem zasypała mnie lawina wydarzeń w wyniku, której straciłam wszystko, na co do tej pory pracowałam. Nie była to, bowiem moja prawdziwa droga życiowa. Około 7 lat żyłam w odosobnieniu kontaktując się z ludźmi tylko sporadycznie. W tym czasie przeformowywałam swoje wnętrze. Był to proces bardzo trudny. Najtrudniejsze było to, że nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Nie miałam żadnych doradców i konsultantów. Nikt nie potrafił mi tego wyjaśnić. Wspominam o tym, dlatego, że może ktoś z moich potencjalnych czytelników widzi podobieństwa do swojego życiorysu i też jest w podobnym kłopocie. Może dzięki tekstom tu zawartym uda mu się zrozumieć ten proces.
Przeszłam przez wszystkie stopnie rozwoju duchowego i miałam ogromną ilość doświadczeń transcendentalnych i mistycznych. Wydaje mi się,że upoważnia mnie to do samookreślenia jako ezoteryka i gnostyka. Nie mogę się jednak tymi tytułami wylegitymować, bo dyplomów w tych dziadzinach na ziemi nikt jeszcze nie daje. Ziemski dyplom mam jako psychotronik. Moją wiedzę i doświadczenia można zweryfikować zapoznając się z artykułami zawartymi na tej stronie. Nie są one, jak czytelnik się zresztą zorientuje, artykułami przepisanymi od innych autorów, lecz są to moje własne przemyślenia i badania – oczywiście skonfrontowane z ogólną wiedzą na poruszane tematy.
W 2007 r. rekomendowano mnie do encyklopedii Who is Who.
W 2010 r. osiągnełam tzw. formę wyzwoloną tj. najwyższym możliwy stan bytowania w świecie materialnym. Wedle klasyfikacji gnostycznej jest to stan.
Kilka informacji o nadchodzącej fali w 2012 roku i jej konsekwencjach słowami Joanny:
Czym jest fala?
Karą boską – nie
Końcem czasów – tak
Końcem świata – niekoniecznie
Złotym wiekiem – być może
Jest to zjawisko o rozmiarze galaktycznym. Fala jest generowana z dwóch pionów galaktyki*. W stosunku do całej galaktyki jest zjawiskiem ciągłym, ale w poszczególnych jej rejonach „bywa” rzadko i doraźnie, raz na kilkadziesiąt tysięcy lub kilkaset tysięcy lat.Jak z tego wynika, w naszej linii ewolucyjnej, jest pierwszy raz. Została wygenerowana w naszym kierunku 20 lat temu. Jej czas przejścia przez ziemię został dokładnie skorelowany z cyklem precesyjnym, który mniej więcej regularnie, co ok. 11500 lat powoduje lekkie wahnięcie się osi ziemi. Jest to polowa cyklu. Cały cykl twa ok. 25000 lat. To zjawisko może być katastrofalne w skutkach. Mogą wydarzyć się gigantyczne kataklizmy. O dawniejszych kataklizmach wiemy z badań geologicznych i przekazów od dawnych cywilizacji.
Czas nadejścia fali został do tego dopasowany, tak, aby oba zjawiska „załatwić za jednym zamachem”. Niedobrze byłoby gdyby cywilizacja nękaną była przez takie niebezpieczeństwa raz za razem. Na ten czas, bowiem dostaniemy ochronę (o tym poniżej). 

Fala obejmuje wszystkie gęstości* cząsteczkowe. Dla trzeciej gęstości jest głównie pobudzeniem siatek strukturalnych*. Dla innych gęstości niesie przede wszystkim cząstki.
Jej celem jest rozbicie zastałych struktur przestrzeni. Rozluźnienie ich i „skruszenie”. Tego rodzaju zabieg kosmiczny jest potrzebny przed przeformowaniem przestrzeni i wkodowaniem w nią nowych programów. Bez tego rozluźnienia wiązań siatek nie dałoby się prawidłowo wprowadzić nowych struktur.

Fala w naszym postrzeganiu ma dwa aspekty.
Pierwszy jest jej celem. To:
– przyspieszenie ewolucji poprzez przeprogramowanie przestrzeni wraz z istotami w niej przebywającymi i dzięki temu
przeniesienie ich na wyższy poziom.
– selekcja istot
– usunięcie pozostałości po obecnej rzeczywistości.
Aspekt drugi to zjawiska fizyczne jej towarzyszące. Nie są one celem, lecz narzędziem za pomocą, którego dokona się zmiana. Źródłem tej zmiany jest wyłączenie na matrycy wszechświata* programu, który teraz działa i przełączenie na program inny, z innymi blokami zdarzeniowymi.*
Przygotowane dla nas programy i bloki zdarzeniowe mają wyższą jakość, ponieważ oparte są na treściach, które w tej chwili uważane są za utopijne i idealistyczne. Mogą one jednak stać się rzeczywistością pod warunkiem, że znacznie podwyższy się poziom świadomości.
I tu pojawia się problem. Potrzebna będzie selekcja i usunięcie pozostałości poprzedniej epoki. Co to oznacza? Łatwo się domyśleć.
Do życia w nowym świecie dopuszczeni będą Ci, którzy sprostają tym idealistycznym wymaganiom, czyli posiadający wyższy niż przeciętna poziom świadomości. Wg. klasyfikacji, którą podałam jest to poziom, co najmniej czwarty. Fala jednak umożliwi dużej ilości ludzi osiągnięcie go. To również jest jej celem. Jednak, jeśli my sami temu procesowi nie pomożemy, może nas ominąć wielka szansa ewolucyjna, no i oczywiście, dalsze przetrwanie w tym świecie.
Selekcja wg. założeń ma się dokonać do roku 2020.
Ponieważ ulec mają przeorganizowaniu wszystkie dziedziny życia, zrozumiałym jest, że aby stało się to tak jak trzeba muszą zostać wyeliminowani Ci, którzy na to nie pozwolą. Może się to wydać cyniczne i okrutne, lecz bez tego cywilizacja zginęłaby w ciągu najbliższych 25 lat pociągając za sobą całą biosferę. Tak, że tego rodzaju posunięcie ratuje ten świat przed definitywnym końcem.
Założenia dla nowego świata
1.     Ekonomia oparta na solidarności a nie na zysku i wyzysku.
2.     Zmiana naukowych paradygmatów i objęcie przez naukę tego, co do tej pory było paranauką lub mistyką. Drogą do tego min. będzie powstanie kierunków syntetyzujących różne dziedziny nauki. Efektem będzie gwałtowny jej postęp. Nauka wykona jakościowy skok dużo większy od tego, który miał miejsce 100 lat temu. Zaowocuje to naturalnie powstaniem fantastycznej technologii.
3.     Wzrost świadomości ludzi.
Będzie on możliwy dzięki temu, że zostaną wykonane zmiany genetyczne umożliwiające odbiór przez mózg i układ nerwowy bodźców z szerszego spektrum rzeczywistości*. Łatwiej będzie porozumieć się z 4 i 5 gęstością (tzn. z umysłem i duszą) W związku z tym tzw. oświecenie będzie możliwe prawie dla każdego.
Dzięki temu będą się tutaj mogły wcielać istoty wysoko rozwinięte z 6 gęstości i pogranicza 5 i 6. To z kolei jeszcze przyspieszy rozwój. W obecnej sytuacji życie na ziemi dla takich istot jest nie do wytrzymania. „Schodzą” tutaj tylko kamikadze ze specjalną misją. Istota taka potrzebuje i zajmuje dużo przestrzeni a przy tym zagęszczeniu ludności tej przestrzeni nie ma. Ponadto jest tak ogromna różnica potencjałów takiej istoty a tego świata, że zostaje zaburzona jego równowaga. Ludzi pochodzących z wyższych poziomów bytu jest w tej chwili na ziemi tylko 25 tys. Garstka ta umożliwia zadzianie się procesów ratujących ziemię. Lecz życie dla nich jest tutaj nieomalże torturą.
Dzięki tym wszystkim zabiegom nastąpi skok świadomości całej ludzkości a co za tym idzie wzrost poziomu naturalnej moralności i etyki. Docelowo – przestępczość przestanie istnieć i zostaną zlikwidowane armie.
Nawiążą z nami również kontakt inne cywilizacje. Do tej pory – jak zażartował Einstein „Jedynym dowodem na istnienie innej inteligencji jest to, że się z nami nie kontaktują”
4.     Bardziej humanitarna ma być szkoła a wychowanie nie będzie opierało się tak jak teraz, na strachu i przemocy a na tolerancji i łagodności. Nacisk w wychowaniu nie będzie, tak jak do tej pory, położony na rywalizację i konkurencję a na współpracę i wzajemną pomoc.
5.     Wymagane będzie myślenie samodzielne i syntetyczne. Poznanie oparte na wiedzy a nie na wierze. Znikną religie a egregory* je zasilające z biegiem czasu się rozpadną. Religie były do tej pory substytutem prawdziwej wiedzy i prawdziwego poznania.
6.     Ludzie więcej czasu poświęcać będą na naukę, twórczość, sztukę, ponieważ dzięki technologii i sprawiedliwemu rozdziałowi dóbr zwolnieni będą od ciężkiej i długotrwałej pracy.
Promowane ma być działanie motywowane twórczością a nie lękiem o przetrwanie i wynikającą z niego walką i konkurencją.
7.     Świat stanie się jedną unią polityczno – gospodarczą z uwzględnieniem lokalnych odrębności. Patriotyzm oparty na nacjonalizmie stanie się reliktem przeszłości. Te pozorne wartości były zawsze przyczyną wojen i konfliktów. Wynikają one z niskiego poziomu świadomości indywidualnej i społecznej. Jest nienaturalnym, żeby na tak małej planecie było tyle, wręcz odrębnych cywilizacji. Zjednoczenie gospodarcze i technologiczne również jest konieczne do tego, aby cywilizacja uzyskała wysoki poziom technologii, ponieważ wysoka technologia jest nie do osiągnięcia na skalę lokalną. Również do przeprowadzenia rewitalizacji planety będzie potrzebna współpraca wszystkich obywateli Ziemi.
Niewydajna i marnotrawiąca zasoby konkurencja ma być zastąpiona światową synchronizacją gospodarczą. Pozwoli to na zoptymalizowanie wydatków surowcowych i energetycznych.
8.     Zostaną zmienione przekonania dotyczące, w tej chwili kontrowersyjnych tematów, takich jak aborcja, eutanazja, przeszczepy organów, manipulacje genetyczne, eugenika. Aborcja będzie dopuszczona, choć rzadko konieczna. Dzięki świadomości i technologii przypadki niechcianej ciąży będą sporadyczne.
Eutanazja nie tylko zostanie zalegalizowana, ale też często stosowana. Zaistnieje przekonanie, że honorowo jest żyć i umrzeć jako człowiek a nie jako zombi. Ponadto eutanazja eliminuje niepotrzebne cierpienie i zapewnia dobrą śmierć.
Zakazane zostaną przeszczepy organów po śmierci dawcy. Jest to proceder barbarzyński, bowiem człowiek, od którego pobiera się organy nie umiera do końca a jego świadomość nie może przejść na inny poziom bytu. Jest to dla niego męczarnia i często utrata ewolucyjnej szansy.
Dzięki wzrostowi świadomości będą mogły zostać dopuszczone manipulacje genetyczne włącznie z eugeniką, ponieważ niebezpieczeństwo nadużyć zostanie zredukowane. Eliminować za to będzie można błędy genetyczne natury i niechciane przez nas cechy.
9.     Zostanie wprowadzona kontrola liczebności populacji. Jest to podstawowy warunek przeżycia cywilizacji i jej egzystencji na wysokim poziomie.
Zbyt wysoka liczebność populacji powoduje, że nieproporcjonalnie duże zasoby są potrzebne na utrzymanie systemu społecznego. Po przekroczeniu granicy bezpieczeństwa zarządzanie cywilizacją zaczyna się odbywać za pomocą narzędzi przymusu. Cywilizacja natomiast obniża swój poziom świadomości i etyki. Wzrasta poziom stresu i zagrożenia bytu. To z kolei podnosi poziom agresji. Ponadto zbyt duże zagęszczenie powoduje, że nie mogą takim miejscu żyć istoty wysoko rozwinięte ponieważ potrzebują one dużo przestrzeni.
10.     Medycyna i rolnictwo zbliżą się do natury a technologia powinna wspierać przyrodę a nie ją niszczyć.
Cała ludzkość przejdzie na wegetarianizm. Jedzenie mięsa nie będzie zabronione, ale niemile widziane, ponieważ „produkcja zwierząt” jest wysoce nieetyczna i obciążająca środowisko.
To tylko zasadnicze założenia dla przyszłego świata. Brzmi to jak spis odwiecznych marzeń ludzkości. Miejmy nadzieję, że po tysiącleciach barbarzyńskiej gehenny wreszcie doczekamy się złotego wieku. Epoki sprawiedliwości i dobrobytu.
Dobrze byłoby falę przeżyć i zakosztować dolce vita, lecz kwalifikacją do tego będzie wysoki poziom świadomości. Wynika z tego, że warto byłoby nad nim popracować i jeszcze zrobić, co się da. Czasu zostało niewiele, bardzo niewiele.
Złoty wiek zapanuje, jeśli uda się Ziemię i ludzkość przeprowadzić przez falę.
Aspekt fizyczny fali.
Fala jest falą w pełnym tego słowa znaczeniu. Falowaniu ulegają siatki strukturalne zaburzając stabilność przestrzeni. Niesie również z sobą cząstki gęstości 2,3,4,5. Dołożenie tych cząstek w przestrzeń, wywoła zmiany.
Jest to potężne zjawisko kosmiczne, którego skutki już czujemy. Dociera do nas na razie min. fali. Poziom narastać będzie do listopada 2012r. Tu osiągnie swoje apogeum. Wysoki poziom utrzyma się ok. pół roku, po czym zacznie opadać.
Dodanie ogromnej ilości cząstek do każdej gęstości spowoduje lawinowe konsekwencje. Działając na 5 i 4 gęstość, czyli na duszę i umysł wywoła najrozmaitsze objawy. Napięcie nerwowe do ataków agresji włącznie. Lub odwrotnie – depresje i skłonność do samobójstw. Wahania nastrojów oraz symptom, który można określić jako utratę rozumu. Ludzie, których świadomość jest wyłącznie świadomością zbiorową zostaną jej pozbawieni, ponieważ ta zostanie wyłączona na matrycy wszechświata. Nie będą, więc mieli swoich wyznaczników i przekonań, a bez tego nie funkcjonują.
U ludzi, którzy nie przeszli dostosowań genetycznych będą pojawiały się najrozmaitsze objawy fizyczne. Choroby, bóle, zmiany metabolizmu. Ogólnie rzecz biorąc, organizm będzie odmawiał posłuszeństwa.
Ludzie, którzy przechodzą dostosowanie teraz, mogą mieć różne tego objawy. Bóle głowy, mięśni, szczególnie pleców, kręgosłupa. Objawy podobne do grypy. Zaburzenia hormonalne. Słabość, zaburzenia snu – bezsenność lub ciągłą senność. Swędzenie skóry, bóle nadgarstków i bioder. Zaburzenia rytmu serca. Przy występowaniu tych objawów nie da się stwierdzić choroby somatycznej. Jeśli to są zmiany genetyczne to mierzone parametry ciała pozostaną w normie.
Może wydać się dziwne, że jakieś „coś” powoduje zmiany genetyczne i jaki jest na to dowód. Jeśli by zbadać genotyp przed zmianami i po- wykazałby różnicę. Jednak pozostaje ona w ramach genotypu istniejącego. Dotyczy tylko niektórych sekwencji genów. Zmieniany jest przede wszystkim układ nerwowy. Przeprowadzane są również zmiany w DNA na drugiej i czwartej gęstości. Tego oczywiście nasze metody badawcze nie wykryją.
W tym miejscu przepraszam czytelników, że operuję kompletnie nigdzie nieznanymi terminami i dziwnymi informacjami. Tak jest. Wspomniałam jednak na początku, że na razie nie wyjawię mojej wiedzy ani jej źródła. Tak, że w tej chwili pozostaje przyjąć to na wiarę – bądź odrzucić.
Przygotowania Ziemi do wielkiego przestrojenia były już od lat 30-tych zeszłego wieku. Wtedy to zostały częściowo zdjęte bariery miedzy trzecią i czwartą gęstością, czyli został uzyskany łatwiejszy dostęp do umysłu. W świecie zamanifestowało to się natychmiast powstaniem nowych odłamów psychologii (np.Freud, Jung). Pod koniec lat osiemdziesiątych uruchomiono częściowo połączenia z piątą gęstością. Powstało wówczas gwałtowne zainteresowanie ezoteryką i ruchy New Age.
Ziemia i cywilizacja pod koniec XX w. były już w takim stanie, że gdyby nie intensywna pomoc istot z wyższych gęstości i wysłana tutaj w latach pięćdziesiątych ekipa ratunkowa wspomnianych już „kamikadze”, to totalny kataklizm byłby w toku.
W tej chwili jesteśmy już w zasięgu fali, ale na razie w jej niskich wartościach. Już widać jej skutki. Gwałtowne zmiany klimatyczne, kataklizmy – to mni jej działanie. Szybko postępujące zmiany w mentalności wywołujące polityczne przemodelowanie też są stymulowane falą.
Kryzys gospodarczy, który nas dopadł, nie jest zwykłym, cyklicznym kryzysem. Jest wynikiem przeładowania systemu życia na planecie. Graniczna ilość populacji ludzkiej, jaką mogą wytrzymać systemy: biologiczny i ekonomiczny przy tym poziomie technologii to 6 mld. ludzi. Ta wartość została już przekroczona. Absolutnie graniczną ilością ludzi na ziemi jest 10 mld. lecz przy znacznie wyższej technologii. Jednak prędkość degradacji znacznie wyprzedza rozwój technologiczny. Resztki zasobów były by zużyte na doraźne ratowanie tego co się da a nie na żmudne badania naukowe i postęp techniczny.
Jak więc widać fala, pomimo, że przyniesie duże straty, będzie ratunkiem. Bez niej zagłada byłaby pewna. Cywilizacja zadławiłaby się własnymi odchodami. Zabrakło by miejsca do życia, wody pitej, jedzenia, tlenu, energii. Agonia byłaby długotrwała i straszna.
Przy wzroście amplitudy fali należy spodziewać się:
Zaostrzenia się kryzysu ekonomicznego.
Kataklizmów.
Nasilenia zachorowań na choroby psychiczne i zwiększenia ilości samobójstw.
Epidemii.
Zwiększonej umieralność.
Niepokojów społecznych i rozruchów politycznych.
Nieprzewidywalnych i nieobliczalnych zachowań przywódców.
Zdarzeń, które będą w sposób spektakularny obalały dotychczasowe przekonania.
Awarii sprzętu elektronicznego i np. katastrof lotniczych.

http://www.ezoteryka-terapia-trojmiasto.pl/

Uwaga: Seminarium z Joanną Rajską i Jackiem Czapiewskim – między innymi o zmianach w 2012 roku: Poznań i Białystok! (Czytaj tutaj)

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Natura rzeczywistości, Transformacja Świadomości Globalnej. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

44 odpowiedzi na „Fala 2012 – Joanna Rajska zapowiada potężne zmiany na Ziemi!

 1. Inteligent pisze:

  Stek new age’owych bredni i pseudonauki pt hiperfizyka nie opartej o nic więcej niż posklecane z różnych pojęć spekulacje. jedyna prawda, to że współbrzmi to z celami new age, ezoteryką i NWO.
  Szkoda na to czasu każdego inteligentnego i wykształconego człowieka, zreszta tacy sie tym nie zajmuja a jesli tak to z wyrachowania głównie.

 2. Mira pisze:

  Subtelność odbioru przekazów polega głównie na pełnym zaufaniu do napływających, channelowanych informacji. Fala wiedzy, która napływa i trwa kilkanaście tygodni, stanowiąc niejako transmisję wiedzy „ze Zródła”, nie może być porównywana z chwilowymi przebłyskami informacji, uzyskiwanymi podczas medytacji lub posiedzenia jako medium. Przez ten cały okres, od marca 2010 do października 2010 trwał mój nieprzerwany, codzienny kontakt z Nim, autorem Wiedzy, którą otrzymałam. Z dzisiejszego punktu widzenia autentyczność przekazów może być mierzona jedynie faktami, które będą się pojawiać w trakcie planetarnych przemian i w późniejszym okresie do około 2040. A dziś? No cóż, każdy ma prawo do PRAWDY i powinien przyjmować wiedzę wyłącznie sercem. Ono nie zawodzi. Mile pozdrawiam. Mira

 3. msbis pisze:

  skąd mam wiedzieć, że to On napisał ?

 4. Mira pisze:

  Serdecznie witam 🙂 Nie znalazlam w tekscie Pani Joanny ani jednego „obcego” mi slowa. Znalazlam natomiast ogromna zbieznosc z informacjami i przeslaniem otrzymanym od (ciiiii, nikomu nie zdradze) jednego z naszych wielkich Polakow. http://przeslanie.blogspot.com.br/2011/07/swiat-na-ktory-czekamy.html
  Mile pozdrawiam
  Mira

 5. dm pisze:

  kto wysyla te fale i kto zabije ludzi?

 6. psiakpolak pisze:

  słowo naród jeszcze wtedy nie istniało;)

 7. dig pisze:

  Chłopie zejdź na ziemie w bibli to pisze i to nie od dzieisjaj. Nieładnie na tych informacjach pieniadze zarabiac , które iluminati drukuja. Kara cie czeka chłopczyku, za pobieranie pieniedzy ….

 8. Stop dla PO i NWO pisze:

  kachna pięknie ujete i wszystko w temacie

 9. Stop dla PO i NWO pisze:

  Mam podobne wrazenie po przeczytaniu tych punktów ,które pokrywają sie z NWO np mowa o eutanazji przeciesz w wyższej gęstosci a do takiej zmierza Ziemia podobno choroby maja być rzadkoscią czymś raczej nie spotykanym .
  Tutaj musi sie nasówać pytanie czy aby na pewno jej przekazy są wiarygodne ?
  i czy żródło jest prawdziwe ? ,mam przeczucie a znam mase innych przekazów
  ,że jej przekazy są negatywne ,mjeliśmy raczej mamay podobny przykład to
  Projekt Cheops dzis juz wiemy kto za nim stoi .W powyższych przekazach ,że moze być podobnie jak w Cheopsie.

 10. Maciej pisze:

  W skrócie, na polecenie barona Rotszylda ( kapitał, obecnie ta rodzina w aktywach posiada pół planety ) Adam Weishaupt zaplanował on przebudowę społeczeństwa na rzecz nowego porządku światowego. Rzucił wyzwanie trzem fundamentom cywilizacji: chrześcijaństwu, patriotyzmowi ( narodom) oraz instytucji rodziny. 1 maja 1776 roku powołał Zakon Iluminatów, podkreślam jest 1776 rok, 1 maja – święto pracy. Plan zakładał:

  – zniszczenie monarchii i wszelkich uporządkowanych form rządów narodowych.
  – zniesienie własności prywatnej i dziedziczenie własności
  – zniszczenie wszelkiej religii, szczególnie chrześcijańskiej
  – zniszczenie ducha narodowego – patriotyzmu.
  – zniszczenie rodziny, instytucji małżeństwa.
  – ustanowienie grupowego, pozarodzinnego wychowania dzieci.

  Czy szanowni dyskutanci tego forum uważają, że baron Rotszyld i Adam Weishaupt przygotowują nasz świat do spotkania z kosmitami od ponad dwustu lat lub też mieli kontakty z nimi by zacząć świat ku temu przygotowywać ??

 11. ależ oczywiście – jest tylko kontynent Europa!!! Nie ma innych!!!

 12. teteset pisze:

  Nie ma żadnych istot. to wytwór waszej wyobraźni.

 13. lolek pisze:

  na jakimś rysunku świadków Jehowy widziałem lwa obejmującego owcę…. stanie się wegetarianinem w raju ;). No i moim pytaniem jest : co z egoizmem? (wszelkie spotkania ezoteryczne nie są za free, czyli to tez sposób na zarabianie.). Czy właściciel posesji pozwoli mi mieszkać za free po 2012? 😉 a pracodawca płacił będzie nawet jak zabumeluję? 😉

 14. NEMO pisze:

  CZYTAM TO WSZYSTKO I DOSTRZEGAM OGROM TEGO CO ISTNIEJE JUŻ W NECIE.
  WIDOCZNIE OBECNE SYSTEMY SIĘ WYPALAJĄ I CHCĄ CZEGOŚ NOWEGO,JEDNAK TO TYLKO ZNOWU NOWA OTOCZKA WYZYSKU.TRUDNO SOBIE WYOBRAZIĆ RÓWNOŚĆ
  OBYWATELI Z KORZYSTANIA Z ZASOBÓW I PRAW.MYŚLĘ ŻE WIELE Z NAS ZNA DEKALOG
  WYSTARCZY TYLKO PRZESTRZEGAĆ TEGO CO W NIM ZAWARTE.POZIOM ŚWIADOMOŚCI PODNOSI SIĘ GŁÓWNIE PRZEZ SAMODYSCYPLINĘ I PRACE NAD SAMYM SOBĄ MAJĄC ZA PRZYKŁAD DOBRE WZORCE GDZIE TERAZ O JE TRUDNO.FAKT ZE NA PODNIESIENIU SWOJEJ ŚWIADOMOŚCI MOŻEMY TYLKO ZYSKAĆ JEŻELI ONA IDZIE W DOBRYM KIERUNKU
  WIEM I JESTEM TEGO ŚWIADOM ŻE OBY TO OSIĄGNĄĆ TRZEBA ZWALCZYĆ WSZELKIE ZŁO-KTO TO ZROBI I JAK?POTRZEBNA BYŁABY EUTANAZJA WSZYSTKIEGO CO ZŁE…HEHEHEHE…POZDRAWIAM

 15. paweł pisze:

  Pani Joanna Rajska pisze, że przeszła wszystkie stopnie rozwoju duchowego. Skąd wie, że wszystkie?:). No to proszę powiedzieć ile jest stopni rozwoju duchowego i czym się charakteryzują?

  Paweł

 16. Shub-Niggurath pisze:

  W takich filmikach najśmieszniejsze jest to, jak strasznie są pocięte, jak tendencyjnie zmontowane i jak bezczelnie wstawiono różne zdjęcia, by ukierunkować sposób myślenia ;/

 17. lila pisze:

  ja wiem ze to prawda,moje serce mi to mowi.

 18. lila pisze:

  ja wiem ze to wszystko prawda ,moje serce mi to mowi

 19. To świetnie, że się ubawiłeś!:) Pozdrawiamy!

 20. Katamaran Kajtek pisze:

  Ta Babka sama sobie przeczy. Tak wielcy że się nie kładą bo wtedy nie mogą wstać a potem… mają zdolność lewitowania.
  Odlot – dawno sie tak nie ubawiłem

 21. Crypto pisze:

  Witam. Czytam komentarze i powiem, że większość z nich jest nie na temat. To co powyżej napisane, to tylko promil całości. Proponuję zagłębić się najpierw w portal: kasjo.net . To konieczne, żeby wyrobić sobie jakiekolwiek sensowne zdanie na temat Fali i autorów.
  No dobrze, pozdrawiam.

 22. ryba77 pisze:

  dla tej jednej odpowiedzi warto było napisać komentarz. Powiem Ci że masz fajne poczucie humoru,rozbawiłeś mnie,dziękuję Ci za to, pozdrawiam.

 23. Czego nie widzisz – otwórz oczy:)

 24. ryba77 pisze:

  Od miesiąca nie widzę w sieci stop NWO natomiast wy i p. Joanna istniejecie ?????

 25. To trochę BARDZO UPROSZCZONE myślenie

  po kolei – no rząd światowy – czy w kosmosie idea jednego rządu na planecie, bez podziałów i wojen bez państw i granic jest zła sama w sobie? Naprawdę? Pomyślcie nieco. Tu chodzi o to w jaki sposób jest to wprowadzane i komu to ma służyć. Ale sama idea nie jest zła. BA – dla mnie jest ona naturalna – jak wyobrażacie sobie ludzkość funkcjonującą w kosmosie skoro nie ma jednej reprezentacji? Problemem jest tylko to, by to była nasza faktyczna representacja naszych interesów a nie klika bogaczy. Jak widać diabeł tkwi w szczegółach. Apeluję o myślenie mniej schematyczne i dogmatyczne…

 26. deg pisze:

  Widzę że ta „fala” ma prawie identyczne cele jak NWO – depopulacjia, zniszczenie religii, jeden rząd światowy, eutanazja, aborcja ….

  Czyli moim skromnym zdaniem p. Joanna Rajska jest pod wpływem jakiś demonów …

 27. Irbis pisze:

  Mamy lipiec 2011. Wiec jej racja sie nie sprawdziła……

 28. Irbis pisze:

  Oni i tak sa juz tutaj od dawna … Przybrali ludki wyglad i przebywają wsrod nas .. Zaadaptowali sie do naszego środowiska … Nie uciekiemy od nich

 29. Irbis pisze:

  Z jednej strony slychać ogolne narzekania na spadek demogrfii i biadolenia na ten temat … z drugiej robi sie wszystko żeby zredukować populacjie o – co najmniej 3/4 ludzi na Ziemi …

 30. Max pisze:

  Filmik w temacie – pod rozwagę szanownego audytorium

  Nie mi wyrokować czy zawarte w nim tezy są prawdziwe jednak warto go zobaczyć…

 31. kachna pisze:

  Mikołaju, moim zamiarem nie była krytyka Twojej działalności. Przeciwnie, jestam Ci za nią ogromnie wdzięczna. Obawiam się tylko aby nie została wykorzystana przez ludzi, których zamiary nie są tak czyste jak Michała Papierskiego, którego wizja Nowego Świata i mi bardzo odpowiada (oby się ziściła!!!). Przy okazji dziękuję za świetny wywiad z Michałem. Pozdrawiam

 32. Wyjaśnijmy sobie jedno – ja nie jestem jej fanem jakimś wielkim, już bardziej Michała Papierskiego, mego przyjaciela od serca he he( Fioletowy Płomień), ale ona działa w tematyce 2012 i trzeba o jej teoriach powiedzieć bezstronnie,. Przekazy i teorie wielu z tych ludzi są zbieżne w pewnych punktach i to jest najważniejsze dla mnie, aczkolwiek są różnice

  jej przekazy są z kosmosu, coś jak channeling – ujawnia to w książce, może w audycji nie do końca jasno sie wyraziła. Co do jej wizji, Macie prawo ją tak oceniać, nawet zgadzam się w wielu zastrzeżeniach bo mam podobne odczucia – ja jednak muszę prezentować wszelkie poglądy niezależnie czy wydają mi sie słuszne czy nie, bo trzeba zachować równowagę oraz bezstronność i spokój w ocenale powiem szczerze to mnie mniej interesuje, bo to my wszyscy stworzymy ją sobie sami

  mnie interesuje czy ma rację w sprawie fali 2012 – a tu sprawa jest prosta – jeśli ma rację to w czerwcu 2011 będziemy wiedzieć czy jest wiarygodna czy nie…

 33. kachna pisze:

  Max masz rację. Dla mnie również wizja Nowego Świata Pani Rajskiej jest nie do przyjęcia. I nie chodzi mi tu wcale o rząd światowy ale o propagowane przez nią pozbawienie ludzi podstawowych swobód jakimi są: prawo do życia oraz prokreacji. Mikołaju czy naprawdę sądzisz, że jednostka w świecie w którym stosuje się kontrolę urodzeń i eutanazję oraz rozwija się eugenikę może być wolna? Nawet jeśli założymy, że „fala” pozwoli na skok w rozwoju ludzkiej świdomości to wizja takiego świata jest dla mnie przerażająca. Mam nadzieję, że wizja ta nigdy się nie zrealizuje.
  No i jeszcze jedno poważne zastrzeżenie: Pani Rajska nie chce ujawnić źródła swojej wiedzy – dlaczego?

 34. Ja nic nie twierdzę ani nie namawiam do nieczego. staram się jedynie nie popadać w skrajności, zmusić do myślenia innych oraz samemu i innych namawiać do nie myślenia schematycznego – jak programy. według mojej wiedzy wszystkie zaawansowane cywilizacje w kosmosie mają rząd światowy – planetarny i nie są zniewolone. Ot co. Taki fakt. dlatego uważam że nie można demonizować pewnych pojęć. Pamiętajcie, że artykuły na tej stronie oraz prezentowane opinie pewnych osób są tutaj jako do Waszej oceny – one nie są promowane ani pokazywane jako prawda ostateczna. ja tylko dzielę się nimi ku zastanowieniu. A czas pokaże kto miał rację a kto nie. pozdrawiam

 35. Max pisze:

  A skąd wiesz Mikołaju że Nowym Porządkiem Świata będą rządzić Ci którzy go tworzą obecnie? Kiedy Republika Rzymska zagrabiała całe bogactwa cywilizowanego świata, tak naprawdę tamtejsi senatorowie tworzyli podwaliny władzy Cezarów. Rewolucja Francuska wyniosła władzy Napoleona, który na początku był jej chłopcem na posyłki aż stał się Konsulem i rozpędził tych, którzy wcześniej nim kierowali.

  Przykłady można mnożyć…

  Dziś sytuacja może być podobna. Szeroko pojęta centralizacja globalnej władzy (nieważne przez kogo tworzona) to idealny moment dla odpowiednika ww. osób. A że ludzka natura jakoś specjalnie się nie zmienia to powtórka z historii jest prawdopodobna.

  Co do przekupnych dzisiejszych polityków tworzących elity dzisiaj raczej wątpię aby oni dalej zarządzali czymkolwiek w NWO. Raczej teraz zrobią swoje czyli doprowadzą do upadku ekonomii swoich krajów (co już się dzieje). A potem Ci którzy nimi wcześniej rządzili zakrzykną „To przez nich nic nie macie i to oni doprowadzili was do ruiny”. A wściekły lud powywiesza ich na latarniach… Potem Ci oskarżyciele stwierdzą że teraz jedyną nadzieją jest zjednoczenie świata i przy okazji sypną trochę złotem aby „lud to kupił”.

  Oczywiście zawsze można powiedzieć że nasi „gwiezdni bracia” nam pomogą.

  Ale trzeba brać też pod uwagę fakt, że nasi „gwiezdni bracia” mogą być tylko wytworem zaawansowanej techniki typu Haarp ( channelingi podobno to „pikuś” dla tego ustrojstwa, więc wszelkie teksty Panów typu Enki, Plejadan, Wojowników Światła czy innych trzeba traktować nieufnie), hologramy czy w końcu tajne projekty wojskowe związane z antygrawitacją.

  Przypominasz sobie zapewne słowa Ronalda Regana o zagrożeniu z kosmosu? Jak ono może zjednoczyć Ziemian? Równie dobrze zjednoczyć Ziemian może jakiś mesjasz z kosmosu dysponujący zaawansowaną technologią i czyniący cuda. Ale co za problem czynić cuda mając do dyspozycji pierwiastki monoatomowe robiące z człowieka nadprzewodnik? Taki Sai Baba to potrafi a wcina tylko iryd i rod.

  Jak rozróżnisz prawdziwych „braci z kosmosu” od nafaszerowanych pierwiastkami monoaomowymi i tajną technologią zupełnie ziemskich podróbek?

 36. Jan pisze:

  bardzo dziekuje , ze nie zostanie upoblikowany , a nadal – widoczny i nie moge go skasowac….

 37. ech……………… powtórzę tylko: co do planów globalistów… No tak, skoro oni tak czesto mówią o pokoju, to musimy wojowac tak? Skoro oni mówią o szczytnych ideałach – nie myślą o nich! Rząd światowy – w formie elitarnej, gdzie rządzą korporacje mi marionetkowi politycy to system niewolniczy, ale forma rady Ziemiskiej – gdy ziemianie dorośli już do kosmosu, mają wolną energię i pełnię wolności osobistej – czy taka forma światowego rządu jest od razu zła i straszna? Naprawdę? Ja nie mówię, że jestem za tym, ale chce zmusic do myslenia. Iluminaci często mówią o zreczach, które same w sobie złe nie są, ale są strasznie złymi, manipulacyjnymi metodami wprowadzane oraz mają IM służyć w ostatecznyjm rozrachunku. Co do Pani Joanny – to jest tylko informacja. nie oceniam jej – czas zweryfikuje jej poglądy.

 38. Max pisze:

  Jak mnie pamięć nie myli to podobne tezy jakie pisze ww. Pani mieli Iluminaci. Przypomina mi to przykazania Georgia Guidestones…

  Przecież to dzisiejsze elity pisały/ mówiły o kontroli populacji i rozrodu ludzi. Nie mówiąc o innych jakże „światłych” ideach typu eutanazja.
  Przypomnieć należy że zagorzałym zwolennikiem eugeniki i właśnie eutanazji był pewien Austriak z wąsikiem formatu znaczka pocztowego.
  W sprawie kontroli urodzin szczególne osiągnięcia mają komunistyczne Chiny. Ba nawet w niektórych restauracjach serwuje się dania z niedoszłych małych chińczyków. Przynajmniej nic się nie marnuje…

  Technologia mogłaby utrzymać pewnie i na luzie 12 miliardów ludzi (wedle pewnych wyliczeń populacja dzisiejszego świata zmieściłaby się w Australii. Mało tego – każdy miałby miejsce na swój własny przydomowy ogródek). No ale zaawansowane technologie ma elita i się z nimi nie podzieli z nami maluczkimi przed zredukowaniem niepotrzebnej masy biologicznej.

  Dziwi mnie to że strona mająca w założeniu zwalczać poglądy NWO promuje Panią mającą dziwnie zbieżne poglądy z Tedem Turnerem mówiącym o zmniejszeniu populacji o 90% bo biedna Ziemia jest przeciążona czy z B. Gatesem wysyłającym napromieniowane szczepionki do Afryki w ramach polityki „zrównoważonego wzrostu”.

  A wiadomo do jakiej ekipy ww. Panowie należą…

 39. chodzi o to, by nie wierzyć, ale wiedzieć:)

 40. Sabrina pisze:

  Mikołaju, podczas audycji jedna z internautek wspomniała, że u niej już nie ma smug chemicznych na niebie. Niestety u mnie samoloty latają i zostawiają smugi:-(

 41. chrystian pisze:

  Witam !
  Dziękuje za próbke syntezy wiedzy, którą rozumię czytelnik znajdzie w książce.
  Nie wiem jak dla innych, jednak lekko sie czyta, a napisana wiedza od dawna zawarta jest „w przestrzeni”, więc nie znalazłem tu dla siebie niczego odkrywczego, jednak takie podanie w przystepny sposób wiedzy o zmianach, oraz zasilone nadzieja przesłanie jest budujace dla poszukujacych zrozumienia nadchodzących zmian na Planecie.
  Pozdrawiam serdecznie z wdzięcznością za udział w zabawie!
  hej ho!

 42. Wiadomość pisze:

  Wolę wierzyć, że to nie świat ma kłopoty, tylko trzy czy cztery osoby.
  Na sprawy które wam dolegają nie pomoże kosmos.
  Wystarczą o wiele skromniejsze środki.
  Proszę to sobie rozważyć na spokojnie.

 43. Ania pisze:

  Bardzo mnie niepokoją te wysoko rozwinięte istoty potrzebujące dużo przestrzeni !
  Niech one lepiej siedzą tam gdzie teraz są !

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s